Wednesday, 30 November 2016

Seirbhís na Nollag / Christmas Service

Beidh Seirbhís na Nollag 2016 ar siúl ar an Déardaoin an 15ú Mí na Nollag ag a 6. Beidhmíd ag cleachtadh sa séipéal an tseachtain seo chugainn agus ar lá an tseirbhís. Teastaíonn uainn go mbeidh ranganna áraithe á thabhairt chuig an séipéal ag a 8.50 a.m. ar maidin. Déan a málaí scoile a thabhairt aníos ar scoil dóibh, le bhur dtola. Beidhmíd ag siúl aníos ag brath ar an aimsir.

Dé Céadaoin 7/12/2016     Naíonáin Bheaga agus Mhóra

Déardaoin 8/12/2016         Naíonáin Bheaga agus rang a 2
Déardaoin 15/11/2016       Naíonáin Bheaga agus Mhóra

Beidh na ranganna eile ag siúl nó ag dul ar bhus síos agus aníos ón scoil.


Tá na páistí ag obair go dian ar a chuid den tseirbhís.

Táimid go léir ag súil go mór leis an oíche.

The 2016 Christmas Service will be on Thursday, 15th December 2016, at 6pm. We will be practising in the church next week and on the day of the service. We want specific classes brought to the church at 8.50 a.m. on specific days (see below). Please bring their school bags up to the school for them. We will be walking back up to the school, weather permitting.


Wednesday 7/12/2016      Junior and Senior Infants

Thursday 8/12/2016        Junior Infants and 2nd Class
Thursday 15/11/2016      Junior and Senior Infants

The other classes will be walking or going by bus to and from the school later in the day on these dates too.


The children are working hard to perfect their parts in the service.

We are all really looking forward to the night.

Tuesday, 29 November 2016

Pull Up Your Christmas Socks Appeal

A chairde! 
Táimíd chun páirt a ghlacadh in Pull Up Your Christmas Socks Appeal chun airgead a bhailiú do Aonad na bPáistí in CUH. An rud atá le déanamh ná péire stocaí na Nollag a fháil dod' pháiste -alán dóibh le fáil in Pennys, Tesco, Dunnes srl - go gcaitheadh na páistí ar scoil iad ar an Aoine an 9ú Nollag 2016 agus go dtabharfadh siad €2 an duine -nó mar sin de- isteach don charthanacht CUH.

Dear parents!
We have decided to support the CUH Charity Pull Up Your Christmas Socks Appeal to raise funds for the Children's Unit being built. All it involves is the children wearing any pair of Christmassy socks to school on Friday 9th of December 2016 -lots available in Pennys, Tesco & Dunnes for example- and bringing in a suggested donation of €2 -or however much or little you would like to donate- for the charity. It's a bit of fun for the children and it's going for a great cause.

Bliots Rang 4 Cailíní agus Buachaillí

Beidh bliots peile faoi dhíon (indoor football blitz) ag cailíní Rang 4 ar an gCéadaoin 30/11/16 i gCarraig Dubh (Blackrock) ag fágaint an scoil (leaving) ag a 12 agus ar ais (back) timpeall 3.30. Tá an fhoireann ainmnithe.(The team has been named)

Beidh bliots peile faoi dhíon(indoor football blitz) ag buachaillí Rang 4 ar an Déardaoin 1/12/16 i gCarraig Dubh (Blackrock) ag fágaint (leaving) an scoil ag a 12 agus ar ais (back) timpeall 3.30. Tá an fhoireann ainmnithe. (The team has been named)

Simon Community Cake Sale and Coffee Morning


Féach ar an méad atá á bhailiú againn  don raifil i gcomhair an Simon Community díolacháin cacaí ar an Aoine seo. Míle buíochas do gach duine a thug rudaí isteach faoi láthair. Mas bhfuil aon rudaí sa bhaile nach bhfuil á usáid agaibh bfhéidir go dtabhairfaidh sibh isteach sa scoil dúinn don raifil.

Míle Buíochas
An Costas Raifil
Simon Community Fundraiser 2016


Look at the amount of raffle prizes we have collected for the raffle at the cake sale and coffee morning Friday, 2nd December 2016 to raise money for the Cork Simon Community. Many thanks to all those people who have given us prizes already. If there are any things at home that you don't use and that would be suitable for a raffle prize please bring them into school.

