Monday, 14 December 2015

Faoistin sa scoil Ranganna 3, 4, 5


Beidh faoistin againn sa scoil Dé Máirt 15/12/15 do ranganna 3-5. 
Beidh faoistin ar fáil don bpobal an Luan seo chugainn 21/12/15 i Séipéal an Pharóiste ag a 6.30 agus iarraimíd ar pháistí rang a 6 chun freastal air. 


We will have confession in school this Tuesday 15/12/15 for ranganna 3-5. 
There will be confession held in the Parish Church Monday 21/12/15 at 6.30pm and we ask Rang a 6 to attend confession themselves if possible.