Friday, 28 April 2017

Gaeilgeoirí na Seachtaine 28 - Aibreán - 2017

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
28 - Aibreán - 2017   

Thursday, 27 April 2017

Ranganna Gleacaíochta

Olympics, Gymnastics, Sports, Atlético

Ranganna gleacaíochta le Colm ag tosnú amárach Dé hAoine 28ú Aibreán 2017 agus gach Aoine ina dhiaidh sin go dtí deireadh na bliana. An éide spóirt le caitheamh ag cách.
Gymnastic classes with Colm starting tomorrow, Friday 28th Aibreán 2017 and continuing every Friday to the end of the school year. Everyone to wear the sports uniform for this.


Tuesday, 25 April 2017

Image result for pictures of first holy communion
Beidh an Céad Chomaoineach ar siúl sa Séipéal an Pharóiste ar an Satharn an 6ú Bealtaine 2017 ar a 11 a chlog.
The First Holy Communion will take place at the Parish Church on Saturday, 6th May 2017 at 11 o' clock.

R2 - Haca / 2nd Class - Hockey

Image result for free picture of hockey stick and ball
Beidh traenáil haca ag rang 2 ar an Déardaoin ar na dátaí seo a leanas:

27ú Aibreán 2017 (An Déardaoin bheag seo)
11ú Bealtaine 2017
18ú Bealtaine 2017
25ú Bealtaine 2017 (Bliots i Sáile)

Bígí cinnte, le bhur dtola, go mbeidh shin guards agus cosantóirí fiacla acu ar scoil ar na laethannta sin. Má tá madaí haca acu, tóg isteach iad chomh maith.

There will be hockey training for 2nd Class on the following Thursdays:

27th April 2017 (This Thursday)
11th May 2017
18th May 2017
25th May 2017 (Blitz at Sáile)

Please make sure that the children have shin geards and gum shields with them at school on those days. If they have hockey sticks, please bring them in also.

Monday, 24 April 2017

Rang 2 - An Chéad Chomaoineach / 2nd Class - First Holy Communion


Girl, Communion, Garden, Romantico
Cleachtadh don Chead Chomaoineach:
Aoine 28ú Aibreán 2017, Céadaoin, Déardaoin, Aoine 3ú, 4ú, 5ú Bealtaine 2017.
Le bheith ag an séipéal ag 8.50 gach lá

Cuirfimid ceist ar fear an bhus scoile na leanaí siúd a thógaint chuig an séipéil.
First Holy Communion Practice:
Friday 28th April 2017, Wednesday, Thursday, Friday 3rd, 4th and 5th May 2017.
To be dropped off at the church at 8.50 a.m. each of these days.
We will ask the school bus driver to drop those children off at the church.

Boscai Trócaire / Trocaire Boxes

Meabhrúcháin faoi na boscaí Trócaire. Seol isteach iad le bhur dtola agus baileoidh an tAthair Roibeard ag an scoil iad.
A reminder about the Trocaire boxes. Please send them in to school and Fr. Robert will collect them here.

Saturday, 15 April 2017

Camp/Campa na Cásca,SPACES STILL AVAILABLE, Sports, games and art

18- 21ú Aibreán 2017 i nGaelscoil Chionn tSáile
9.30am -2.00pm

All welcome, cousins who are visiting or friends from other schools.

€50 páiste amháin (one child)
€90 beirt pháiste ón gclann chéanna (2siblings)
€125 triúr ón gclann chéanna (3siblings)

Spóirt gach lá- Sports and games every day- Cluichí, cor/ rounders, Cispheil/ basketball, haca/ hockey, peil/ soccer, GAA, bac-cúrsa/ obstacle course
Ealaín gach lá- Art every day
Bácáil/Baking
Tóraíocht uibheacha- Easter Egg Hunt
Tóraíocht Taisce- Treasure Hunt

Seol r-phost chuig
campanacasca@gmail.com


Míle buíochas,
Róisín agus Siobhán Ní Núnáin

Friday, 7 April 2017

Gaeilgeoirí na Seachtaine 07 - Aibreán - 2017

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
07 - Aibreán - 2017

Previous WinnersWednesday, 5 April 2017

Closing times Easter hols

A chairde!,
Fe mar is eol daoibh go léir beimíd ag dúnadh do bhriseadh na Cásca ar an Aoine seo an 7ú Aibreáin 2017. Dá bhrí sin beidh leath lá scoile againn. 

 • Rachaidh ranganna sóisearacha -naí shóís & Naí Shins & deartháireacha & deirfiúracha abhaile ag 12.00 agus rachaidh na páistí eile (rang 1-6) abhaile ag 12.15. 
 • Beidh féasta beag ranga ag na ranganna sin ar scoil an lá san mar sin beidh cead acu breagán a thógaint isteach -mar i gconaí ní féidir leis an scoil a bheith freagrach as aon damáiste a d'fhéadfadh tárlú d'aon bréagán a thagann isteach mar sin molaim rudaí luachmhaire a fhágaint sa bhaile!
 • Má tá deartháir nó deirfiúr ag freastal ar an gCóineartú agus as láithir ón scoil dá bharr, mairceálfar "i láithir" iad don lá.
 • Beidh ranganna 3 & 4 ag cabhrú linn sa séipéal leis an gcanadh ach beidh siad thar nais ag an scoil roimh 12.15 le cúnamh Dé. 
 • Tabharfaidh mé deis dóibh an féasta ranga a bheith acu tar éis na laethanta saoire. Maith iad!
 • Fágfaidh muintir an bhus ag 12.15.
Tar éis téarma thar a bheith gnóthach, guím briseadh deas oraibh ar fad! Beidh an scoil ag athoscailt ar an Luan an 24ú Aibreáin 2017.
Le gach dea-ghuí, 
Sinéad

Dear parents, 
As you all know, we will be closing for the Easter break on Friday the 7th April 2017. As it is the end of term we will have a half day at school.
 • The junior classes- Junior Infants, Senior Infants and their older brothers and sisters will finish up at 12.00 and the rest of the classes will leave at 12.15. I ask the junior parents not to linger after they collect as the parents of the older classes will need spaces to pull up very soon after you!
 • Junior Infants -2nd class will have class parties on the last day of term so they may bring in a toy/game -as always the school can accept no responsibility for any damage or loss of these toys so I recommend you leave the valuable or irreplaceable ones at home!
 • If a brother or sister from another class is absent to attend the confirmation they will be marked present for the day.
 • 3rd & 4th classes will be helping out with the singing in the church but they will be back at the school in time for collection at 12.15, le cúnamh Dé!
 • 3rd & 4th class will have their class party after the Easter holidays. They're needed to help, doing a great job and I'd haet for them to feel they missed out on anything fun.
 • The bus people will leave at 12.15.
After such a busy term I wish you all a lovely Easter break! The school will reopen on Monday 24th April 2017.
Best wishes,
Sinéad

Monday, 3 April 2017

'Brooch fágtha ar scoil


An lé éinne an 'brooch seo? / Does anyone own this brooch?
Fágadh ar scoil é an tseachtain seo chaite / It was left at school last week.