Wednesday, 31 May 2017

Chomhghairdeas le Pippa Nic an Taoisigh!


Chomhghairdeas mór le Pippa Nic an Taoisigh a bhuaigh duais i gcomórtas ealaíne Texaco. D'fhreastal sí ar an bronnadh duaise an tseachtain seo chaite (22/05/2017). Chomhghairdeas leat Pippa! Gaelscoil Chionn tSáile abúúúúúú!

Tuesday, 30 May 2017

Spórt na Cathrach 2017

Chomhghairdeas le na páistí go léir ar éirigh leo dul ar aghaidh go dtí Spórt na Cathrach (Congratulations to all who qualified for City Sports) Tá Spórt na Cathrach 2017 ar siúl i CIT, Corcaigh ar an 01/06/2017.

Tá na buachaillí ar siúl ar maidin ag bualadh ag a 11:30 (Boys meeting at 11:30)
Tá na cailíní ar siúl um thráthnóna ag bualadh ag a 12.15 (Girls meeting at 12.15)

Buachaillí agus cailíní ag bualadh lasmuigh den 'Nimbus Centre' (Meeting outside the Nimbus Centre) in aice le Leisure World i mBaile an Easpaig. (Just before Leisure World, Bishpstown)

Seol chugham aon cheist atá agaibh.

Múinteoirí Neasa & Aodán

Sunday, 28 May 2017

TURAS SCOILE RANG 6 - 17 - 19/5/2017


Le déanaí, thug Rang 6 cuairt ar Chiarraí agus d'fhan siad sa Ghaeltacht i gCorca Dhuibhne. Rinne siad a lán gníomhaíochtaí agus bhain gach duine ard-taitneamh as.  Bhíomar chomh bhródúil as gach páiste agaibh ar an turas. I ngach áit, thug daoine moladh dóibh ó thaobh a mbéasaí agus a gcaighdeán Gaeilge. Maith sibh Rang 6!
Tá grianghraif le feiscint ar an nasc seo: https://goo.gl/photos/dzuPepBA5bzNCuvA7

Recently, Rang 6 visited Kerry and they stayed in the Gaeltacht in Corca Dhuibhne. They did a lot of activities and everyone really enjoyed it. We were so proud of every child on the school tour. Everywhere we went, Rang 6 were praised for their manners and their high standard of Gaeilge. Maith sibh Rang 6!
Photos can be viewed on the following link: https://goo.gl/photos/dzuPepBA5bzNCuvA7

Friday, 26 May 2017

Gaeilgeoirí na Seachtaine 26 - Bealtaine - 2017

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
26 - Bealtaine - 2017

Previous Winners

Turas Scoile Rang 5 / 5th Class School Tour

Ta turas scoile R5 go dtí 'West Cork Secret' réidh le híoc anois. €23 an costas atá air. Íoc ar-líne le bhur dtola.
The 5th Class school tour to 'West Cork Secret' is ready for payment now. The cost is €23. Please pay on-line.

Wednesday, 24 May 2017

Lá Spóirt sa Phobalscoil 25/5/2017

A Thuismitheoirí, Rang 6,

Beidh Rang 6 ag dul go dtí Lá Spóirt sa Scoil Phobail Chionn tSáile amárach ag 12 a chlog. Déanfaidh an rang gníomhaíochtaí éagsúla. Beidh an rang thar nais roimh a 2.30 i.n. Táimid ag tnúth le aimsir deas, mar sin déan cinnte go bhfuil uachtar gréine ar do pháiste. 

Rang 6 have been invited to a Sports Day in Kinsale Community School tomorrow at 12 o clock. They will take part in various activities. We will return before 2.30pm. We are looking forward to sunny weather so please ensure that your child has suncream on. 

Go raibh maith agaibh,

Múinteoir Caitríona

Turas Scoile Rang 3 & 4 (Glen Resource Centre, Corcaigh 15/06/2017))

Réidh le híoc ar-líne anois.
Ready for on-line payment now.

