Monday, 7 January 2019

Laethanta Corpoideachas Eanáir 2019 / P.E. Days January 2019

A thuismitheoirí,
Seo iad na laethanta a bheidh éadaí spórt na scoile le caitheamh ag do pháiste. Beidh orthu an gnáth éide scoile a chaitheamh ar na laethanta eile.
These are the days that your child will need to wear their school sports clothes. They will need to wear their normal school uniform on the other days.

Naíonáin Bheaga: Máirt agus Déardaoin / Tuesday and Thursday

Naíonáin Mhóra:  Máirt agus Déardaoin / Tuesday and Thursday

Rang 1: Luan agus Céadaoin / Monday and Wednesday

Rang 2 Luan agus Céadaoin / Monday and Wednesday

Rang 3: Luan agus Céadaoin / Monday and Wednesday

Rang 4: Luan agus Céadaoin / Monday and Wednesday

Rang 5: Máirt agus Aoine / Tuesday and Friday

Rang 6: Máirt agus Aoine / Tuesday and Friday


Beidh iománaíocht á dhéanamh ag Anthony le ranganna 2,3 agus 4. Má tá clogad agus camán ag do pháiste is féidir leo é a thabhairt isteach.

Anthony will be starting hurling with 2nd, 3rd and 4th classes. If your child has a helmet and a hurley they can bring it in.