Friday, 15 June 2018

Seachtain Scoile Ghníomhaí/ ACTIVE SCHOOLS WEEK 2018

Cad é mar seachtain! Bhíomar ghníomhach gach lá. Ár mbuíochas leis an bhfoireann ghníomhach a d'eagraigh gach rud.
What a week! We have been very active every day. We've had great fun! Our thanks to our Active Schools Squad who arranged all the activities this week.