Tuesday, 23 May 2017

Bliots Haca Rang 2 - Hockey Blitz Rang 2Beidh Rang 2 a glacadh páirt i bliots haca an Déardaoin seo 25/5/17 i Sáile. Beidh sé ar siúl i rith am scoile. Caithfidh cosantóir fiacla a bheith ag gach páiste nó ní bheidh cead acu imirt. Má tá loirgneáin agus maide haca acu seol isteach iad le do thoil.
Táimid ag tnúth le aimsir deas ar an Déardaoin, mar sin déan cinnte go bhfuil uachtar gréine ar do pháiste. Seol isteach deoch breise freisin le do thoil. Má tá ceathanna ar maidin seol cóta báistí leo.
Táimid ag tnúth go mór leis.

Mairéad


Rang 2 will be participating in a hockey blitz this Thursday 25/5/17 in Sáile. It will be on during school time. All children must have a gum shield or they will not be allowed to play. If they have shin guards and hockey sticks please send them in.
We are expecting nice weather on Thursday, as a result please make sure your child has suncream on. Please send in some extra drinks also. If there are showers in the morning please send in a raincoat.
We are really looking forward to it.
Mairéad

Monday, 22 May 2017

Sciath na Scol Iománaíochta 2017


A chairde,
Bhí an-am againn ag cluichí Sciath na Scol inniú 21ú Bealtaine 2017. D'ímríomar i gcoinne Ballynoe. Le scór 0-6 le 0-8 faraoir níor eirigh linn an cluiche ceannais a bhuachaint ach d'imir siad an-chluiche. Chombhrón leis an bhfoireann as ucht gan cluiche a bhuachaint ach maith iad as ucht áit a fhail s chluiche ceannais sa chéad áit! Go dtí an bhliain seo chugainn arís!

Dear parents,
We had a great time at the Sciath na Scol finals today, 21st May 2017. We played against Ballynoe. With a final whistle score of 0-6 to 0-, unfortunately,  we did not win the final but it was a great game! Hard luck to the players for not winning but very well done to them for getting to the final! Maybe next year will be our year!

Turas Scoile Rang 1 agus Rang 2


A thuismitheoirí,
Beidh rang 1 agus rang 2 ag dul chuig an campa Let's Go sa Dúglas don turasscoile i mbliana. Beidh siad ag dul ar Chéadaoin 31ú Bealtaine 2017. Beidh costas €30 air. Beidh tú in ann é a íoc ar líne ó amárach 23/05/17 ar aghaidh nó tabhair go dtí Mairéad nó Neasa é.

Beidh alán gníomhaíochtaí difriúla ar siúl acu. Is féidir leat teacht ar níos mó eolas futhu anseo. 

Beimid ag déanamh lá iomlán. Beidh orainn a bheith sa Dúglas le haghaidh 9.15. Mar sin beidh an bus ag fágaint an scoil ag 8.15. Beimid ag críochnú suas sa Dúglas ag 15.00. Mar sin beimid thar nais timpeall 15.45 ach braitheann an t-am seo ar an trácht. Seans go mbeidh sé beagáinín níos déanaí.

Beidh ar do pháiste éadaí spórt a chaitheamh ar an lá le bróga reatha. Beidh orthu geansaí spórt na scoile a chaitheamh. Beidh orthu éadaí breise a thógaint leo le muinchille agus cosa fada orthu le haghaidh gníomhaíochtaí áirithe. Beidh gnáth lón ag teastáil uathu le deochanna. Beidh cead acu rud amháin milis a thógaint leo freisin. Ag braith ar an aimsir ar an lá beidh orthu uachtar gréine fadthréimhseach (cosúil le P20) a bheith orthu (ní bheidh mórán am acu níos mó a chur orthu i rith an lae) nó cóta báistí a bheith acu.

