Friday, 12 April 2019

Gaeilgeoirí na Seachtaine !


Shocraíomar dhá bailiúcháin éadaí a bheith againn gach bhliain chun airgead a thiomsú don scoil - ceann amhain i Mí Bealtaine agus Ceann eile i Mí Deireadh Fómhair. Beidh an chéad bailiúchán eile againn ar an 15ú Mí Bealtaine 2019. Mar sin tá alán am againn ar fad chun rudaí a chur le chéile! Coiméad na héadaí srl sa bhaile go dtí timpeall seachtain roimh dáta an bhailiúchán. Ansin piocfaimid áit sa scoil chun na málaí a choimeád don seachtain deirneach. Féach thíos cad tá ceadaithe agus nach bhfuil ceadaithe don bailiúchán.
Ba bhreá linn ar a laghad mála mór amháin ó gach clann. Iarr ar bhur gcomharsana béal dorais/gcairde/ngaolta go léir chun cur leis an mbailiúchán scoile seo le bhur dtoil!

We have decided to have a clothes collection twice every year to fundraise for the school - one in May and the other in October. The next collection will be on the 15th May 2019. We're giving plenty of notice so you'll have time to gather stuff to donate! You may start bringing the bags to the school the week before the collection date. We will pick a collection point in the school and you may leave them there. See below the items allowed and not allowed for the collection.
We're hoping for at least one hip-high bag per family! Ask your neighbours, friends and relations too! The Easter break will be a great time to do a clear out for the Summer! 


GLACANN siad/ They ACCEPT: 
 • Éadaí fear  Men's clothes
 • Éadaí ban  Women's clothes
 • Éadaí páistí  Children's clothes
 • Criosanna Belts
 • Cuirtíní Curtins
 • Túaillí Towels
 • Braillíní Sheets
 • Brógaí péireáilte Paired shoes
 • Málaí Láimhe Handbags
 • Blaincéadaí Blankets
 • Bréagáin boga Soft toys


Faraor NÍ GHLACANN siad le  Unfortunately they DO NOT accept:

 • Éadaí atá salach nó fliuch  Dirty or wet clothes
 • Mataí nó rugaí Floor Mats or Rugs
 • Fabraicí nó fabraicí gearrtha Fabric or cut-offs
 • Duivéanna / piliúirí  Duvets / Pillows
 • Leabhair / CD's / DVD's  Books CD's / DVD's
 • Ríomhairí glúine / gutháin póca Laptops / Mobile phones

Wednesday, 10 April 2019

An Cóineartú / Confirmation

Fé mar is eol do mhaidrí an baile, bhí ár gCóineartú againn inné. Ba ócáid álainn, spriodálta, snasta, naofa í. Chomhghairdeas mór leis na páistí a chuaigh faoi lámh Easpag Sheáin Ó Buachalla. Ina dhiaidh, bhí cupán tae deas le fáilt in Ionad an Mhainistir. D'oibrigh coiste na dtuistí R3 & R4 go dian chun gach rud a leagadh amach go deas agus bhí gach sórt cáca, briosca agus ceapaire go bhféadfá smaoineamh air ann! Go raibh maith agat leis leis na tuistí ar fad a chabhraigh go mór chun lá speisialta a dhéanamh dos na páistí.

As everyone knows, we had our Confirmation yesterday. It was a beautiful, spiritual, polished, holy occasion. A big congratulations to the children who were confirmed by Bishop John Buckley. Afterwards there was a lovely tea in the Friary Centre. The parents association members from 3rd and 4th class worked hard to lay out everything nicely and there was every sort of cake, biscuit and sandwich that you could think of there! Thanks so much to all the parents that helped greatly to make such a special day for the children.Monday, 8 April 2019

