Friday, 21 December 2018

Wednesday, 19 December 2018

Junior Entrepreneur Programme RANG A 6 2018/2019Tá rang a 6 ag glacadh páirt i JEP i mbliana. Bhí Dragon's Den againn ar scoil ar an Luan 17/12/'18. Cuireadh ana chuid smaointí iontacha ós cómhair na moltóirí le haghaidh gnóthaí agus tairgí nua. 
Tháinig Aidan Duke isteach agus labhair sé leo faoi fiontraíocht agus a ghnó DUKES. Táimid ana-bhuíoch as a chuid ama a thabhairt dúinn.

Rang a 6 are participating in Junior Entrepreneur Programme 2018/2019. We organised Dragon's Den in school last Monday 17/12/'18 where all groups had to present their ideas for mini businesses and products/services. They came up with some wonderful ideas and the Dragons were very impressed with them all! Aidan Duke also spoke to them about entrepreneurship and his business DUKES. We are very grateful to Aidan for helping us with our Junior Entrepreneur Programme. 


Euros 4 clothesGo raibh míle maith agaibh go léir as an bailliúchán mór éadaí a rinne sibh sa scoil le déanaí. Bailíodh 720Kg. Mar sin fuair an scoil €360
A huge thank you to you all for your contributions to the amazing clothes collection in the school recently. 750Kg was collected which made €360 for the school.

Monday, 17 December 2018Chomhghairdeas MÓR le buaiteoirí an gcomórtais ealaíne Chomhair Chreidmheasa. D’eirigh leo & le Philippa Nic an Taoisigh (nach bhfuil sa ghrianghraf) duaiseanna a bhuachaint! Maith iad uile! Gaelscoil Chionn tSaile abú! 

BIG congratulations to the winners of the National Credit Unions art competition! Philippa Nic An Taoisigh (not pictured above) was a winner also. Well done! Gaelscoil Chionn tSáile abúú!

Friday, 14 December 2018

Tráth na gCeist Sciath na Scol/ Sports Quiz 2018

Árd-mholadh don dá fhoireann a ghlac páirt i dTráth na gCeist Sciath na Scol ar an Máirt seo chaite 10/12/18 in óstán Baile an Róistigh.
Well done to our two teams who participated in Sciath na Scol School Sports Quiz last Tuesday 10/12/18 in Rochestown Park Hotel.Gaeilgeoirí na Seachtaine!


Tuesday, 11 December 2018

Monday, 10 December 2018

Lá Fuinneamh Íseal/ Low Energy Day 2018

Bhí lá fuinneamh íseal againn inniu 10/12/'18. Mhúchamar na lascanna agus na soilse ar fad idir 1.30-2.30pm. Phléamar fuinneamh agus foinsí fuinnimhe in-athnuaite agus neamh inathnuaite agus conas gur féidir linn úsáid aibhléise a laghdú.

Today we had our LOW ENERGY DAY 10/12/'18. We switched off all appliances and lights between 1.30-2.30pm. Some classes lit some candles and played boardgames. We spoke about renewable and non renewable sources of energy. We spoke about how we can reduce the amount the energy and electricity we consume. This day will help us become more deserving of the second green flag with the theme of Energy. Cleachtadh Seirbhís Carúil / Carol Service Practice

A thuismitheoirí,
Mar is eol daoibh beidh seirbhís carúil na Nollag againn i Séipéal Naomh Eoin Baiste ar Déardaoin an 20ú Nollaig 2018 ag 18.00. Beidh an cuid is mó dosna ranganna ag siúl ón scoil agus ar ais SEACHAS na ranganna thíos. Beidh ort iad a fhágaint ag an séipéal ag 8.50 gan na málaí scoile agus siúlfaidh siad ar ais ar scoil.

Céadaoin 12ú Nollaig 2018 Naíonáin Bheaga le bheith fágtha ag an séipéal ag 8.50

Déardaoin 13ú Nollaig 2018 Naíonáin Mhóra le bheith fágtha ag an séipéal ag 8.50

Aoine 14ú Nollaig 2018 Naíonáin Mhóra  le bheith fágtha ag an séipéal ag 8.50

Céadaoin 19ú Nollaig 2018 Naíonáin Bheaga le bheith fágtha ag an séipéal ag 8.50

Déardaoin 20ú Nollaig 2018 Naíonáin Bheaga le bheith fágtha ag an séipéal ag 8.50


Dear parents,
As you are aware the Christmas Carol Service will be on in St John the Baptist Church on Thursday 20th December 2018 at 18.00. Most of the classes will be walking to and from the church from school for practices EXCEPT for the following classes. These classes will have to be dropped at the church at 8.50 without their schoolbags. They will walk back to school.