Táimid ag tnúth go mór leis.
Mairéad agus Neasa.

Dear Parents,
Rang 1 and Rang 2 will be going to the Let's Go camp in Douglas for their school tour this year. They will be going on Wednesday the 31st May 2017. It will cost €30. Online payments will be available from tomorrow 23/05/17 onwards or you can pay Mairéad or Neasa.
They will be participating in lots of different activities. You can get more information on these activities by clicking on this link.

They will be completing a full day of activities. We will need to be in Douglas for 9.15. As a result the bus will be leaving the school at 8.15 sharp. We will be finishing in Douglas at 15.00. We hope to be back around 15.45 but we may be slightly later depending on the traffic.

Your child will need to wear sports clothes and runners. They must wear their school sports rugby jersey. They will also need to bring a change of clothes that includes a long sleeve top and long tracksuit bottoms. These will be needed for certain activities. They will need to bring a normal packed lunch with them and drinks. They may also bring one sweet thing. Depending on the weather please ensure that your child has either a rain jacket or long lasting suncream on them. (for example P20) They will not have much opportunity to reapply during the day.

We are really looking forward to it.
Mairéad agus Neasa

Laethanta Saoire / Holidays

Tá na laethanta saoire suas ar an féilire scoile anois - seachas cúpla lá le socrú fós.
The holiday dates are up on the school calendar now - except one or two days that are still to be sorted.

http://www.gaelscoilchionntsaile.ie/calendar

Sunday, 21 May 2017

Seó Fraincise - 20/3/2017

Les enfants de Rang 5 et Rang 6 apprennent le français chaque semaine avec Natacha, leur professeur de français. Ils apprennent français par le biais de chansons, des jeux et des jeux en role. La culture française est aussi enseignée avec des presentations et des invites francophones et ils fontune rencontre SKYPE aves des enfants francais. Le programme dure 2 ans et finit par un spectacle culturel de fin d'année dans la Halla ! Cette année, les enfants de Rang 6 ont presenté les villes de France et les enfants de Rang 5 ont fait une défilé de mode.

Foghlaimíonn na daltaí i Rang 5 agus Rang 6 Fraincis gach seachtaine lena múinteoir Natacha. Baineann siad úsáid as modhanna teagaisc ar nós; cluichí teanga, amhráin, dráma agus ICT / SKYPE. Foghlaimíonn siad faoi chultúr na Fraince chomh maith; ag déanamh tionscadail, ag éisteacht le cuairteoirí srl.. Leanann an cúrsa 2 bhliain agus déanann na ranganna 'Seó Cultúrtha Fraincise' sa Halla ag deireadh an chúrsa. An bhliain seo, rinne Rang 6 Seó bunaithe ar na ceantair sa Fhrainc agus rinne Rang 5 Seó Faisin.

Tá grianghraif le feiscint ar an nasc seo: https://goo.gl/photos/qqnfps8hGtSopjn28

The pupils in Rang 5 and Rang 6 enjoy learning French every week with their teacher, Múinteoir Natacha. They learn the language through games, song, role play and ICT. French culture is also taught through presentations, projects, guest speakers and a SKYPE interview with a class of French children. The 2 year programme ends with a French culture show hosted by the classes in the Halla. This year Rang 6 presented 'Les Villes en France' and Rang 5 presented a fashion show.

Photos can be viewed on the following link: https://goo.gl/photos/qqnfps8hGtSopjn28

Friday, 19 May 2017

Gaeilgeoirí na Seachtaine 19 - Bealtaine - 2017

Féach ar Seo ! 

Gaeilgeoirí na Seachtaine
19 - Bealtaine - 2017

Previous Winners

Cluiche Ceannais Sciath na Scol 22/05/17


Gaelscoil Chionn tSáile V Ballynoe National School
Dé Luain 22/05/17
CIT
12 a chlog

Lucht Tacaíochta agus an Fhoireann: RANGANNA 3-6 ag dul go CIT, ag fágaint ag a 11.00, ar ais ag a 1.20. (3rd-6th class supporting, leaving school at 11am, back at school at 1.20.)

