Tuesday, 17 January 2017

Uaireannta na hoifige / Office hours

Beidh Hilde ag críochnú ar 1.30 i.n. ar an gCéadaoin as seo amach. (Beidh sí ag críochnú ar 2.30 i.n. gach lá eile mar is gnáth.)
Hilda will be finishing at 1.30p.m. on Wednesdays from now on. (She will be finishing at 2.30 p.m. every other day as per usual)