Tuesday, 12 September 2017

Grianghrafadóir na scoile amárach / The school photographer tomorrow

Image result for picture of a photographer
Meabhrúcháin go mbeidh an grianghrafadóir ag teacht amárach i gcóir Rang a sé agus Naíonáin Shóisireacha - agus a deartháireacha/deirfiúireacha. Bígí ag caitheamh an éide scoile néata, glan le bhur dtola.
A reminder that the school photographer will be coming tomorrow for 6th Class and Junior Infants - and their siblings for family photos. So please be sure to be wearing the full, neat, clean school uniform.