Féile Drámaíochta na hÉireannChomhghairdeas mór lenár n-aisteoirí a ghlac páirt sa chraomh uile Éire do Fhéile Drámaíochta na hEireann ar an Aoine seo chaite, i Muileann gCearr, Co. na hIarmhí. Bhaineamar go léir an taitneamh as, is cuma an toradh a bheidh air. Is buaiteoirí iad uile inár súile cheanna féin. Bhí mé thar a bheith bródúil astu ar an stáitse ach a n-iompar ar na busanna, i Muileann gCearr agus san óstán nuair a stopamar is ea an rud a cur an bród is mó orm. Fé mar go bhfuil taithí againn air bhí na páistí lách agus béasach i ngach slí. Is dóigh liom gur bhain gach duine árd taitneamh agus tairbhe as an eispéireas. Maith sibh Rang 3, Rang 4 & Rang 5 agus go raibh maith agat go speisialta le Múinteoirí Carmel, Siún agus Grace a d'oibrigh chomh dian leis na páistí a ullmhú agus le Múinteoirí Aodán, Michelle agus Neasa a thacaigh leis an gcleachtadh agus mar sin de. Gaelscoil Chionn tSáile abú!

Congratulations and well done to our actors in 3rd, 4th and 5th classes who particpated in the finals of the All-Ireland Drama competition in Mullingar, Co.Westmeath last Friday. We all enjoyed a great day out regardless of the outcome -which will be revealed during the school holidays. Our crew are already winners in our eyes. Their behaviour on the buses, in Mullingar and in the hotel in Tullamore en route home made me so proud and is better than any prize they could win. As we have been able to come to expect, the children were polite and well behaved in every way. Everyone enjoyed the day and the children really benefitted from the whole experience. Well done to you all R3, R4 and R5 and a special word of thanks to Múinteoir Carmel, Múinteoir Siún and Múintoeir Grace for their graft in writing, choreographing and organising the performance but also  Múinteoir Aodán, Múinteoir Michelle and Múinteoir Neasa who facilitated the rehearsals. Gaelscoil Chionn tSáile abú!

Seaicéad in easnamh / Missing jacket

 'Super Dry', dúghorm (navy), mór (bulky) a lán zipeanna (many zips).
Seol chuig oifig na scoile má fheiceann tú é le do thoil.
Please send to the school office if you find it.

Gaeilgeoirí 05/04/2019 !


Thursday, 4 April 2019

Faighte lasmuigh den scoil ar maidin / Found outside school this morning

Tá sé ar fáil san oifig má's leatsa é. / If you own it, you can collect in the office

Wednesday, 3 April 2019

Ealaín i Naíonáin Bheaga / Art in Junior Infants

D'úsáideamar cré don chéad uair i naíonáin bheaga inniu. Bhain siad ar taitneamh as!

We used clay for the first time today in Junior Infants. They really enjoyed it!
Eolaíocht i Naíonáin Bheaga / Science in Junior Infants

Bhíomar an ghnóthach inniu ag úsáid na potaí síolta ó Lidl. Go raibh míle maith agat chuig aintín Maitilde a sheol isteach iad.

We were very busy today using the seed pots from Lidl. Thank you very much to Maitilde's aunt who sent them in.

Tuesday, 2 April 2019

Comhghairdeas le Robyn i Rang a 4

Bhuaigh Robyn bonn airgid sa chomórtas Gleacaíochta Uile Éire a bhí ar siúl i mBaile Átha Cliath ag an deireadh seachtaine. Maith thú Robyn!

Friday, 29 March 2019

Thursday, 28 March 2019

Cór Náisiúnta na bPáistí -National Children's Choir City Hall


Cór Náisiúnta na bPáistí

Chomhghairdeas ó chroí leis na pásití ó Rang 5 & Rang 6 a ghlac páirt aréir i gCór Náisiúnta na bpáistí. Bhí oíche thar cinn, speisialta againn uile ann. Ba mhór a pribhléid a bheith sa lucht féachanna gan trácht ar a bheith páirteach ann. Rinne ár bpáistí sár-obair ann agus bhíomar uile an-bhródúil astu. Thar a bheith brodúil astu! Beidh cuimhne acu agus againn ar an oíche speisialta san go deo. Go raibh maith agaibh uile agus go riabh maith agat speisialta le Múinteoir Siún a chuir gach rud i gcríche. Bravo!