Wednesday 12th December 2018 Junior Infants dropped to the church at 8.50

Thursday 13th December 2018 Senior Infants dropped to the church at 8.50

Friday 14th December 2018 Senior Infants dropped to the church at 8.50


Wednesday 19th December 2018 Junior Infants dropped to the church at 8.50

Thursday 20th December 2018 Junior Infants dropped to the church at 8.50

Míle buíochas
Mairéad


Friday, 7 December 2018

Thursday, 6 December 2018

Lá Fuinneamh Íseal/ Low Energy Day 10/12/2018

 


Beidh Lá Fuinneamh Íseal againn ar an Luan 10/12/18 chun dul i ngleic ár n-úsáid leictreachas sa scoil. Ba mhaith linn é a laghdú. Beimid ag múchadh na soilse i rith am lón agus ag cinntiú go bhfuil teilgeoirí múchta nuair nach bhfuil siad in úsáid. Idir 1.30-2.30pm, táimid chun ár ndícheall gach rud a mhúchadh!
As part of our campaign for our second green flag ENERGY, we are having a LOW ENERGY DAY on Monday 10/10/'18. We will be more mindful from now on to turn off the lights, switch off and plug out electrical appliances. Teachers and pupils will ensure that projectors are off or in energy saver mode. We hope to turn off as many things as possible between 1.30-2.30pm. 

TUISMITHEOIRÍ/ PARENTS: Please sign up to our energy pledge HERE: 
Baill nua ar an gCoiste Glas/ New members on Green Squad 2018-2019Tá baill nua ar an gCoiste Glas! Tá fáilte romhaibh. Tá an-gaisce déanta acu cheana féin. 
Meet our new members of our Green Schools Committee! They have already done so much work to help us receive our second green flag ENERGY.Tuesday, 4 December 2018

Seachtain Eolaíochta na hÉireann 2018/ Science Week 2018Bhí an-seachtain againn i rith Seachtain Eolaíochta na hÉireann 2018 i mbliana. 
Rinne gach rang turgnaimh breise agus tháinig Siobhán Devlin isteach ó Hands on Science. Ár mbuíochas léi. Chuaigh Rang a 4 ar thuras go dtí Réadlann Chaisleán Charraig Dubh. 

We celebrated Science Week 2018! Every class did extra science activities and experiments. Siobhán Devlin from Hands on Science also visited and did some experiments with 1st-3rd class. Our thanks to her. 4th class went on a school trip to Blackrock Castle Observatory, saw the planetarium and participated in a rocket workshop. 


Friday, 30 November 2018

Go raibh maith agaibh ó Temple Street!Gaeilgeoirí na Seachtaine!


Carúil na Nollag SuperValu/Christmas Carols in SuperValu!🎄🎅🤶🎄🎅🤶🎄


A chairde, 
D'iarr SuperValu orainn teacht anuas arís i mbliana chun carúil na Nollag a chanadh tráthnóna Déardaoin seo chugainn 06/12/'18 ag 4.30. Ní leanfaidh sé ach 30 nóiméad nó mar sin de. Táim tar éis iarradih ar na páistí ó rang 3-6, gur mhian leo é a dhéanamh, teacht. Beimíd ag cleachtadh gach lá an tseachtain seo chugainn ag 1.45.  Níl aon brú faoin spéir ag baint leis an taispeántas seo. Níl ann ach píosa craic chun tús a cur le séasúr na Nollag ach táim chomh bródúil go bhfuil an méid páistí sásta teacht agus canadh leis an scoil. Is féidir na páistía fhágaint ann ag 4.15 le tosnú ag 4.30. Gan amhras tá lán fáilte romhaibh fanacht chun féachaint orthu agus canadh! ;-) Ba chóir dóibh an éide scoile agus aon geansaí/ hata/ aon rud Nollagach atá acu! Beidh siad ag críochnú do 5 a chlog.

