Monday, 29 February 2016

Seachtain innealtóireachta/ Engineer's Week 2016Táimid ag céiliúradh seachtain innealtóireachta na hÉireann 2016 ar an Máirt 01/03/16. 
Beidh cainteoir againn ón gclár STEPS. Beidh sí ag labhairt agus ag déanamh gníomhaíochtaí le ranganna 3-6.
We are celebrating Engineers Week on Tuesday 01/03/16. A volunteer from STEPS Ireland is visiting us and she will speak with and do activities with 3rd-6th class. 
 

Rang 2 First Confession Practice in Church

Beidh rang a dó sa séipéal ag cleachtadh (practicing) don Chead Fhaoistin (First Confession) maidin an Déardaoin (3/3/16) agus maidin an Aoine (4/3/16). Beidh ar na tuismitheoirí na páistí a thabhairt chun an séipéal ar maidin ag 8:50rn. (Parents need to drop their children at the church for 8:50am both mornings.) Beimid ag siúl ar ais chuig an scoil tar éis an cleachtadh.
Míle buíochas.

Ceardlann drumaíochta/ Drum workshopSeachtain na Gaeilge:
Beidh ceardlann drumaíochta(drum workshop) ag ranganna 1-6 (1st class upwards) ar an gCéadaoin 02/03/16 mar chuid don chéiliúradh a bheidh á dhéanamh againn i rith Seachtain na Gaeilge.  Costas €2 an pháiste, le bhur dtola (€2 contribution please per pupil to help cover the cost of the workshop.)

Friday, 26 February 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 26 – Feabhra -2016

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
26 – Feabhra -2016

Previous Winners

Míoltóga Gruaige - Rang 1 / Head lice - 1st Class


A thuistí, Cuireadh ar an eolas mé go raibh cás míoltóga ghruaige i Rang 1. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Chun na míoltóga gruaige a sheachaint chabhrófar gruaig na gcailíní a chur suas agus banda gruaige leathan a chaitheamh. Go raibh míle maith agaibh!

Dear parents, I have been informed of a case of headlice in First Class. Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. To avoid the head lice it would help to put up the girls' hair and for them to wear a wide hairband. Thanking you all in advance!

Imeachtaí Gaeilge do Theaghlaigh do Sheachtain na Gaeilge i Co Phort Láirge & Co Chorcaí

A chara,
Seo eolas maidir le roinnt imeachtaí trí Ghaeilge do Theaghlaigh a bheas ar siúl i rith Seachtain na Gaeilge i gCo Phort Láirge & Co Chorcaí. Scaip an scéal, le bhur dtoil!!
Information about Irish language events for families in Co Waterford & Co Cork below.
Scéalaíocht & Rannta @ 04/03/16 @ 10.30am sa Leabharlann, Dún Garbhán, Co Phort Láirge le Coiste Cúram Leanaí Iarthar Phort Láirge. Saor in aisce.
Scéalaíocht & Rannta @ 09/03/16 @ 10.30am sa Leabharlann, Dún Garbhán, Co Phort Láirge le Coiste Cúram Leanaí Iarthar Phort Láirge & Glór na nGael. Saor in aisce.
Lá Surfála & Spraoi @ 12/03/16 @ 11am i Freedom Scoil Surfála sa Trá Mhór, Co Phort Láirge. Comhpháirtíocht idir Glór na nGael & Freedom Scoil Surfála. €20 don cheacht surfála (is gá bheith thar 11 bliana d'aois). €5 do theaghlaigh nach bhfuil ag surfáil. Cur áiteanna don cheacht surfála in áirithe liomsa ar 083-4455914 nó cabrini@glornangael.ie roimh 07/03/16, le do thoil.
Lá Ealaíon Ghainimh ar an dTrá @ 12/03/16 sa Trá Mhór, Co Phort Láirge le Freedom Scoil Surfála. Tóg spáid & forc leat ma tá speis agaibh bheith páirteach san imeacht seo. Saor in aisce Siúlóid Dúlra & Sióga @ 12/03/16 @ 3pm ag Siúlóid Anne Valley, Dún Aill, Co Phort Láirge. Saor in aisce. Eagraithe ag Glór na nGael Scéalaíocht agus Geáitsíocht @ 13/03/16 @ 12pm i nGael-Taca, Port Uí Shúilleabháin, Corcaigh. €5 an Teaghlaigh. Comhphairtíocht idir Ghlór na nGael & Gael-Taca.  
Siúlóid & Spraoi @ 13/03/16 @ 3pm i bPáirc Mhic Gearailt, Siúlán na Muirdíge, Corcaigh. Saor in aisce. Comhphairtíocht idir Ghlór na nGael & Gael-Taca.
Bí linn & fáilte. Imeachtaí Gaeilge amháin iad uile seachas an ealaíon ghainimh. Beidh sé sin dá theangach.  
Le gach dea ghuí, 