€5 don bhus agus cead isteach, is féidir libh é seo a íoc ar líne nó leis an múinteoir ranga (€5 in total for bus and entrance fee, payable online or to class teacher.)

Má tá sibh ag tógaint bhur bpáistí i ndiaidh an chluiche, le bhur dtoil, abair leis an múinteoir atá i bhfeighil ar an rang sin ar dtús báire. (If you are taking your child with you after the match, please inform the teacher in charge of the class group.)

Rang a 3- Múinteoir Selina
Rang a 4- Múinteoir Siobhán Ní N
Rang a 5- Príomhoide Sinéad
Rang a 6- Múinteoir Caitríona

Go n-éirí leo! Gaelscoil Chionn tSáile abú!


Thursday, 18 May 2017

Lá na hEorpaImage result for European Union flag

Lá na hEorpa

Bhí Lá na hEorpa ar siúl ar scoil ag Rang 3- Rang 6 ar an gCéadaoin 10ú Bealtaine 2017. Chuir páistí Rang 3 agus 4 taispeántais álainn ar siúl le roinnt mhaith eolas agus bia ó thíortha an tAontas Eorpach. Chuir Rang 5 cúpla Powerpoint i láthair dúinn le mórán eolas suimiúil ar na tíortha éagsúla. Rinne Rang 6 toghachán agus bhí ar na bpáistí vótáil a dhéanamh don páirte ab fhearr leo. Bhuaigh 'Scoil Sásta' an toghachán. Maith sibh! Go raibh míle maith agaibh chuig na tuismitheóirí go léir a bhí ag cócaireacht an oíche roimh ré. Táimíd ag súil le brat Eorpach a fháil ón Blue Star Programme tar éis an obair go léir!

Tá grianghraif le feiscint ar an nasc seo:

European Day

Rang 3- Rang 6 held a European Day in school on Wednesday 10th May 2017. Rang 3 agus 4 displayed their projects based on the different E.U countries and there was plenty of tasty food to try out. Rang 5 presented many Powerpoints with plenty of interesting information. Rang 6 held an election where the children had to vote for their favorite party. The 'Scoil Sásta' party won the election. Well done! Thank you very much to the parent who were cooking the night before! We are hoping to get a European flag from the Blue Star Programme after all the work!

Photos can be viewed on the following link:

https://goo.gl/photos/d4gYLh1YQdKA8WtN9

Wednesday, 17 May 2017

Turas Scoile na Naíonáin

Image result for free pictures of children on a bus

Beidh na Naíonáin Shóisearacha agus Shínsearacha ag dul ar a dturas scoile go dtí Rumleys ar an 15ú Meitheamh 2017. Tá sé in am íoc as anois. €15 an costas atá air. Is féidir é a íoc le Hilda san oifig nó ar líne (www.gaelscoilchionntsaile.ie -> eolas -> on-line payments)
The Junior and Senior Infants will be going on their school tour to Rumleys on the 15th June 2017. It is now due for payment. The cost is €15. You can pay Hilda at the office or pay on-line (www.gaelscoilchionntsaile.ie -> eolas -> on-line payments)

Or click here for on-line payments

Monday, 15 May 2017

INTO mini 7's 2017


D'éirigh le roinnt buachaillí ó rang a 6 an dara bhabhta (2nd round) den chomórtas iománaíochta INTO mini 7's a bhuachaint (succeeded to win). Comhghairdeas leo! Bhí orainn laoch na himeartha (player of the match) a roghnú agus roinníomar Cian Ó Céilleacháin. Beidh Cian ag imirt i leath ama i bPáirc an Chrócaigh i gcluiche leath cheannais na hÉireann i rith an tSamhraidh (Will play at half time at this year's All Ireland Semi Final in Croke Park this Summer.) Bail ó Dhia air!


