Thursday, 17 March 2016

Laethannta Saoire na Cásca / Easter Holidays


Beidh an scoil dúnta le haghaidh laethanta saoire na Cásca ó Céadaoin 16ú Márta 2016 go dtí Luan 4ú Aibreán 2016.

School is closed for the Easter holidays from Wednesday March 2016 and will re-open on Monday 4th April 2016.

Féilire / Calendar


Campa Na Cásca sa Ghaelscoil


Cúpla spás fágtha:

29th March- 1st April 2016 (4 day camp)

9.30am -2.00pm

€50 páiste amháin (one child)
€90 beirt pháiste ón gclann chéanna (2siblings)
€125 triúr ón gclann chéanna (3siblings)

Spóirt gach lá- Cluichí, rounders, Cispheil, haca, soccer, football, obstacle course
Ealaín gach lá- Painting, drawing, making, creating...
Bácáil- lá amháin- Baking
Tóraíocht uibheacha- lá amháin- Easter Egg Hunt
Tóraíocht Taisce- lá amháin- Treasure Hunt

Seol r-phost chuig
campanacasca@gmail.com

Míle buíochas,
Róisín agus Siobhán.

Wednesday, 16 March 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 16 – Márta -2016

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
16 – Márta -2016


Previous Winners


Comórtas Ealaíne Lá Fhéile Pádraig

Buaiteoirí sa chomórtas Ealaíne Lá Fhéile Pádraig 

Ealaíntóirí den scoth! Maith sibh!
Congratulations to our wonderful artists who will receive prizes tomorrow 17/03/16 for their St. Patrick's Day poster designs. Tuesday, 15 March 2016

Lá an Fhorógra/ Proclamation Day 2016

Bhí lá an-speisialta againn sa Ghaelscoil inniu.
D'ardaíomar brat na hÉireann agus roinneamar ár bhfógra don ghlúin nua (proclamation for a new generation.)
Bhí ceol, canadh, drámaíocht agus rince ar siúl. 
Ár mbuíochas le gach duine a ghlac páirt agus leis an PA as an tae, caife agus bia a chur ar fáil.


World Book Day


Ghléas na páistí suas ar lá na leabhair (favourite character on World Book Day), is féidir libh roinnt grianghraif a fheiceáil(view slideshow)  anseo 

Saoire na Cásca 2016


A thuismitheoirí,
Beidh leath lá againn amárach 16/03/16. 
Críochnóidh na naí-ranganna ag 12.00 agus na hárdranganna ag 12.15.
Tá ar an mbus scoile fágaint ag a 11.45.  
Beidh bricfeasta againn ar scoil. Tabhair isteach babhla, spúnóg agus gránach. 
Beidh cead ag na páistí cluiche a thógaint isteach ar scoil. Níl cead aon cluiche / bréagán a bheadh ró-luachmhar a thabhairt  isteach mar ní féidir a bheith cinnte nach mbrisfaí iad! 
Níl cead guma coganta nó deochanna spraoi ar scoil.
Tá cead acu éide glasa agus gruaig fiáine a chaitheamh, €2 le bhur dtola.  Ath-oscailt na scoile- 04/04/16.

Dear parents,
There will be a half day tomorrow 16/03/16. 
The Infant classes will finish at 12.00 and the older classes will finish at 12.15.
The school bus needs to leave at 11.45. 
We will have a céilí and a short assembly to award the prizes for Seachtain na Gaeilge. 
We will eat our breakfast in school, please send in your child with a bowl, a spoon and a cereal. We will have the milk! 
The children will have permission to bring in games into school. Expensive games/toys are not allowed because its likely that they would get broken!  Chewing gum and fizzy drinks are not allowed at school. Pupils are welcome to wear green clothes and crazy hair! €2 per pupil as a  fundraiser would be very much appreciated.  School re-opens on 04/04/16


Monday, 14 March 2016

Tuismitheoirí páistí an Chéad Chomaoineach / Parents of First Holy Communion children

Dear Parents,

Our next  ‘Do this in Memory’ Mass will be held on:

Sunday, 20th March 2016 at 10:00 AM, for Dunderrow and Gaelscoil

This Sunday is Palm Sunday, when we remember Jesus’ triumphant entry into the holy city of Jerusalem. Palm Sunday also marks the beginning of Holy Week.

