Monday, 9 November 2015

Seachtain Eolaíochta na hÉireann 2015

Seachtain Eolaíochta na hÉireann 2015: /Science Week 2015 in the Gaelscoil:

  • 10/11/15- Beidh an t-eolaí Siobhán Devlin ó Hands on Science ag déanamh gníomhaíochtaí le ranganna 5+6. (science activities with Siobhán Devlin)
  • 11/11/15- Lá eolaíochta- Beidh na múinteoirí ag déanamh breis ceachtanna eolaíochta ar an lá seo. (science day in the Gaelscoil- investigating, carrying out experiments, etc)
  • 12/11/15- Beidh an t-eolaí Siobhán Devlin ó Hands on Science ag déanamh gníomhaíochtaí le ranganna 2-4. (science activities with Siobhán Devlin)
  • 14/11/15- Fáilte roimh rang a 6 chuig Eli Lilly. (Open day Eli Lilly, 6th class.)
  • 20/11/15- Rang a 4 ag dul chuig Blackrock Castle Observatory-(a thuilleadh sonraí le teacht.)( 4th class trip to B.C.O. more info. to come.)
  • Tá roinnt rudaí ar siúl saor in aisce don bpobal sa chathair, féach ar an suíomh gréasán (free events in the city for the public, see link) seo