Tuesday, 28 February 2017

Campa na Cásca Ealaín agus Spóirt 2017/Easter Art and Sports Camp 2017
18- 21ú Aibreán 2017 (4 day camp) i nGaelscoil Chionn tSáile
9.30am -2.00pm

€50 páiste amháin (one child)
€90 beirt pháiste ón gclann chéanna (2siblings)
€125 triúr ón gclann chéanna (3siblings)

Spóirt gach lá- Sports and games every day- Cluichí, cor/ rounders, Cispheil/ basketball, haca/ hockey, peil/ soccer, GAA, bac-cúrsa/ obstacle course
Ealaín gach lá- Art every day
Bácáil/Baking
Tóraíocht uibheacha- Easter Egg Hunt
Tóraíocht Taisce- Treasure Hunt

Seol r-phost chuig

Míle buíochas,
Róisín agus Siobhán Ní Núnáin


Meabhrúchán faoi thicéidí Spórt na Cathrach / Reminder about raffle tickets for Cork City Sports
Tá dhá thicéad crannchuir Spórt na Cathrach faighte le déanaí (13/02/2017) ag na 105 pháiste is sinne sascoil (Rang 3 go dtí Rang 6), €2 an ceann. Caithfidh an scoil na ticéidí a dhíol chun páirt a ghlacadh sa chomórtas.
Seol isteach an €4 leis na steallaí, le bhur dtola, nó seol thar nais na ticéidí iomlán muna theastaíonn uait iad a cheannach - chomh luath agus is féidir libh.

2 x Cork City Sports raffle tickets were given recently (13/02/2017) to the oldest 105 students, €2 per ticket. The school has to sell the raffle tickets in order to take part in the competition.
Please send in the €4 with the filled out stubs or send back the whole tickets if you do not wish to buy them - as soon as possible

Wednesday, 22 February 2017

Doodle for Google

Go raibh míle maith agaibh as an vótáil ar fad!
Beimid ar bís ag fanacht ar scéal.
Thank you all for voting.
We eagerly await the results. They're already winners in our eyes!

Gaeilgeoirí na Seachtaine 22 - Feabhra - 2017

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
22 - Feabhra - 2017


Previous Winners


Tuesday, 21 February 2017

GRMA don Oíche 80í! 80s night thank you!

A chairde!
Bhailíodh €590 ag an oíche 80í a bhí i mBacchus le déanaí! Maith sibh! Chuala mé gurb an-oíche a bhí ann agus táim chomh sásta gur eirigh libh bualadh i suíomh taitneamhach lasmuigh de gheataí na scoile! Le cúnamh Dé beidh go leoir ócáidí eile againn sa todhchaí! Táim tar éis an tairgead san a chaitheamh ar chluichí don gclós. Tá Pawel, ár bhfeighlí, á chrochadh inniu nó amárach. Thar ceann páistí na scoile gabhaim buíochas libh. Is de bharr bhur niarrachtaí go bhfuil na rudaí breise atá againn, againn. 🙏  🙌  👏

Dear parents,
A whopping €590 was raised for Gaelscoil Chionn tSáile at the 80s night held in Bacchus recently! Well done and thank you to you all! I heard it was a great, fun night! I'm so glad you had a chance to meet in a fun environment apart from at the school gates! Hopefully we'll have many more events in the future!I have already spent the proceeds of this night on wall mounted games for the yard. Pawel, our caretaker, is going to hang them today and tomorrow. On behalf of the children in the school I thank you all for your continued support. It is because of your special efforts that we have the extras we have. 🙏  🙌  👏


#Doodle4Google - Have you voted today?

Monday, 20 February 2017

Kinsale Youth Café

20/02/2017 Rang 6


Thug Rang 6 cuairt ar 'Kinsale Youth Cafe' 20/02/17. Bhain siad ard-taitneamh as.  Tá an caife oscailte i rith na seachtaine.

Rang 6 visited 'Kinsale Youth Café' 20/2/2017. They really enjoyed their morning. The café is now open every week for the youth of Kinsale.

Dé Céadaoin / Wednesday:
2pm - 5pm
7pm  - 9pm

Dé hAoine / Friday:
4pm - 6pm
7pm - 9pm

Dé Sathairn / Saturday:
2pm - 5pm
7pm - 9pm

Tá siad ag lorg foireann dheonach, áiseanna agus tabhartais. Má tá suim ag aon duine, cuir glaoch ar Trish Uí Riain, 0879475367.

