Wednesday, 13 June 2018

Oideachais Caidreamh & Gnéasachta / Relationships and Sexuality Education

A thuismithjeoirí, 
Féachaigí ar an nasc thíos le haghaidh eolas ar cad a ta beartaithe do mhúineadh Oideachais Caidreamh & Gnéasachta i mbliana.

Dear parents, 
Please open this link for information on what your child will learn in Relationships and Sexuality Education this year.