Thursday, 12 November 2015

Feis Maitiú

Má tá suim agat páirt a ghlacadh i bhFeis Maitiú 2016( If you are interested in partaking in ..) seol an íocaíocht isteach ( send in fee before) chuigh Michelle  roimh an Máirt seo chughainn an 17/11/2015. Beimíd ag cur isteacht ar na dánta Gaeilge amháin ón scoil. ( Entering the Irish language Poetry section only). Costas €18 Euro do pháistí atá faoi a 10 mbliana( under 10),  costas €22  do pháistí thar an aois san ( over 10).
* 10 % lacáiste (reduction) do clainne le triúr páiste nó níos mó( families with 3 enteries).