Monday, 30 April 2018

Cé leis é seo? Who owns this?Caillte sa chlós ar an Aoine seo chaite 27/04/2018
Lost in the yard last Friday 27/04/2018

Friday, 27 April 2018

Cuairteoirí Beaga / Small Visitors

Tháinig Séad Ní Mhaolmhia, Mamaí le Nelsa ó Naíonáin Mhóra, ar cuairt le sicíní beaga i rith na seachtaine. Bhain na ranganna ar fad ard taitneamh as iad a fheiceáil. Ár mbuíochas léi as teacht isteach leo.

Séad Ní Mhaolmhia, Nelsa from Senior Infants Mom, brought in some small chicks for a visit during the week. All classes really enjoyed seeing them. Huge thanks to Séad for bringing them in to see us.
Seachtain an Chairdis agus Frith-Bhulaíochta / Friendship and Anti-Bullying Week

Bhí seachtain an chairdis agus frith-bhulaíochta ar siúl againn an tseachtain seo caite 16ú-20ú Aibreán 2018. D'fhoghlaim na páistí faoi conas mar a bheith mar cairde maithe agus rinneadar ceachtanna faoin frith-bhulaíocht freisin.

Friendship week took place last week 16th-20th February 2018. The children learned about how to be a good friend and also completed lessons on anti-bullying.


Gaeilgeoirí na Seachtaine 27 - Aibreán - 2018

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
27 - Aibreán - 2018


Thursday, 19 April 2018

Leabhair le cheannach ar scoil / Books for sale at school (Bookpeople)


Beidh Paul ó Bookpeople ag teacht thar nais chun iad a bhailiú ar an gCéadaoin seo chugainn 25/04/2018
Paul from Bookpeople will be returning to collect the books next Wednesday 25/04/2018

Tuesday, 17 April 2018

Seó Fraincíse Rang 6 17/04/18

Bhí seó fraincíse ag Rang a 6 inniu (17/04/18). Bhí réimse de siopaí éagsúla sa sráidbhaile Francach;

La Boulangerie, La Mairie, Le Complex Sportive, La Poste, Le Café, Les Caricatures et Le Cinéma san áireamh. Go raibh maith agaibh dár gcuairteoirí, Rang a 5 agus Rang a 4.

Ár mbuíochas le Múinteoir Natacha a chabhraigh leis na páistí an seó seo a chur le chéile agus a thug a cuid ama, eolas agus taithí dos na páistí comh maith. Maith sibh rang a 6, bhí sibh go hiontach!
Monday, 16 April 2018

Caillte & Faighte / Lost and Found

Seo iad na rudaí sa bhosca caillte agus faighte in oifig na scoile faoi láithir. Má's leatsa aon rud beidh tú in ann é a fháil san oifig roimh an Aoine bheag seo 20/04/2018. Tógfar cad tá fágtha (seachas na píosaí éide scoile) go dtí an siopa Comhlucht an Naomh Uinsinn de Pól Chionn tSáile an seachtain seo chugainn.
Here are the contents of the 'lost and found' box in the schhool office at present. If you see anything you own you can retrieve it from the office before this Friday 20/04/2018. What is left will be brought to the Kinsale St. Vincent de Paul shop next week (except the school uniform tops).

Friday, 13 April 2018

Wednesday, 11 April 2018

Ficheall/ Chess 2018

Comhghairdeas lenár bhfoirne fichille a ghlac páirt i gcomórtas fichille le déanaí. D'éirigh go h-iontach leo! Tá club fichille iar-scoile críochnaithe anois don scoilbhliain 2017/2018, céad míle buíochas le Múinteoir Neasa agus tuismitheoir Olivier Queva a rith an chlub.

Congratulations to our pupils who participated in a schools chess competition recently. They did very well. After school chess club is finished now for this school year 2017/2018. We are very grateful to Múinteoir Neasa and parent Olivier Queva for running the chess club all year.


Tuesday, 10 April 2018

Boscaí Trócaire / Trócaire Boxes

Má tá airgead bailithe agat i gcóir Trócaire, seo meabhrúcháin chun na boscaí a sheoladh isteach chuig na scoile roimh an Aoine beag seo 13/04/2018.
If you have collected money for Trócaire this is a reminder to send in the Trócaire boxes to the school by this Friday, 13.04.2018, at the latest.

Image result for trocaire box

Coras Taistil / Transport Scheme (Bus Eireann) - Meabhrúcháin / Reminder


All new applications including siblings of pupils currently availing of school transport/grant and have recently commenced school must make an application for transport to Bus Éireann online at www.buseireann.ie by the last of Friday in April prior to their commencement in school the following September of any given year.

Anne Greene
School Transport Section
Department of Education and Skills,
Portlaoise Rd.,
Tullamore,
Co. Offaly
Tel. No.: 057-9325462

Blankets of Hope

Over the past few years the children of Gaelscoil Chionn tSáile have taken part in the "blankets of hope" programme to create  lovely blankets which we gave to people in our Cork hospitals as a comforter as they underwent chemo.
We have started again in 2018, and have made great progress as you can see! This year the 6th class knitters will help 3rd to 5th class. They will go into the classes for an hour for 4 weeks after Easter in the hope that each of the classes will create their own blanket.
20 stitches, 20 rows – to end up as a square. So dust off the needles..simple plan and purl will do!!!
Huge thanks to all the kids, and all the Grannies  who have been busy knitting and the muinteoirí who are very supportive of this programme

For more info, take a look at the the blankets of hope cork facebook page

Monday, 9 April 2018

Tag Rugbaí agus Laethanta Spóirt 2018
Beidh tag rugbaí ar siúl gach Aoine ar feadh 5 seachtaine ag ranganna 3-6, thosnaigh sé ar an 23ú Márta 2018. Mar sin, seo a leanas na laethanta le haghaidh éide spóirt don téarma seo. Athróidh siad i Mí Bhealtaine nuair a thosóidh rince. (Tag Rugby training during school time for 3rd-6th class every Friday for 5 weeks starting 23rd March 2018. See below for the days for school tracksuit. These days will change when dance classes begin in May (more info. to come re. dancing. )

Éide Spóirt:

Naíonáin Bheaga- Rang a 2: Dé Máirt agus Déardaoin

Rang a 3-Rang a 6: Dé Céadaoin agus Dé hAoine


Maidin Caife ar an Aoine bheag seo/ Coffee Morning this Friday

Áit / Venue: Temperence Hall, Cionn tSáile
Dáta / Date: Dé hAoine 13/04/2018  / Friday 13/04/2018
Am / Time : 10 r.n. go dtí 12 meán lae (noon)
I gcóir (In aid of) : Defibrillator a cheannach i gcóir Gaelscoil Chionn tSáile (Purchase of a defibrillator for Gaelscoil Chionn tSáile)
Crancar ar an lá / Raffle on the day
Stiúrthóir (Organiser): Fundraising for Jayden

Bácáil ag teastáil le bhur dtola! Baking (cakes, buns, bread, biscuits etc.) is required please!

Ag lorg cabhair ar an lá chomh maith. Also looking for help on the day