Tuesday, 10 November 2015

Tuismitheoirí Ranganna 3,4& 5 - Anti- Anxiety Programme

Beidh nóta i mála scoile do pháiste amárach 11/11/2015 maidir le clár nua a bheidh á thosnú againn le rang do pháiste an tseachtain seo chughainn. 'Friends For Life'  Anti - Anxiety Programme atá i gceist. ( Your child will receive a note tomorrow outlining a fantastic  programme that is commencing next week in your child's class.)  Léigh go cúramach é agus sínigh chun cead a thabhairt dod phaiste a bheith páirteach sna ranganna.( Please read carefully and sign permission slot).