Friday, 18 December 2015

Laethanta Saoire na Nollag 2015

Leath lá / Half dayA thuismitheoirí,
Beidh leath lá againn ar an Máirt 22/12/15. 
Críochnóidh na naí-ranganna ag 12.00 agus na hárdranganna ag 12.15.
Tá ar an mbus scoile fágaint ag a 11.45.  
Beidh féasta / cóisir ag gach rang ar an lá. 
Beidh cead ag na páistí roinnt milseáin agus cluiche a thógaint isteach
ar scoil. Níl cead aon cluiche / bréagán a bheadh ró-luachmhar a thabhairt 
isteach mar ní féidir a bheith cinnte nach mbrisfaí iad! 
Níl cead guma coganta nó deochanna spraoi ar scoil.
Tá cead acu éide nollag a chaitheamh más mian leo. 
Ath-oscailt na scoile- 07/01/16.

Dear parents,
There will be a half day Tuesday 22/12/15. 
The Infant classes will finish at 12.00 and the older classes will finish 
at 12.15.
The school bus needs to leave at 11.45. 
Every class will have a party on the day. 
The children will have permission to bring some sweets and games 
into school. Expensive games/toys are not allowed because its likely 
that they would get broken! 
Chewing gum and fizzy drinks are not allowed at school.
Pupils are welcome to wear festive clothes. 
School re-opens on Thursday 07/01/16. 

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise daoibh go léir :-)