Before coming to Mass, we would like the children to do the puzzles and colouring on pages 58 to 61 of the THUMB book. These pages focus on Palm Sunday and story Holy Week.

Pieces of blessed palm will be available at the entrance to the church. The children may collect a piece of palm to carry into Mass and to bring home to place in their sacred place.

We look forward to seeing you.

Yours sincerely,

Fr. Robert and the Parents Coordinating Group

Friday, 11 March 2016

Teilgeoir ag teastáil/projector needed

Má tá teilgeoir agaibh ar fáil ar iasacht téigh i dteagmhail le bhur dtola
If you have a mobile projector at home or at work and are willing to lend it to us this Tuesday 15/03/16 for one day for use in our school hall, please e-mail priomhoide@gaelscoilchionntsaile.ie

Míle buíochas.

Gaeilgeoirí na Seachtaine 11 – Márta - 2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
11 – Márta - 2016
Previous Winners

Seachtain na Gaeilge 2016 ar scoilDé Luain- Dé Céadaoin 14ú-16ú 2016

Dé Luain 14/03/16
Tráth na gCeist ar scoil
Comórtas Ealaíne

Dé Máirt 15/03/16
Searmanas ar scoil- ardú brat na hÉireann ar a 9 a chlog, fáilte roimh chách (all are welcome)
Ceol, rince, drámaíocht, tae agus caife

Dé Céadaoin 16/03/16
Lá glas agus lá gruaige fiáin- (green clothes and crazy hair fundraiser, €2 per pupil)
Bricfeasta ar scoil (pupils can bring in a bowl, spoon and cereal, we will supply the milk for those who want it)

Céilí
Tionóil chun na duaiseanna a bhronnadh (assembly)
LEATH LÁ!- Lucht an bhus ag fágaint ar a 11.45 r.n.
                             - Deartháireacha + Deirfiúracha ar a 12.00 i.n.
                             - Gach duine eile 12.15 i.n.

Wednesday, 9 March 2016

Míoltóga Gruaige i Rang Naí Shínsearacha / Head lice in Senior Infants' class


A thuistí, Cuireadh ar an eolas mé go raibh cás míoltóga ghruaige i Rang Naíonáin Shínsearacha. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Chun na míoltóga gruaige a sheachaint chabhrófar gruaig na gcailíní a chur suas agus banda gruaige leathan a chaitheamh. Go raibh míle maith agaibh!

Dear parents, I have been informed of a case of headlice in the Senior Infant's class. Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. To avoid the head lice it would help to put up the girls' hair and for them to wear a wide hairband. Thanking you all in advance!

Tuesday, 8 March 2016

Brat na hÉireann- cuireadh/invitation
Tá fáilte romhaibh go léir go Ghaelscoil Chionn tSáile ar an Máirt seo chugainn 15/03/16 ar a 9 a chlog chun árdú brat na hÉireann a fheiceáil. Beidh céiliúradh beag againn le nasc le seachtain na gaeilge, beidh ceol, amhránaíocht, drámaíocht agus rince agus léifimid amach ár bhforógra féin. 
You are all invited to attend the flag raising ceremony that will take place in Gaelscoil Chionn tSáile next Tuesday 15/03/16 at 9am. This is to mark the 1916 commemoration. It also links in with Seachtain na Gaeilge. We will have a small celebration of all things irish, music, singing, dancing and drama. We will also share our own 'proclamation for a new generation' with you.

Monday, 7 March 2016

Dea-scéal

Comhghairdeas le rang a 4 agus Múinteoir Ciara atá i ndiaidh craobh na hÉireann a shroicheadh! Beidh siad ag taisteal go dtí an Muileann gCearr i ndiaidh briseadh na Cásca. Maith sibh!

Congratulations to rang a 4 agus múinteoir Ciara who have reached the all-Ireland finals in their category! They will be travelling to Mullingar after the Easter holidays. How exciting!