Dear parents, 
SuperValu has invited us down to the shop on Thursday 06/12/'18 at 4.30 to sing some Christmas carols again this year. It will last about 30 minutes. Children from 3-6th class who want to participate are welcome to do so. I have their names and we will practice every afternoon next week at 1.45. There's no pressure attached to this, it's just a fun way to kick off the festive season in Supervalu. Participants may be dropped at Supervalu from 4.15. We'll be kicking off at 4.30. Of course you're all welcome to come to watch or sing along with us ;-) Children should wear their uniforms with any Christmas jumpers/hats/festive bits & pieces they have. The carols will finish up around 5pm.

Tuesday, 27 November 2018

Meabhrúchán: léacht ar labhairt faoi caidrimh, gnéasacht agus toiliú. Reminder: Talking to children about Relationships, sexuality &consent

REMINDER: ALL WELCOME

"Respectful Healthy Happy Safe: Learning to Talk about Sexuality, Relationships and Consent".

A chairde,
Tá an-áthas orm a cur in iúl daoibh go bhfuil cainteoir aimsithe ag Cairde Ghaelscoil Chionn tSáile le teacht chugainn chun treoir a thabhairt ar chonas labhairt lenár bpáistí faoi caidrimh, gnéasacht agus toiliú. Beidh Sarah Sproule ó Adaptlife chugainn tráthnóna Dé Máirt an 27ú Samhain ag 7.30 i.n. Leanfaidh an chomhrá 1.5 uair an chloig agus beidh seans ann, ag an deireadh, chun ceisteanna a cur agus a fhreagairt. Deis iontach é seo do thuismitheoirí chun treoir a fháil, nó chun tuairimí a phlé, i leith an ábhar tromchúiseach, mothálach seo.
Cuirfear seomra ar fáil d’aon phaiste nach bhfuil feighlí ar fáil dóibh chun féachaint ar dvd nó leabhar a léamh nó pé rud é. Ní féidir liom beim mór a dhóthain a cur arc é chomoh tábhachtach is ata an ábhar seo sa lá atá inniú ann.
Déanaigí bhur ndícheall freastal air, le bhur dtoil!


On November 27th at 7.30pm, Sarah Sproule from Adaptlife will be hosting a workshop for parents on how to talk with their kids about sexuality, relationships and consent. 
The workshop will last approximately 1.5hours, including time for questions.
This is a great opportunity for parents to chat/ ask questions/ get advice on a very sensitive, very important subject! 
I am happy to make a room available for children who need to come so they can watch a dvd, or read a book, while their parents attend this very worthwhile workshop. I can’t emphasise enough how increasingly important this subject is becoming, year after year.


Please come along and join us at the school on the 27th! 

Ag ordú / Ordering Christmas Annuals

Ba mhaith liom fáilt amach cé mhéad annuals is gá dom a ordú anois mar ní féidir liom annuals breise a sheoladh thar nais go Folens an bhliain seo. Mar sin tá an uimhir cruinn le hordú ag teastáil uaim. Tá nóta beag seolta abhaile agam i mála scoile an duine is sinne sa chlann ag lorg cé mhéad annuals atá ag teastáil fós. Líon isteach an méad le bhur dtoil agus seol thar nais é ROIMH AN AOINE seo 29/11/2018. Ansin cuirfidh mé an ordú isteach ar an Aoine agus cuirfidh mé an tairgead atá le híoc agaibh ar an mbille scoile.
I would like to find out how many more Christmas Annuals I should order as Folens are not accepting returns this year. Therefor I need an exact number to order. I have sent home a small note in the schoolbag of the eldest in each family requesting the type and number of annuals that you would like to order. (If you have already bought annuals, please just ignore this). Please fill in the amount and send back the slip BEFORE THIS FRIDAY 29/11/2018. Then I will make the order for Folens on Friday and I will put the money you need to pay on your school bill.
Hilda

Monday, 26 November 2018

Amárach AN DÁTA DÚNTA/ DEADLINE tomorrow
Míle buíochas as na málaí go léir a tháinig isteach don bailiúchán éadaí. Seo meabhrúchán go bhfuil SEANS FÓS agaibh fiú níos mó a thógaint isteach amárach (Dé Máirt 27/11/2018). Mar sin seo é an am dosna daoine go léir a fhágann rudaí don nóiméad deirneach!!! Iarracht amháin níos mó ag teastáil.
Thanks everyone for all the bags that have already come in for the clothes collection. This is a reminder that you STILL HAVE A CHANCE to bring in some more tomorrow (Tuesday 27/11/2018). So this is the time for the "last minuters" !!!! One more big effort would be great.

