Friday, 8 January 2016

Treanáil Iománaíochta 2016


Ranganna 2-6:

Beidh treanáil iománaíochta ar siúl gach Luan ar feadh 8 seachtaine ag tosnú ar an Luan seo chugainn 11/01/16 le Anthony Shannon. Beidh Naí-bheaga- Rang a 1 ag déanamh treanáil ón 18/01/15 ar aghaidh le cúpla tuismitheoir agus ár mbuíochas leo.

Hurling and camogie training will begin on the 11/01/16 in school with Anthony Shannon for ranganna 2-6. 
Junior-1st class will begin training on the 18/01/15 in school with some parents, our thanks in advance to them.