Cabríní de Barra

Oifigeach Forbartha

cabrini@glornangael.ie  | 058- 24642 / 083 - 4455914Suíomh Gréasáinwww.glornangael.ie


Thursday, 25 February 2016

Primary Schools Debating IrelandComhghairdeas le rang a 6 a ghlac páirt i ndíospóireacht inniu 25/02/16 i gcoinne Gurraneasig NS. Bhíodar ar fheabhas agus táimid ana-bhródúil astu. (They were fantastic and we are very proud of them.)  
Séan Ó Cochláin (captain), James Ó Murchú, Ailís Ní Chéilleacháin, Síomha Nic Liam (Chairperson) agus Fionn Ó Deasúnaigh (timekeeper.)

Brat Glas/ Green flag


Dea-scéal!
Tháinig an moltóir (green schools inspector) chuig na scoile inné 24/02/16 agus bhí sí ana-thógtha leis an obair ar fad atá déanta ag an gcoiste glas agus gach páiste sa scoil chun bruscar agus dramhaíl a laghdú. Tá sí sásta an brat glas a bhronnadh orainn faoi Bhealtaine! (Has recommended us for a green flag!) Mo bhuíochas leis na múinteoirí, na tuismitheoirí agus go háirithe Máire agus na páistí a bhí ag obair go dian ar an iarratas leis na blianta anuas. (A big thanks to the teachers and parents but especially Máire and all the pupils who have put in a lot of work over the past 2 years.)

Rang a 4- Comhghairdeas!


Comhghairdeas le Rang a 4 agus Múinteoir Ciara, d'éirigh go h-iontach leo sa chéad babhta sa chomórtas drámaíochta agus dul siad ag dul ar aghaidh chun páirt a ghlacadh i bhFéile drámaíochta na Mumhan anois. (They have secured a place in the next round of the competition.) Beidh an comórtas ar siúl i Mainistir Fhear Maí (Fermoy) ar an Aoine 04/03/16. Mo cheol sibh!

Tuesday, 23 February 2016

Nuachtlitir- Feabhra 2016
Seo achoimre ar an nuacht is déanaí sa Ghaelscoil.

This is a summary of the latest news in the Gaelscoil. 

Lean an nasc (Follow link) NUACHTLITIR

Lúthchleasa Bhunscoileanna Chorcaí / Cork City Sports


Tá ticéidí crannchuir Spórt na Cathrach faighte ag na 130 páistí is sinne sa scoil inniu 23/02/16, €2 an ceann. Caithfidh an scoil na ticéidí a dhíol chun páirt a ghlacadh sa chomórtas.
Seol isteach an €2 agus an stiall le d’ainm air le bhur dtola nó seol thar nais an ticéad iomlán muna theastaíonn uait é a cheannach - chomh luath agus is féidir libh.

We are giving Cork City Sports raffle tickets to the eldest 130 students in the school today, 23/02/16, €2 each. The school has to sell the raffle tickets in order to take part in the competition.
Please send in the €2 with the filled out stubs or send back the whole ticket if you do not wish to buy it - as soon as possible.