 Many thanks
 The 'Raffle Committee'
 Simon Community Fundraiser 2016

Monday, 28 November 2016

Seachtain Eolaíochta/Science Week 2016


Bhaineamar ana shásamh as Seachtain Eolaíochta na hÉireann i mbliana.
Rinne gach rang cúpla turgnamh breise agus tháinig an t-eolaí Siobhán Uí Doibhlín ó Hands on Science ar cuairt chuig rang a 1 agus rang a 2 chomh maith. Ár mbuíochas léi.

We had great fun during this year's Science week.
Every class did extra science experiments. Siobhán Devlin from Hands on Science visited rang a 1 and rang a 2 and they had lots of fun investigating and experimenting. Our thanks to Siobhán Devlin. 

Friday, 25 November 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 25 – Mí na Samhna - 2016

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
25 – Mí na Samhna - 2016
Previous Winners


   Thursday, 24 November 2016

Dvd Cluiche ceannais sciath na scol 2016


Má tá dvd ag teastáil uait ó Brendan Barry, téigh i dteagmháil (contact) le Eithne Mhic Ghiolla Phádraig mar tá sí ag seoladh ordú isteach (she is organising an order), roimh an Aoine seo chugainn 02/12/16. €20 an cheann.

Monday, 21 November 2016

Banna ceoil 2016

Beidh an banna ceoil ag cleachtadh (practicing) ar an gCéadaoin 23/11/16 i rith am scoile. Tá an bhanna ceoil oscailte de (open to) páistí ó Rang 3-Rang 6. Má tá suim ag do pháiste tabhair an uirlis (instrument) ar scoil ar an gCéadaoin. Níl ach méarchlár amháin (one keyboard) againn mar sin éinne a sheineann an méarchlár/pianó tá fáilte rompu an féadóg stáin a sheinnt. (welcome to play the tin whistle).

Go raibh maith agaibh as bhur dtacaíocht,
Múinteoir Róisín

Carol Singing in Supervalue

Táimid ag lorg páistí chun carúil(carol singing) a chanadh i Supervalue ar an Déardaoin 8ú Nollag 2016 ag a 18:00. Beimid ag bailiú airgead don scoil (fundraising). Má tá suim ag do pháiste beidh cleachtadh(practice) ar siúl ar scoil i rith am scoile Dé Céadaoin 23ú Samhain 2016.

Míle buíochas,
 Múinteoir Róisín agus Fiona

Saturday, 19 November 2016

Blitz Cailíní Rang a 3

Beidh blitz peile faoi dhíon ag deichniúir cailíní ó Rang a 3 an Luan seo (21/11/2016) in Áth an Mhaide. Ag fágaint na scoile ag 12.30 agus ar ais ag a 3. Cosaint fiacla ag teastáil.

There will be an indoor football blitz for 3rd class girls this Monday (21/11/2016) from 12.30-3.00 in Riverstick hall. Please bring gum shield.

Friday, 18 November 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 18 – Mí na Samhna - 2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
18 – Mí na Samhna - 2016
Wednesday, 16 November 2016

Feis Maitiú 2017

Má tá suim agat páirt a ghlacadh i bhFeis Maitiú 2017 (If you are interested in partaking in ..) seol an íocaíocht isteach chuig Hilda is líon an fhoirm san oifig (send in fee and fill in form before) roimh an Mháirt seo chugainn an 22/11/2016. Beimid ag cur isteach ar na dánta Gaeilge amháin ón scoil. ( Entering the Irish language Poetry section only).

Tá costas 18 Euro ar an bpáiste má tá sé thar 10 mbliana is costas 16 Euro ar pháistí faoi 10 mbliana.

18 Euro per child  over 10 years and 16 Euro for children under 10 years. There is a 10% reduction for  families with 3 or more entries.