Eolas / Info
Note: All clothes are exported for re-use

GLACANN siad/ They ACCEPT:

 • Éadaí fear  Men's clothes
 • Éadaí ban  Women's clothes
 • Éadaí páistí  Children's clothes
 • Bróga Shoes
 • Málaí láimhe Hand bags
 • Criosanna Belts
Faraor NÍ GHLACANN siad le  Unfortunately they DO NOT accept:
 • Teicstílí baile (m.s. cuirtíní, túaillí)  Household textiles (e.g. curtains, towels)
 • Éadaí atá salach nó fliuch  Dirty or wet clothes
 • Mataí Mats 
 • Cairpéidí  Carpets 
 • Duivéanna / piliúirí  Duvets / Pillows
 • Leabhair Books
 • Ríomhairí glúine / gutháin póca Laptops / Mobile phones

Friday, 23 November 2018

Thursday, 22 November 2018

Scéal na Nollag / The Nativity

Image result for nativity

Mar is eol daoibh déanann naíonáin bheaga scéal na Nollag ag an seirbhís carúil sa séipéal. Táim i mbun é a eagrú faoi láithir. Is dócha go bhfuil roinnt éadaí agaibh sa bhaile a bheadh oiriúnach dó atá ró bheag do do pháiste anois. Tá roinnt cinn againn ach cabhróidh sé go mór linn do éadaí a úsáid. Má tá sibh sásta iad a thabhairt dúinn is féidir libh iad a sheoladh isteach chugam roimh an Mháirt seo chugainn an 27ú Samhain 2018. Is iad na páirteanna a bheidh ann ná:

Muire, Íosaef, Aoirí, 3 Ríthe,  Aingeal, Asal, Caora, Bó, daoine sa lóistín, lucharachán, réinfhia, crann nollag, Daidí na Nollag.

As you are aware junior infants do the nativity as part of the carol service in the church. I am currently organizing it. You may have suitable costumes at home that are now too small for your child. We do have some of the costumes but I would be very grateful if you could send in any that you no longer need. You can send them into me before next Tuesday the 27th November 2018. The parts that we have are:
Mary, Joseph, Shepherds, 3 Kings, Angels, Donkey, Sheep, Cow, Innkeepers, elves, reindeer, Christmas tree, Santa.

Míle buíochas,
Mairéad


Wednesday, 21 November 2018

Tús maith leath na hoibre ! A good start is half the battle!

Tá na céad cúpla mála isteach don bhailiúchán éadaí! Chomhghairdeas don tuismitheoir a thóg 8 mála isteach ar maidin!! Tá an bailiúcháin i seomra Club na Mara sa scoil. Táimid ag tnúth le a lán málaí eile sa tseachtain atá ag teacht. 'Sé an críoch dáta ná an Mháirt seo chugainn 27.11.2018. Mar sin tá an deireadh seachtaine agaibh chun éadaí a chur le chéile sa bhaile agus é a rá do do comharsanna agus gaolta freisin.
Féach thíos ar na sonraí arís..
The first bags have arrived for the clothes collection! Congratulations to the parent who brought in 8 bags this morning!! The collection is in the Club na Mara room in the school. We are expecting a lot more bags in the coming week. We have until next Tuesday 27.11.2018. That means you have the weekend to gather clothes at home and to get neighbours and relations on board too!
See details below again.

GLACANN siad/ They ACCEPT:

 • Éadaí fear  Men's clothes
 • Éadaí ban  Women's clothes
 • Éadaí páistí  Children's clothes
 • Bróga Shoes
 • Málaí láimhe Hand bags
 • Criosanna Belts

Faraor NÍ GHLACANN siad le  Unfortunately they DO NOT accept:
 • Teicstílí baile (m.s. cuirtíní, túaillí)  Household textiles (e.g. curtains, towels)
 • Éadaí atá salach nó fliuch  Dirty or wet clothes
 • Mataí Mats 
 • Cairpéidí  Carpets 
 • Duivéanna / piliúirí  Duvets / Pillows
 • Leabhair Books
 • Ríomhairí glúine / gutháin póca Laptops / Mobile phones