Monday, 22 February 2016

Tuismitheoirí Naíonáin Bheaga

Tuismitheoirí Naíonáin Bheaga

Beidh lá saor ag Naíonáin Bheaga seachtain ón nDéardaoin 03/03/16 toisc go mbeidh
a seomra in úsáid chun fáilte a chur roimh naíonáin nua na bliana seo chugainn. 
Nach imíonn an tam go tapaidh!

The Junior Infants will have a day off Thursday week 03/03/16 as their classroom will 
be in use to welcome next year's Junior Infants to the school.
Doesn't time fly!

Caipíní Buidéil/ Bottle caps appealTáimid ag iarraidh múrphictiúr a dhéanamh le rang a 3 ag baint úsáid as caipíní buidéil. Bheimis fíor-bhuíoch dá seolfá isteach aon cheann nach bhfuil in úsáid agaibh sa bhaile. Ag athúsáid atáimid! (BRAT GLAS)

Rang a 3 want to show that reusing is as important as recycling. 
We want to make a mural out of old bottle caps. Please send in any bottle cap you may come across and help Rang a 3 make a beautiful mural for the school 

Múinteoir Eavan agus Múinteoir Caitríona.

Wednesday, 17 February 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 17 – Feabhra - 2016

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
17 – Feabhra - 2016
Previous Winners

Dráma Rang a 4

Beidh rang a 4 ag fanacht tar éis am scoile Dé Luain (22/02/16) chun cleachtadh breiseadh a dhéanamh ar an ndráma. Beidh siad anseo go dtí 3.30 san iarnóin. Go raibh maith agat as ucht bhur tacaíocht. Táimid ag tnúth go mór leis.

Fourth class will be staying late on Monday (22/02/16) to practice for their upcoming play. They will be here until 3.30 in the afternoon and can be collected then as usual. We thank you for your support and are very much looking forward to putting on a performance for you all soon.Má (If)  tá na rudaí seo a leanas (the following) agaibh sa bhaile (at home) an féidir libh iad a sheoladh isteach (send in) chughainn (to us). Beidh (They will) siad an áisiúil (handy)....

Long beads
Fake jewels (bling)
Tiaras
Disney Princess Dresses
Long gloves
Diamaté bags
Soldier helmets
Trumpet
Silver tray
Toy swords (long ones for soldiers)
King costume
Fur shrugs
Harp
Crowns
Fan
Wigs

Please make sure to label anything you send in. Go raibh míle maith agaibh.

Múinteoir Ciara
Aifreann 'Do This In Memory'

Beidh aifreann 'Do This In Memory' ag rang a dó ar an Domhnach 21/2/2016 sa séipéal ag a 10:00rn.

Tuesday, 16 February 2016

Cód Glas Ghaelscoil Chionn tSáileTáimid ar thóir an brat glas (bruscar agus drámhaíl)!
In case you didn't hear.... We are on a mission to be awarded with the Litter and waste green flag.

Chumamar amhrán tamaill ó shin chun ár gcód glas a chur in iúl daoibh. Tá sé bunaithe ar chód na scoile, athchúrsáil, athúsáid, laghdú, múirín, gáirdín na scoile srl. 'Sé seo an chéim deireanach don iarratas. 

We wrote our own song some time ago to explain our 'green code' to you. Its the 7th and final step in the application process.
Its all about how we reduce, reuse, recycle, make compost, grow vegetables etc.