Tuesday, 15 November 2016

Lá mór i mBaile Átha Cliath / Big day in Dublin

Beidh lá mór ag an nGaelscoil amárach 16.11.2016 i mBaile Átha Cliath agus tá deis agat a bheith páirteach ann ó Chionn tSáile! Beidh iar rang a 6 sa Helix amarach ag glacadh páirt sa Fís Film Festival 2016 lena scannán iontach 'Cúpla san Éirí Amach' bunaith ar imeachtaí 1916 . Ní gá ach dul ar suíomh Fís chun an ócáid a fheiscint ó 12 meán lae ar aghaidh. Féach an nasc thíos.
It will be a great day for Gaelscoil Chionn tSáile in Dublin tomorrow 16.11.2016 - and we have the opportunity to be part of it from Kinsale! Last year's 6th class will be at the Helix tomorrow taking part in the Fís Film Festival 2016 with their film 'Cúpla san Éirí Amach' based on happenings in 1916. All you have to do is to go on the Fís site from 12 noon onwards to see the event. See the link below:

http://www.fisfilmproject.ie/Gaelscoil Chionn tSáile - Cúpla san Éirí Amach from FIS IADT on Vimeo.

Ranganna Gaeilge anocht (15th Nov 2016)

Meabhrúchán-

Ranganna Gaeilge ar siúl arís ag 7 anocht!
Fáilte roimh chách!

Irish classes continue tonight Tuesday 15th November 2016 at 7pm.
Everybody welcome!

Múinteoir Selina

Monday, 14 November 2016

N.B. Griangrafanna Amárach / Photographs tomorrow

Beidh na griangrafanna á thógaint amárach 15.11.2016 i gcóir féilire na scoile 2017.
Bí cinnte go bhfuil an éide scoile iomlán ceart á chaitheamh ag do pháistí, le bhur dtola. Seol isteach rud éigin a bhaineann le mí a bhreithe don ghriangraf chomh maith.

The photos for the 2017 school calendar will be taken tomorrow 15.11.2016. Please be sure that your children wear the full school uniform. Please also send something with them that represents the month in which they were born.

Mórghealach/SupermoonMar chuid de céiliúradh Seachtain Eolaíochta na hÉireann 2016, cuid den obair bhaile anocht ná féach ar an mórghealach anocht 14/11/16. Ní bheidh a leithéad arís ann go dtí 2034!

As part of our Science Week 2016 celebrations, tonight's homework is to take a look at the supermoon 14/11/16. There won't be another one until 2034!

Friday, 11 November 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 11 – Samhain - 2016

Féach ar Seo !      

Gaeilgeoirí na Seachtaine
11 – Samhain - 2016

Previous Winners

Tuesday, 8 November 2016

'Annuals' na Nollag / Christmas AnnualsAr fáil san oifig anois. €4 an ceann.
Aoiseanna - amuigh is istigh:
'Súgradh' -  Naíonáin Shóisearacha agus Shínsearacha
'Spraoi' - Rang 1 & 2
'Siamsa' - Rang 3 & 4
'Sonas' - Rang 5 & 6

Available in the office now. €4 each.
Approximate ages:
'Súgradh' - Junior and Senior Infants.
'Spraoi' - 1st and 2nd Class
'Siamsa' - 3rd and 4th Class
'Sonas' - 5th and 6th Class

Monday, 7 November 2016

Ranganna Gaeilge ag tosú amárach / Irish Classes Starting tomorrow (8/11/2016)

Ag tosnú Dé Máirt 8ú Samhain 2016.
Clárú ag 6:45i.n agus rang ina dhiadh ag 7:00-8:00.
(Tuesday 8th Nov 2016 for 7 weeks, registration at 6.45pm)
Fáilte roimh chách!
Costas €40 (7 seachtain)
Má tá breis eolas uait déan teagmháil le Hilda nó Múinteoir Selina.

Starting on Tuesday 8th November 2016
Registration at 6:45 p.m. and a class afterwards at 7 to 8 pm
Everyone welcome !
Cost €40
If you need further information contact Hilda or Múinteoir Selina

Friends for Life Rang 4+5

A thuismitheóirí,

Beidh páistí Rang 4+5 ag glacadh páirt sa chlár (programme) 'Friends for Life' (arís again this year) in mbliaina. Clár 'Anti-anxiety' atá ann. Plé (discuss) na bileoga (handouts) a thagann abhaile (come home) le do pháiste le bhur dtol. Míle buíochas as bhur dtacaíocht.

Múinteoir Róisín agus Michelle.

Friends for Life Rang 4 + Rang 5

A thuismitheóirí,

Beidh páistí Rang 4+5 ag glacadh páirt sa chlár 'Friends for Life' arís in mbliaina. Clár 'Anti-anxiety' atá ann. Plé na bileoga a thagann abhaile le do pháiste le bhur dtol. Míle buíochas as bhur dtacaíocht.

Múinteoir Róisín agus Michelle.