The café is now looking volunteers, items and donations. If anyone is interested in helping out in any way, please contact Trish Uí Riain, 0879475367.

Go raibh mile maith agat Trish. Bhí maidin iontach ag Rang 6.

Thank you Trish. Rang 6 had a great morning!
#Doodle4Google
Have you voted today?
Geansaithe scoileTá roinnt geansaithe ar strae, cuardaigh sa bhaile le bhur dtoil agus seol isteach iad.

Some of the school jerseys are missing. Please check at home and return them as soon as possible.

Go raibh maith agaibh.
#Doodle4Google
Have you voted today?Sciath na Scol Ranganna a 5 agus a 6
Tá treanáil iománaíochta agus camógaíochta Sciath na Scol do cailíní agus buachaillí rang a 5 agus rang a 6 ag tosnú i ndiaidh briseadh meán téarma, gach Céadaoin, ag tosnú ar an 01/03/17 2.30-3.30 ar scoil. 

After school Hurling and Camogie training will commence after mid-term break every Wednesday, beginning 01/03/17 from 2.30-3.30, in preparation for the Sciath na Scol competition. All 5th and 6th class boys and girls welcome. 

Múinteoirí Aodán agus Róisín. 
  

#Doodle4Google
Have you voted today?Eolas faoin gCóineartú

A Thuismitheoirí, RANG 5 & 6,

Eolas faoin gCóineartú:

Táimid ag déanamh tomhas le haghaidh róbaí an tseachtain seo. Tá súil againn go mbeidh na hainmneacha naoimh roghnaithe roimh an briseadh meán téarma, Céadaoin 23/2/2017. This week, we will be measuring children for their Confirmation robes. We hope that everyone will have decided on their Confirmation names before the mid-term break, Wednesday 23/2/2017.

Tá "Searmanais an tSolais" ar siúl ar an 23ú de mhí an Mhárta ag 7.30. The parish "Ceremony of Light" mass will take place on the 23rd March 2017 at 7.30pm.

Mar is eol daoibh faoin dtráth seo tá an Aifreann don Chóineartú ar siúl ar an 7ú de mhí Aibreán. An t-am atá socraithe dúinn ná 10.30am. Tar éis an Aifrinn, beidh tae agus caife le fáil san 'Friary Hall'. As you're all aware by now, the Confirmation mass will take place on the 7th of April. The time has been confirmed  as 10.30am. After the mass, there will be a tea and coffee reception in the Friary Hall.

Táimid go léir ag súil go mór leis an lá speisialta!
We are all looking forward to this special day!

Múinteoir Caitríona & Múinteoir Aodán


#Doodle4Google
Have you voted today?


Briseadh Mean Téarma! Mid Term!

Meabhrúcháin go mbeidh an scoil dúnta ar an Déardaoin 23ú agus Dé hAoine an 24ú Feabhra 2017 le haghaidh briseadh mean téarma. Guím briseadh deas oraibh uile! 😎
2 lá eile don vótáil Doodle4 Google! Leanaigí leis an vótáil le bhur dtola! 🙏🙏🙏

Reminder that the school will be closed on Thursday 23rd and Friday 24th 2017 for the Mid Term Break. I wish you all a nice break! 😎
We're in the last 2 days of voting in the Doodle 4 Google! Please keep voting! 🙏🙏🙏

Sinéad#Doodle4Google
Have you voted today?

Friday, 17 February 2017

Gaeilgeoirí na Seachtaine 17 - Feabhra - 2017

Féach ar Seo ! 

Gaeilgeoirí na Seachtaine
17 - Feabhra - 2017
#Doodle4Google
Have you voted today?

Thursday, 16 February 2017

Díospóireacht/ 'Concern' Primary Debating Ireland
Comhghairdeas leis an bhfoireann díospóireachta i rang a 6 a bhuaigh i gcoinne scoil Garranassig ar an Aoine 10/02/17. Go n-éirí leo sa chéad babhta eile!

Congratulations to our 6th class debating team who won their debate against Garranassig National School last Friday 10/02/17. Best of luck to them in the next round. 

Have you voted today?

Níl ach 6 lá fágtha!

A chairde! Níl ach 6 lá eile againn chun vótáil do'ár mbeirt ealaíontóirí! 💫👏  Leanaigí leis an vótail le bhur dtola! 
Dear parents! There's only 6 more days to vote for both our artists!💫 👏 Please keep up the voting! 
🙏🙏🙏🙏
Wednesday, 15 February 2017

Aifreann don Chóineartú

15/02/2017
A thuismitheoirí, RANG 5 & RANG 6

Beidh Aifreann don Chóineartú ar siúl Dé Domhnaigh seo chugainn, 19/02/2017 ag a 10 a chlog.
The next Confirmation mass is on next Sunday, 19/02/2017, at 10 o'clock. We hope that all children from Rang 5 & Rang 6 will be able to attend.

