Friday, 23 March 2018

Gaeilgeoirí na Seachtaine 23 - Márta - 2018

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine,
23 - Márta - 2018

Thursday, 22 March 2018

Scéalaíocht/ Storytelling Seachtain na Gaeilge 2018
Scéalaíocht i rith Seachtain na Gaeilge, leis an scéalaí Pádraig Ó Briain. 
Turas Staire agus Drámaíochta Ranganna a 3 agus a 4 2018

Chuaigh Rang a 3 agus Rang a 4 ar thuras go dtí Graffiti Theatre agus Cloigíní Seandúin mar chuid dár gcéiliúradh i rith Seachtain na Gaeilge 2018. Bhí an-am acu!

Ranganna 3+4 went on a history and drama tour as Gaeilge to Graffiti Theatre and Shandon Bells as part of our celebrations during Seachtain na Gaeilge 2018. They had a wonderful day out!


Wednesday, 21 March 2018

Lá Fhéile Pádraig

Mo bhuíochas le gach uile páiste agus tuismitheoir a chabhraigh linn agus a shiúil linn sa pharáid ar Lá 'le Pádraig! Seo roinnt griangraf ón lá!

A huge thanks to all the parents and students that helped and/or walked with us in the St. Patrick's Day parade this year! Looking forward to next year already!

Múinteoir Selina ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Turas R6 chuig Coláiste Chionn tSáile

Bhí an t-ádh ag Rang 6 inné (20/03/18) dul ar thuras 'Biodiversity' i gColáiste Chionn tSáile/ Kinsale College. Bhlaiseadar neantóga agus roinnt plandaí eile a bhí ag fás agus chonaic siad an 'amphitheatre' atá ann comh maith. 

(Rang a 6 had the opportunity to visit Kinsale college yesterday to do a Biodiversity lesson and to have a look around, taste the various crops they have growing and see the amphitheatre)

Ár mbuíochas le Tomás agus Torben a thaispéain an coláiste dúinn!

Friday, 16 March 2018

Gaeilgeoirí na Seachtaine 16 - Márta - 2018

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
16 - Márta - 2018

Comghairdeas le Ellen Ní Chrualaíoch!Wednesday, 14 March 2018

Easons Spelling Bee

Go n-eirí le Ellen Ní Chrualaíoch ó Rang 6 atá ag glacadh páirt (taking part) sa Spelling Bee ar sóin na scoile ar maidin (14/03/18) i mBaile an Róistigh (Rochestown)!

 Rinneamar comórtas ar scoil agus bhí an bua aici. (She won the school round and is representing us at the county final.)Táimid go léir fíor- bhródúil aisti agus guímid gach rath uirthi! Best of luck Ellen!

Múinteoir Selina agus Rang 6 ar fadMonday, 12 March 2018

Tráth na gCeist Comhar Creidmheasa 2018D'éirigh le Pádraig, Niall Óg, Liam agus Diarmuid babhta  a 2 a bhaint amach sa tráth na gceist comhar creidmheasa ar an 10/03/18. D'éirigh go han-mhaith leo. Árd-fhir!

Pádraig, Niall Óg, Liam and Diarmuid qualified for the 2nd round of the Credit Union quiz held on the 10/03/18. They did very well. Well done!

Seachtain na Gaeilge 2018

Rang 6- Díospóireacht/DebateBeidh díospóireacht le Rang 6 ar siúl amárach 13/03/18 i Scoil Eoin, Inis Eonáin ag 11 ar maidin. Beidh bus ag fágaint na scoile ag 10.30 le rang a 6 ar fad ag dul agus ag filleadh roimh deireadh an lae. Tá €3 le híoc ar líne anois don bhus. 

Rang a 6 will compete in the next round of the Primary Debating competition Tuesday 13/03/18. They will debate against Scoil Eoin, Innishannon with all of 6th class attending. Bus will leave the school at 10.30am and return before end of the day. €3 is due to be paid online for the bus. 

Go raibh maith agaibh agus go n-eirí leo amárach! 
Múinteoir Selina

Thursday, 8 March 2018

Gaeilgeoirí na Seachtaine 08 - Márta - 2018

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
08 - Márta - 2018