Thursday, 11 October 2018

Meabhrúcháin do thuismitheoirí/ Reminder to parents


Ní bheidh Hilda san oifig ag na hamannta thíos mar sin déanaigí iarracht gan glaoch ná teacht chun na hoifige ansan, ach i gcásanna eisceachtúla. 
Hilda is not in the office at the times below so please avoid phoning or calling to the office, except in exceptional circumstances.

11.00 a.m. - 11.30.a.m.
1.00p.m. - 1.15p.m.