Tuesday, 13 February 2018

Seachtain an Chairdis/ Friendship Week 2018

Bhí seachtain an Chairdis ar siúl an tseachtain seo caite ar fad 5ú-9ú Feabhra 2018.
Bhailíomar €92 ar son Amnesty International chomh maith.

Friendship week took place all last week in school 5th-9th February 2018. 
We also raised €92 for Amnesty International by selling friendship bracelets.