Friday, 12 May 2017

Gaeilgeoirí na Seachtaine 12 - Bealtaine - 2017

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
12 - Bealtaine - 2017


Wednesday, 10 May 2017

Comhgairdeas Rang 4

Comhgairdeas le buachaillí agus cailíní Rang a 4 a bhuaigh bliots iománaíochta áitúil inné Máirt 9ú Bealtaine 2017. Maith sibh!

Congratulations to the boys and girls of Rang a 4 who won a local hurling blitz yesterday Tuesday 9th May 2017. Maith sibh!

Friday, 5 May 2017

Gaeilgeoirí na Seachtaine 05 - Bealtaine - 2017

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
05 - Bealtaine - 2017

Previous Winners

An Chéad Chomaoineach - griannghrafanna / First Holy Communion - photos

Image result for picture not to take photos

Cosc ar griannghrafanna a thógaint i rith Aifreann an Chéad Chomaoineach amárach (06/05/2017). Beidh sé go breá ina dhiaidh.
Please do not take any photos during the First Holy Communion Mass tomorrow. It will be fine to take them afterwards.

Thursday, 4 May 2017

An Chéad Chomaoineach / First Holy Communion


A thuimitheoirí,
Fé mar is eol daoibh beidh an Chéad Chomaoineach ar siúl ar an Satharn seo an 6ú Bealtaine 2017 ag 11.00. Beidh ar do pháiste a bheith ann ag 10.40. Beidh an aifreann ag tosú láithreach ag 11.00. Táimid beagnach ullamh agus ag tnúth go mór leis!
Mairéad

Dear parents,
As you are aware the First Holy Communion is this Saturday the 6th May 2017 at 11.00. Your child must be at the church at 10.40. The mass will be starting at 11.00 sharp. We are almost ready and are really looking forward to it!
Mairéad

Wednesday, 3 May 2017

Glantachán Earraigh/ Spring Clean 2017
Ghlan rang a 3 agus rang a 4 Trá an Duga Déardaoin seo caite 27/04/17 mar chuid den stráitéis náisiúnta an Taisce Glantachán Earraigh. Bhí an-am acu ar an trá agus d'éirigh leo a lán bruscar a bhailiú. Thugadar abhaile roinnt feamainne don múirín chomh maith. Mo cheol sibh!

3rd and 4th class cleaned Dock beach on Thursday 27/04/17 as part of the National Spring Clean, An Taisce. They collected a lot of rubbish and had a great day out on the beach. They also brought back some seaweed to add some variety to our compost bin. Well done!

Tuesday, 2 May 2017

Sciath na Scol 2017

Comhghairdeas leis na buachaillí agus na cailíní i ranganna a 5 agus a 6 a ghlac páirt i Sciath na Scol i mbliana. D'éirigh go h-iontach leo. Beidh cluiche leath ceannais ag na buachaillí i gceann cúpla seachtain, Bealtaine 2017.

Well done to the 5th and 6th class boys and girls who participated in Sciath na Scol this year. The boys have reached the semi-final which will be played in a few weeks time, May 2017.

Meabhrúcháin : Rang 2 - An Chéad Chomaoineach / Reminder: 2nd Class - First Holy Communion

Girl, Communion, Garden, Romantico
Cleachtadh don Chead Chomaoineach an tseachtain seo:
Céadaoin, Déardaoin, Aoine 3ú, 4ú, 5ú Bealtaine 2017.
Le bheith ag an séipéal ag 8.50 gach lá

(An bus scoile at tógaint na leanaí siúd chuig an séipéil)
First Holy Communion Practice:
Wednesday, Thursday, Friday 3rd, 4th and 5th May 2017.
To be dropped off at the church at 8.50 a.m. each of these days.
(Children on the school bus will be dropped at the church)