A huge congratulations to the children in Rang 5 and Rang 6 who participated in the National Children's Choir performance in City Hall, Cork last night. We all enjoyed an incredibly special night there. Our children really did us proud and sang their hearts out! We were justifiably bursting with pride. The children and attendees will remember last night for many years. Thank you to the children for their diligent hard work -mostly done in their free time -but a very special thank you to Múinteoir Siún who organised and directed our participation. Bravo!

Leabhair ar díol sa scoil faoi láithir / Books for sale in school at the moment


Amnesty International - Tháinig níos mó bráisléidí / More bracelets came!Amnesty International Friendship week: 
Má theastaíonn ó do pháiste bráisléad a cheannach, tá siad á dhíol againn san oifig ar €2.
Rachaidh an t-airgead ar aghaidh go hAmnesty International (A limited number of €2 bracelets are available to purchase in school office, proceeds will be sent to Amnesty International.) Deireann siad (The bracelets say):

 • Labhair Amach / Speak out
 • Cairdeas / Friendship
 • Domhain Gach Duine / Everybody's World
 • Laoch Cearta Daona / Human Rights Hero
 • Domhan Gach Duine / Everybody's World


Trialacha Spórt na Cathrach / Cork City Sports trials
 • maidin amárach 29/3/19 ar páirc na scoile (tomorrow morning, 29/3/2019)
 • éidí spóirt ar gach páiste naí mhóra - rang a 6 (sports clothes to be worn by all children from Senior Infants to 6th Class)
 • brógaí reatha (níl cead buataisí peile) (runners to be worn - football boots not permitted)

Go raibh maith agat,
Neasa & Aodán

Wednesday, 27 March 2019

Amnesty InternationalAmnesty International Friendship week: 
Má theastaíonn ó do pháiste bráisléad a cheannach, tá siad á dhíol againn san oifig ar €2.
Rachaidh an t-airgead ar aghaidh go hAmnesty International (A limited number of €2 bracelets are available to purchase in school office, proceeds will be sent to Amnesty International.) Deireann siad (The bracelets say):
- Domhain Gach Duine / Everybody's World

Chomhghairdeas Annabel !!


Chomhghairdeas do Annabel Ní Longáin a bhuaigh an chéad duais i gcomórtas ealaín Banc na hÉireann !
Congratulations to Annabel Ní Longáin who won first prize in the Bank of Ireland art competition !
Friday, 22 March 2019

Chomhghairdeas / Congratulations!
Chomhghairdeas mór lenár n-aisteoirí óga Rang 3, Rang 4 agus Rang 5 a ghlac páirt i bhféile Drámaíochta na Mumhan i Mainistir Fhear Maí ar an gCéadaoin. D'éirigh go hiontach leo uile agus d'éirigh le Gaelscoil Chionn tSáile dul ar aghaidh go dtí an chéad babhta eile i gCo. na hIarmhí! Tá orainn roinnt athruithe a cur ar an dráma a rachaidh ar aghaidh ach táimid ag tnúth go mór leis an toradh a bheidh ar an obair ar fad!
Chomhghairdeas mór leis na páistí agus go raibh míle maith agat leis na múinteoirí a stiúraigh iad.
A big congratulations to our young actors in 3rd, 4th and 5th class who took part in The Munster Drama Festival in Fermoy on Wednesday. They all got on really well and Gaelscoil Chionn tSáile succeeded in getting ahead to the next round in Co. Westmeath! We have had to make a few changes to the to the performance that will be going ahead but we are really looking forward to the outcome of all the hard work!

Congratulations again to the children and and many thanks to the teachers that directed them.

