Thursday, 10 December 2015

Fóclóir na Nollag/ Christmas VocabularyDaidí na Nollag - "Daddy nah null-og" - Santa Clause/Father Christmas
Fia Rua - "Fee-ah Rue-ah" - Red (nosed) reindeer
Fia - "fee-ah" - reindeer
Crann Nollag - "Crown null-og" - Christmas tree
Maisiúcháin - "mosh-shoe-cawn" - Decorations
Réalt - "ray-alt" - Star
Soilse - "Sy-ill-sheh" - Lights
Soilse ildaite - "sy-ill-sheh ill-dot-eh" - multi-coloured lights
Bronntanais - "brun-tan-ish" - presents
Stoca na nollag - "stuck-a nah null-og" - Christmas sock/stocking
Íosa - "Ee-sa" - Jesus
Leanbh - "lan-iv" - baby
Linbh Íosa - "lin-iv Eesa" - baby Jesus
Muire - "M-wira" - Mary
Iosaf - "Yo-sef" - Joseph
Stábla - "staw-blah" - stable
Mainséar - "maw-in-share" - manger
Asal - "os-sal" - donkey
Beithil - "beh-hill" - Bethlehem
Aingeal - "angle" - Angel
Oíche Nollag - "Ee-ha Null-og" - Christmas Night / Christmas Eve

An féidir liom griangraf a bheith agam leat?
"On fay-der lum gree-an-graf a veh a-gum lat?
Can I get a photograph with you? (to daidí na Nollag)

Nollaig Shona! - "Null-ig Hunna!" - Happy Christmas!
Oíche cinn-bhliana - "Ee-ha kin vlee-na" - New Year's night.
Ath-bhliain faoi mhaise - "A-vlee-an f-wee vasha" - Happy New Year!