Míle Buíochas.
Múinteoir Caitríona & Múinteoir Aodán 
Have you voted today?Monday, 13 February 2017

Lúthchleasa Bhunscoileanna Chorcaí / Cork City Sports


Tá dhá thicéad crannchuir Spórt na Cathrach faighte inniu (13/02/2017) ag na 105 pháiste is sinne sascoil (Rang 3 go dtí Rang 6), €2 an ceann. Caithfidh an scoil na ticéidí a dhíol chun páirt a ghlacadh sa chomórtas.
Seol isteach an €4 leis na steallaí, le bhur dtola, nó seol thar nais na ticéidí iomlán muna theastaíonn uait iad a cheannach - chomh luath agus is féidir libh.

We are giving 2 x Cork City Sports raffle tickets today (13/02/2017) to the oldest 105 students, €2 per ticket. The school has to sell the raffle tickets in order to take part in the competition.
Please send in the €4 with the filled out stubs or send back the whole tickets if you do not wish to buy them - as soon as possible
Have you voted today?

Rang 4 Camógaíocht


Comhgairdeas ollmhór(huge congratualations) chuig cailíní Rang 4 a bhuaigh Roinn B Carraigdhoun Camógaíocht faoi dhíon (indoor camoige)ar an Aoine seo chaite an 10ú Feabhra i halla Átha Mhaide. Maith sibh a chailíní!Have you voted today?

Sunday, 12 February 2017

Blitz Iománaíochta Faoi Dhíon Cailíní R3

Beidh blitz ag na cailíní ar fad (all the girls) ó Rang 3 amárach 13/02/17 in Ath an Mhaide (Riverstick) ag fágaint (leaving) ag a 11.30 agus ar ais timpeall a 2.20. Beidh costas €2 á bhailiú amárach.
Go raibh maith agaibh,
M. Selina


Have you voted today?

#Doodle4Google - Please keep voting for Juliette and Archie!

To vote for Juliette navigate to Group 2, find her Doodle titled ‘Homework machine!’ and click ‘Vote for this doodle’.

Homework machine!
Vote for this doodleTo vote for Archie navigate to Group 1, find his Doodle titled Tractorland in the sky’ and click ‘Vote for this doodle’.

Tractorland in the sky
Vote for this doodle


...and then please keep voting for BOTH Juliette and Archie every day until 21st Feb 2017!

Friday, 10 February 2017

Monday, 6 February 2017

Doodle4Google -We need YOUR help!

A chairde! Meabhrúcháin go bhfuil an comórtas Doodle4Google ag oscailt amárach an 7ú Feabhra 2017! Beimíd in ann vótáil gach lá go dtí an 21ú Feabhra 2017. Obair bhaile ag gach páiste vótáil DON BHEIRT -Archie Ó Céilleacháin AGUS Juliette Nic an Taoisigh le bhur dtola! 2 seans ag an scoil deontas theicneolaíochta €10,000 a bhuachaint mar sin scaipígí an scéal i gcóngair is i gcéin! Gaelscoil Chionn tSáile abúúúúúúúúúúúuu!

Dear parents!
A reminder to all that the Doodle4Google voting opens tomorrow the 7th February 2017! We will be able to vote in both categories until the 21st Of February 2017. It will be part of all the children's homework to vote for BOTH doodles -Archie Ó Céilleachain AND Juliette Nic an Taoisigh please! The school has 2 chances to win the amazing prize of a €10,000 IT grant so please spread the word near & far! Gaelscoil Chionn tSáile abúúúúúúuuúú!

Doodle4Google - Gaelscoil Chionn tSáile needs YOUR help!

Blitz faoi díon R4

Beidh buachaillí Rang 4 go léir ag dul chuig blitz iománaíochta (hurling blitz) i Dunmanway amárach 7/2/17 ag fágaint (leaving) an scoil ag a 9.15 agus ar ais (around) timpeall a 2. Beidh costas (cost) €2 i gceist. Tabhair an airgead leat amárach.

Go raibh maith agaibh,
Múinteoir Róisín 

Saturday, 4 February 2017

Gaeilgeoirí na Seachtaine 3 - Feabhra - 2017

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
3 - Feabhra - 2017


Previous Winners