Friday, 16 December 2016

Tuistí Rang 5 & 6 / Parents of 5th and 6th Class

Faoistin i séipéal Naomh Eoin Baiste ag 7.30 i.n., Dé Luan an 19ú Nollag 2017.
Confession in St. John's Parish Church at 7.30p.m., Monday 19th December 2017.


In aineoin gur lá spóirt é an Luan - DON LUAN SEO - an 19ú Nollag - an bhféadfadh gach páiste ó Rang 5 agus Rang 6 a néide scoile iomlán ceart a chaitheamh le haghaidh griangfafadóir ó nuachtán ag teacht chun tuairisc a scríobh ar an díolacháin cácaí a d'árdaigh €2,300 ar son Pobal Shiomóin.
Even though Monday is a sports day - THIS MONDAY - 19th December - can every child in 5th and 6th Class wear their full, correct school uniform for a photographer from a newspaper who is coming to write a report on the cake sale that raised €2,300 for the Simon Community.