Wednesday, 4 November 2015

Ceardlann Drámaíochta/ Drama Workshop Rang a 5 Rang a 6Ceardlann Drámaíochta
Drama Workshop
Rang a 5 agus Rang a 6: 

Tá cuireadh faighte ag páistí ranganna 5+6 chun drámaíocht a dhéanamh sa phobalscoil. Táthar ag cur an Ghaeilge chun cinn sa phobalscoil don lá ar fad ar an 12/11/15. Beidh na páistí ag glacadh páirt i rólimirt agus mím srl.
Beidh R5R6 ag siúl ann, fágaint ag a 11.10 r.n., ar ais ag a 1.30 i.n.


5th and 6th class have been invited to participate in a drama workshop being run by Kinsale community school on the 12/11/15 at 11.40 am. We will walk to and from the school. It is being done through Irish to promote the use of Irish in the community school.

Ár mbuíochas leo!