Monday, 2 November 2015

Literacy Questionnaire

Gach Tuismitheoir/ Every Parent:

Seo thíos ceistneoir daoibh maidir le litearacht sa bhéarla sa Ghaelscoil. 
Cabhróidh sé linn plean feabhsúcháin scoile a chur le chéile. Beidh sé ar fáil go dtí an 05/11/15.

Please click on the link below to complete a questionnaire that we have created. We would like your feedback in relation to English literacy here in the Gaelscoil. 
The information gathered will inform us when drawing up our school improvement plan for literacy. The questionnaire will be available online until 2.30 pm 05/11/15.  

Míle buíochas.

Please click here