Friday, 19 October 2018

Comórtas Póstaer Athchúrsála / Recycling Poster Competition

Bhí comórtas póstaer athchúrsála againn le déanaí. Bhí ar na páistí póstaer a dhearadh a spreagann athchúrsáil sa scoil. Seo thíos liosta dosna buaiteoirí ranga a bhuaigh pas obair bhaile.

Rang 1 Erin
Rang 2 Charlotte
Rang 3 Abhilina
Rang 4 Cáitlinn
Rang 5 Meera
Rang 6 Éimhear

Bhuaigh Abhilina ó rang 3 an comórtas ar fad. Beidh a póstaer i ngach seomra ranga agus timpeall na scoile chun an athchúrsáil a spreagadh.

We recently had a recycling poster competition. The children had to design a poster that encouraged recycling in the school. Below are a list of the class winners.

Rang 1 Erin
Rang 2 Charlotte
Rang 3 Abhilina
Rang 4 Cáitlinn
Rang 5 Meera
Rang 6 Éimhear

Abhilina from rang 3 was the overall winner. Her poster will hang in every classroom and through the school to encourage recycling.