Céad Fhaoistin/First Confession Rang 2

Tosnóidh an Chéad Fhaoistin anocht 7/3/2016 ag a 7 a chlog. Caithfidh na páistí a bheith ann ag 6:45in (6:45pm) in éadaí scoile cearta.

Suíomh gréasán na scoile / school website


Teastaíonn uainn suíomh gréasán na scoile a uasdátú. Má tá aithne agaibh ar aon duine a bhfuil taithí acu ag obair le graificí ríomhaire agus a bheadh sásta cabhrú, téigh i dteagmháil le bhut dtola. ​

The school's webteam wish to update the school website. To avoid the expense of paying an outside company to re-design the website, we are firstly appealing to parents who may have knowledge of this area. We are looking for volunteers whose area of expertise are along the lines of CMS and computer graphics.  Since 2010 the site has been built, maintained and hosted at zero cost to the school due to the generosity of the WebTeam.

Please email webteam@gaelscoilchionntsaile.ie if you can help.

Friday, 4 March 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 04 – Márta -2016

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
04 – Márta -2016

Previous Winners

Cainteoirí / Guest speakers

Ár mbuíochas le Ciara agus Billy Waters (tuismitheoirí+saineolaithe) a tháinig isteach inniu 04/03/16 chun labhairt faoi sláinteachas béil agus siúcra. 
Our thanks to Ciara and Billy Waters (parents+dietician+dentist) who taught some class groups today 04/03/16 about hidden sugar and the importance of oral hygiene. 
Eolas suimiúla/ They have supplied us with some information about sugar 

A thuilleadh eolais maidir le iógairt/ very interesting table of info. re. sugar in yogurts Seachtain Innealtóireachta / Engineers Week 2016


Bhaineamar an-taitneamh as an gcuairt a thug an innealtóir Gráinne orainn an tseachtain seo. (We really enjoyed our visit from STEPS volunteer Gráinne this week.)


Thursday, 3 March 2016

World Book DayBeidh World Book day á cheiliúradh againn ar an Déardaoin, 10ú Márta 2016.

  • Is lá iontach é le páistí  a spreagadh le bheith ag léamh, gheobhaidh gach páiste dearbhán leabhair €1.50 agus chomh maith le sin tá a lán leabhair gur féidir ceannacht sna siopaí leabhair ar phraghas €1.50.
  • Is féidir le gach páiste gléasadh suas ar an lá mar an carachtar ab fhearr leo ó leabhar.
We are celebrating world book day next Thursday, 10th March 2016.
  • It's a lovely day to encourage children to enjoy reading, every child will receive a book token for €1.50, there are lots of books on sale in the bookshops for €1.50 too.
  • Every child can dress up as their favourite character from a novel on the day too.
Féile Drámaíochta na Mumhan 2016

Beidh rang a 4 ag imeacht go dtí Mainistir Fhear Maigh amárach (4/3/16) chun páirt a ghlacadh sa chomórtas Féile Drámaíóchta na Mumhan. Beidh siad ar an árdán timpeall a 12.30 agus tá fáilte roimh chách teacht chun tacaíocht a thabhairt dóibh. Beidh sé ar siúl i Halla Amharclann na nÓg (taobh leis na óstán Grand). Ní tagann rudaí briseadh mar seo gan costas is oth liom ará, agus mar sin de táimid ag impí oraibh 10euro a thabhairt go dtí do pháiste amárach. Cabhroidh sé seo leis an bille mór taisteal atá ag an scoil chun na páistí agus na troscáin a thabhairt ann.

Congratulations to fourth class who put on an amazing show for their  parents yesterday (2/3/16). They will be travelling to Fermoy tomorrow in order to take part in the Munster Drama festival where they will be competing against several schools. They will be on the stage at 12.30pm and everyone is most welcome to come on support us. It will be held in the Communtiy Youth Centre (beside the Grand hotel). Unfortunately all these extra curricular activities don't come without their costs and therefore I would ask every child to bring in 10 euro tomorrow (4/3/16). This will go towards helping the school cover at least a fraction of the costs. 

Go néirí linn!