Lean an nasc seo chun fís a fheiceáil. 
Please click here to view a video of our fantastic singing!
An Coiste glas :-)

Aon smaoineamh/aiseolas? Téigh i dteagmháil linn/contact us


Obair bhaile 16/02/16


Gutháin soghluaiste/ Mobile phone appeal:

An t-aon obair bhaile atá ag Rang a 1-Rang a 6 inniu 16/02/16 ná cuardach sa bhaile i gcomhair seana- ghutháin.
Fiafraigh ar do chomharsan béal dorais an bhfuil ceann acu leis! (Only homework tonight for 1st to 6th class- look at home and ask the neighbours for old phones.)
Monday, 15 February 2016

Éide scoile agus Éide spóirt 2016

Tá sé tugtha faoi n-aire agam nach bhfuil an éide scoile ceart ar roinnt páistí ar na laethanta cearta-


Gach rang- 
Éide Spóirt- Dé Luain agus Dé hAoine amháin (ach amháin má tá bliots, cluiche, rud as an ngnáth)
(faoi láthair- spóirt- iománaíocht/ camógaíocht le hAnthony/ tuismitheoirí agus rince leis na múinteoirí)

Éide Scoile- Dé Máirt, Dé Céadaoin, Déardaoin

Níl cead ag páistí gnáth geansaí a chaitheamh in ionad an gheansaí scoile ceart.

Míle buíochas as bhur gcomhoibriú,
Siobhán Ní Núnáin


It has come to my attention that some pupils aren't sure what days they should wear their sports clothes. 
Currently, the arrangement for all classes is as follows: 

Sports tracksuit- Monday and Friday only (unless occasionally they have a blitz/match another day)
(They are currently doing hurling/camogie with Anthony/parents and dancing with their teacher.)

Full school uniform- Tuesday, Wednesday, Thursday 

Pupils cannot wear a hoody instead of their school jumper. 
They will be asked to remove hoodies/scarves in class. 

Thank you for your cooperation.
Siobhán Ní Núnain

Saturday, 13 February 2016

Briseadh meán téarma 2016
Beidh an scoil dúnta ar an 18/02/16 agus 19/02/16 do bhriseadh meán téarma. 

School will be closed for two days for mid term break, Thursday 18th and Friday 19th February 2016.

Friday, 12 February 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 12 – Feabhra -2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine 
12 – Feabhra -2016
Previous WinnersThursday, 11 February 2016

Laghducháin bruscaire

2015: 


2016:Féach ar seo! Tá gach páiste sa scoil i ndiaidh laghdú a dhéanamh bruscar a chruthaíonn siad agus athúsáid a dhéanamh. 
Nílimid ag déanamh an méid céanna bruscaire a dá bharr!

Maith sibh!
Meabhrúcháin: 
  • Cosc ar scragall stáin
  • Úsáid fleasc in ionad buidéal plaisteach nua gach lá
Look at this! The whole school has managed to reduce the amount of waste we create. We have gotten rid of two big rubbish bins. We are reducing, reusing and recycling and also saving money for the school! Well done!

Reminder: 
  • Tin foil is not allowed
  • Please use a flask instead of a new plastic bottle every day
An coiste glas :-)

Athchúrsáil fóin- Irish Autism Action Mobile phone recycling appealA thuismitheoirí,

Seol isteach bhur sean- gutháin soghluaiste le bhur dtola. Féach thíos le haghaidh a thuilleadh eolas. Gheobhaimid ipad dara láimhe má bhailímid 40 fóin cliste.

We are delighted to tell you that our school has registered to support Irish Autism Action and their Mobile phone recycling appeal this school year.

By donating the phones, not only is the school gaining much needed technology and equipment, we are also doing our bit for the environment. The mobile phones will be exchanged for badly needed resources for our school like iPads, laptops, Defibrillators, sporting equipment etc. 

Most of us have old mobile phone lying at the bottom of that drawer, so I would encourage you to take a look in that drawer, cupboard or box, hopefully find a phone, and return it to your child's teacher. For more information on the campaign go to www.autismirelandphones.ie

Remember by donating the phones you are also helping Irish Autism Action in its mission to raise the quality of life of individuals and their families affected by autism

I hope you will consider donating your old phone to our collection.

Thanking you in advance for your continued support of our school.

Le meas, 

Siobhán Ní Núnáin.


Míoltóga Gruaige - Rang 4 / Head lice - 4th Class


A thuistí, Cuireadh ar an eolas mé go raibh cás míoltóga ghruaige i Rang 4. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Chun na míoltóga gruaige a sheachaint chabhrófar gruaig na gcailíní a chur suas agus banda gruaige leathan a chaitheamh. Go raibh míle maith agaibh!

