Friday, 13 November 2015

Meabhrúchán - Buachaillí Rang a 5 - Dé Luain 16/11/15

Blitz buachaillí Rang a 5 - 16/11/15

Blitz iománaíochta Rang a 5 faoi dhión ar an 16/11/15 i halla Sáile. Beidh 8 buachaillí ag teach chuig in blitz. Ag tosnú ag a 11. Beimid ag siúl ann ón scoil.

Níl ach cead againn ochtar a thógaint linn agus tá costas €2 páiste atá ag dul.

Indoor hurling blitz (buachaillí) Rang a 5 on the 16/11/15 in Sáíle Sports hall. 8 boys from 5th class will be going to the blitz. Walking there from the school. Blitz starts at 11.

We are only allowed to take a panel of eight with us and there is a cost of €2 per child who is coming.