Friday, 20 November 2015

Dea- Scéal don Ghaelscoil!!

Ar shuíomh na Roinne tá ár scoil ar liosta le haghaidh foirgneamh nua i 2018! A leithéad d'aocht. Seo thoradh an obair chrua leanúnach atá á dhéanamh ag múinteoirí, tuismitheoirí agus boird bainistíochta na scoile! 

Our school is listed as due for major development in 2018 on the Department of Education Website! Ar Fheabhas!! This is a huge achievement and one that needs to be celebrated. My thanks to all those that worked tirelessly in establishing and developing this Gaelscoil ,to our teachers , parents , Boards of Management , P. A. etc. Maith sigh go léir!