Dear parents, I have been informed of a case of headlice in Fourth Class. Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. To avoid the head lice it would help to put up the girls' hair and for them to wear a wide hairband. Thanking you all in advance!

Wednesday, 10 February 2016

Tuistí Rang 2 - An Chéad Chomaoineach / First Holy Communion

Dear Parents,
Our next  ‘Do this in Memory’ Mass will be held on:
·         Sunday, 21st February 2016 at 10:00 AM, for Dunderrow and Gaelscoil
It is the second Sunday of Lent. The word Lent is an old English word for Spring – the days ‘lengthening’. It is about making a fresh start. It is about spring-cleaning, getting rid of bad habits.
Please read with your child page 56 – 57 of the Thumb Book and do the colouring.
The space in front of the Altar at the ‘Do This in Memory’ Mass will have the Ashes of Ash Wednesday, a Trocaire Box and a purple cloth.
The theme of the Mass is the Transfiguration of Jesus on Mount Tabor – it is about taking time out and listening to the voice of God. In the Gospel the voice of God says Jesus is his Son, ‘listen to Him.’
Please encourage your child to pray aloud the responses at Mass with you.
Please pick up the Grapevine after Mass. It explains about First Penance which your child will soon be celebrating.
The children will make their First Penance on:
·         Monday, 29th February 2016 at 7 p.m., for Dunderrow, Summercove, and Scoil Naomh Eltin
·         Monday, 7th March 2016 at 7 p.m., for the Gaelscoil.

We look forward to seeing you.

Yours sincerely,

Fr. Robert and the Parents Coordinating Group

Tuesday, 9 February 2016

Blitz iománaíochta Rang 4 Buachaillí

Beidh blitz iománaíochta Rang 4 buachaillí ar siúl ar an Aoine 12ú Feabhra ag fágaint an scoil ag 9.30 agus ar ais ag 1. Tá mé ag lorg tuismitheoir amháin chun tiomáint ann agus ar ais. Tabhair d'ainm chuig Hilda más féidir leat cabhbrú.

Rang 4 boys will have a hurling blitz this coming Friday 12th February leaving school at 9.30 and back at 1. If you can drive to the blitz and back I would be really appreciative. If you are available to help please give your name to Hilda.

Míle buíochas,
Róisín Ní Mhathúna

Friday, 5 February 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 05 – Feabhra -2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
05 – Feabhra -2016

Previous Winners

Tuesday, 2 February 2016

Éadaí Caillte agus Faighte / Lost and Found clothes

Bhí na héadaí/ rudaí seo a leanas sa bhosca caillte agus faighte. Má's leatsa iad, téir go dtí oifig na scoile chun iad a bhailiú sula dtógfaimid go dtí an siopa dara-láimhe iad.

The following clothes/items were in the lost and found box. Anyone who owns them may collect them at the school office in the next fortnight before we bring them to the second hand shop.


Beannacht an Scórnach / Blessing of Throats

Related image
Ó Kinsale Parish Office:

Tomorrow Wednesday, 3rd February, is the Feast of St. Blaise. There will be Blessing of Throats after Masses in the Friary Church (at 7.30am and 10am) and in the Parish Church (at 8.30am). There will also be Blessing of Throats in the Parish Church at 4pm.

Rang 5 agus 6 Sciath na Scol Buachaillí agus Cailíní - Iománaíocht agus Camógaíocht

Traenáil ag tosnú ar an Déardaoin 4/2/16 tar éis scoil ó 2.30 go dtí 3.30. Beidh sé ag leanúint ar aghaidh gach Déardaoin as seo amach tar éis scoile ó 2.30-3.30. Buachaillí agus cailíní!

Hurling and camogie training, Thursday the 4/2/16 from 2.30-3.30 after school.

Go raibh maith agaibh,
Ciara & Aodán