Nuacht Rang 2

Bhí an-lá againn inniu i rang a dó. Fuaireamar ár gcéad litreacha ónár gcairde pinn i Chicago! Scríbheamar litreacha thar n-ais ag rá leo faoin dath is fearr linn, an bia is fearr linn, an ábhar scoile is fearr linn agus cathain a bhfuil ár mbreithlá. 
Táimid ag súil le litreacha a fháil thar n-ais go luath. 

We had a great day today in rang 2. We received our first letters from our pen pals in Chicago! We replied telling them about our favourite colour, food, subject and when our birthday is. We are really looking forward to getting more letters soon.

Rang 2


Gaeilgeoirí 23.03.2019 !


Wednesday, 20 March 2019

Fwd: An Coiste Glas

A chairde,

Táimid tar éis mórán Éireann a dhéanamh le coicís anuas anois mar Coiste Glas. Tá an-áthas orainn ará go bhfuilimid céim níos congaraí anois chun an brat fuinneamh a bhaint amach! 

(We have done alot of work over the past fortnight as a Green Committee. We are delighted to say that we are now one step closer to carrying out the energy flag!)

Gan amhras, tosnaíonn dea-nósanna sa bhaile agus ní mór dos na páistí foghlaim faoi caomhnú fuinneamh agus leictreachas sa bhaile ó aois óg.

(Undoubtedly, good habits start at home and children need to learn about energy and electricity preservation at home from a young age).

Bheimis an-sásta cloisint uaibh agus ná bíodh aon leisce oraibh dul i dteangmháil linn, an Coiste Glas, aon am i rith na bliana má tá tuairmí agaibh nó má aon ceist agaibh.

(We would be very happy to hear from you and do not hesitate to contact us, the Green Committe, anytime throughout the year if you have any ideas, suggestions or questions).

Mar eolas breise- tá an scoil ag foghlaim an Cód Glas faoi láthair. Ceangailte anseo thíos, tá na líricí a bhaineann leis. B'fhéidir go mbainfidh sibh taitneamh as cleactadh a dhéanamh ar sa bhaile.

(Some extra information- the school is currently learning the Green Code, a song. Attached below are the lyrics for this code. Maybe you would enjoy practicing it at home)

Le meas,
An Coiste Glas 

Friday, 15 March 2019

Iar scoláirí chuig na scoile

Tháinig iar scoláirí chuig na scoil chun labhairt le ranganna 4-6 faoi bhuntáistí bunoideachas trí Ghaeilge agus iad sa Mheanscoil.
Past pupils came to the school this week and outlined the benefits of receiving a primary education through Irish. It was fantastic to welcome Ellie , Amelia and Holly back to the Gaelscoil. Maith sibh a chailíní!  

Lá Glas

Bhí lá glas againn sa Ghaelscoil inniu mar bhuaicphointe dár gceiliúradh Seachtain na Gaeilge. Thosaigh sé le paráid bheag sa chlós. Ina dhiaidh bhí banna ceoil beag ag seinnt Amhrán na bhFiann agus chríochnaigh sé le cluiche biongó dosna naí ranganna agus tráth na gceist dosna ranganna eile.

Today we had a lá glas in the Gaelscoil to mark the high point in our celebrations of Seachtain na Gaeilge. We started off with a parade in the yard. This was followed by a small music group playing Amhrán na bhFiann. We finished up with a game of bingo in infants and table quizzes in the older classes.

Bíodh Lá le Pádraig agus deireadh seachtaine fada deas agaibh go léir!


Gaeilgeoirí 15/03/2019 !


Thursday, 14 March 2019
Tuesday, 12 March 2019

Junior Entrepreneur Rang 6

Tá Rang 6 ag obair go dian ar a dtionscnamh 'Junior Entrepeneur Programme'. Tá uachtar láimhe agus seampú á dhéanamh acu! 

6th class are working hard on their Junior Entrepeneur Programme. They are making hand cream and shampoo!