Tuesday, 27 February 2018

Meabhrúcháin / Reminder - Ticéidí/TicketsMeabhrúchán chun seol isteach stubs ticéidí Spórt na Cathrach leis an t-airgead amárach (An Chéadaoin 27/02/2018)
A reminder to send in Cork City Sports ticket stubs with money tomorrow (Wednesday 27/02/2018)

Monday, 26 February 2018

Seachtain na Gaeilge 2018

28.02
Gach rang- Óga Yóga

01.03
Lá Domhanda na Leabhair- gléasadh suas

02.03
Lá Bándearg
05.03
R1-R6- Comórtas Ealaíne- seanfhocal a léiriú i bpictiúr 
06.03
Naí. Bheaga+Naí Mhóra- Biongó le céile @12.50 i seomra Naí Bheaga
R1-R6- Cluichí @1.30- Cluichí Boird, Míreanna mearaí, biongó, Charades as Gaeilge, apps as Gaeilge ar na ipads, Deir Ó Grádaigh
07.03
Naí Bh.+R1- Léitheoireacht Roinnte i seomra Naí Bh. @ 1 a chlog
Naí Mh. +R2- Léitheoireacht Roinnte i seomra Naí Mh. @1 a chlog
08.03
LEATH LÁ- Seisiún ceoil- i seomra Naí Bheaga @11, páistí go bhfuil suim acu seinnt ó R4-R6. R1-R6 ag éisteacht
09.03
R3+R4- Drámaíocht- ‘Graffiti’ sa chathair
12.03
Naí Bh.-R3 Fonsaí/Húlahúpanna- Comórtas Húlahúpáil, Rás an Fhonsa 
13.03
Scéalaíocht le Paddy O Brien @9.30 i seomra Naí Bheaga
14.03
Gach rang- Tráth na gCeist 
15.03
R5 V R6- Díospóireacht @1.30
R3-R6 ag éisteacht.
16.03


21.03
Lá Glas- bricfeasta ar scoil, €2 do Jayden, céilí ar an gclós @10 a chlog. 

Filíocht- R4- Ceardlann Scríbhneoireachta le Rita Kelly

Lá 'Pink Ribbon' ar scoil / Pink Ribbon Day at school

pink ribbon walk logo Irish Cancer Society
Beidh lá 'Pink Ribbon' againn againn sa scoil ar an Aoine seo chugainn, an 2ú Márta 2018. Is féidir leis na páistí gléasadh suas i mbán dearg agus €2 a thabhairt don bailiúchán más féidir. Beidh sé roimh an Siulód Pink Ribbon i gCionn tSáile ar an Domhnach dar gcionn an 4ú.
We will have our own 'Pink Ribbon' (Action Breast Cancer) day in the school this Friday 2/03/2018. The children can dress up in pink and contribute €2 to the collection if possible. All proceeds will go to the Irish Cancer Society.
This will be in advance of the Pink Ribbon Day in Kinsale on the following Sunday the 4th.

Friday, 23 February 2018

Gaeilgeoirí na Seachtaine, 23 - Feabhra - 2018


Gaeilgeoirí na Seachtaine
23 - Feabhra - 2018
Wednesday, 21 February 2018

Primary Debating

Comhghairdeas lenár bhfoireann díospóireachta ó Rang a 6 a bhuaigh a gcéad babhta i gcoinne Ros Ó gCairbre ar an 20/02/18. Na rúin a bhí á phlé acu ná 'Ireland is the best country in the world to live' agus 'Advertising on children's TV should be outlawed'. Tá na páistí ag foghlaim scileanna agus coincheapanna a sheasfaidh leo go deo. Thug na moltóirí árd-mholadh den obair a rinne an rang ar fad agus an caighdeán a thaispeáin siad ar an lá. Go n-eirí leo sa chéad babhta eile! 

Huge congratulations are due to our debating team from Rang a 6, who won their round of the West Cork Primary Debating competition yesterday. They debated the motions 'Ireland is the best country in the world to live' and 'Advertising on children's TV should be outlawed'. The class are learning concepts and skills that will stand to them throughout their lives and we are very proud of them! The judges praised their hard work and were impressed by the high standard displayed. We wish them the best of luck in the next round!

Monday, 19 February 2018

Leath-lá amárach . Half day tomorrow 20/02/2018

Meabhrúchán go mbeidh leath lá ag na páistí amárach, an Máirt an 20ú Feabhra 2018. Naí ranganna agus a deartháireacha & deirfiúracha ag imeacht ar 12.00. Ranganna 1-6 12.15. Beidh páistí an bhus ag imeacht ag 12.00. 
A reminder that there will be a half day for the children tomorrow, Tuesday, 20th February 2018. Junior and Senior infants and their brothers and sisters will be leaving at 12.00. 1st to 6th Class will be leaving at 12.15. The children going on the bus will leave at 12.

Lúthchleasa Bhunscoileanna Chorcaí / Cork City SportsA thuismitheoirí,

Tá an tam den bhliain tagtha arís go bhfuil orainn ticéidí a dhíol do Spórt na Cathrach. Mar is eol daoibh ag an bpoinnte seo is gá dúinn ticéidí a dhíol má theastaíonn uainn bheith páirteach sa chomórtas.
Táimid ag cur abhaile na ticéidí crannchur inniu. Braithfidh an líon ticéidí ar an líon páistí sa scoil. €2 an ticéid. Seol isteach na píosaí beaga nó na stub agus an t-airgead roimh Dé hAoine an 23ú Feabhra 2018 le bhur dtola.

It's that time of year again when we have to sell the City Sports tickets. As you all know at this point we have to sell tickets if we wish to take part in the competition.
We are sending home the raffle tickets today. The number of tickets depends on the number of children in the school. €2 per ticket. Please send in the stubs and the money before Friday 23rd February 2018.

Tuesday, 13 February 2018

Seachtain an Chairdis/ Friendship Week 2018

Bhí seachtain an Chairdis ar siúl an tseachtain seo caite ar fad 5ú-9ú Feabhra 2018.
Bhailíomar €92 ar son Amnesty International chomh maith.

Friendship week took place all last week in school 5th-9th February 2018. 
We also raised €92 for Amnesty International by selling friendship bracelets.

Monday, 12 February 2018

Plastic Free KinsaleLabhair Madeleine, ár n-ionadaí tuismitheoir ar an gCoiste Glas, leis an scoil mar gheall ar an tionscnamh 'Plastic Free Kinsale' agus an tionchar atá ag plaisteach ar chréatúirí na mara. Ár mbuíochas léi. 

Impíonn an Coiste Glas ar gach éinne fleasc miotal nó buidéal athúsáidte a úsáid gach lá in ionad buidéal plaisteach. Gabhaimid ár mbuíochas le na páistí nach úsáideann mórán scannán cumhdaithe nó scragall stáin ina mboscaí lóin. 


Our parent rep on our Green Squad, Madeleine, spoke to the school about the new campaign 'Plastic Free Kinsale.' It is all about the impact plastic pollution is having on sea life. Our thanks to Madeleine. 

The Green Squad would like to remind everyone to use reusable flasks and bottles, as apposed to plastic bottles that cannot be reused for long. 
The Green Squad would also like to thank all the páistí who do not use much/any cling film or tin foil in their lunchboxes. 

Friday, 9 February 2018

Gaeilgeoirí na Seachtaine 09 - Feabhra - 2018

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
09 - Feabhra - 2018

Previous Winners
 

Monday, 5 February 2018

Seachtain an Chairdis/ Friendship Week 2018


                                  
Tá na bráisléid seo ar fáil ó Hilda san oifig don tseachtain seo ar fad, 05-09/02/18, €2 an cheann, aon airgead bailithe ag dul go dtí Amnesty International.

These friendship bracelets are available to buy for €2 all this week 05-09/02/18 as part of Friendship week, all proceeds will go to Amnesty International.

Spéaclaí Caillte / Lost pair of glasses

Ar chaill éinne na spéaclaí seo sa scoil?
Did anyone lose this pair of glasses at the school?

Friday, 2 February 2018