Friday, 15 February 2019

Monday, 11 February 2019

Seachtain Cairdeas / Friendship Week

Bhíomar ag ceiliúradh seachtain cairdeas an tseachtain seo caite anseo i nGaelscoil Chionn tSáile. Bhí gach rang páirteach agus bhain siad ar taitneamh as!

We were celebrating friendship week her at Gaelscoil Chionn tSáile last week. Every class participated and really enjoyed it!
Iománaíocht / Hurling

Tá naíonáin bheaga, naíonáin mhóra agus rang 1 ag baint sár thaitneamh as an iománaíocht le grúpa tuismitheoirí faoi láithir. Ár mbuíochas leo ar fad agus le Eithne as é a eagrú.

Junior Infants, Senior Infants and Rang 1 are really enjoying hurling with a group of parents at the moment. A huge thanks to all involved and to Eithne for organising it.FoirneTráth na gCeist / Table Quiz Teams

Comhghairdeas mhór don dhá fhoirne a ghlac páirt i Tráth na gCeist an Comhar Creidmheasa le déanaí. Maith sibh!

Congratulations to the two teams who took part in the recent Credit Union Table Quiz. Maith sibh!

Comhghairdeas Pippa / Congratulations Pippa

Comhghairdeas mhór do Pippa Nic an Taoisigh a bhuaigh an comórtas ealaín don Leabhair Ceannanais le Coláiste na Trionóide le déanaí. Maith thú Pippa!

Huge congratulations to Pippa McIntosh who won the Book of Kells art competition with Trinity College recently. Maith thú Pippa!


Tuesday, 5 February 2019

Scairf muirneach caillte / Precious scarf lost

Scairf muirneach caillte ag duine i bhfoireann na scoile le déanaí. Dath liath atá air agus cniotáilte i 'rib'. Seol chuig oifig na scoile má fheiceann tú in aon áit é le bhur dtoil. Go raibh maith agaibh.
A precious scarf was lost by one of the school staff recently. It's grey and knitted in rib. Please send to the school office if you see it anywhere. Thank you.

Monday, 4 February 2019

Seachtain Cairdeas / Friendship Week

                                                         Image result for free friends clipart

Beimid ag ceiliúradh seachtain cairdeas an tseachtain seo 4/2/19 i nGaelscoil Chionn tSáile. Beidh gach rang ag glacadh páirt. Beidh siad ag foghlaim faoi conas a bheith mar cairde maithe agus ag glacadh páirt i gníomhaíochtaí éagsúla.

We are celebrating friendship week this week 4/2/19 in Gaelscoil Chionn tSáile. Every class will be taking part. They will be learning what it means to be a good friend and completing various activities.

Friday, 1 February 2019

Image result for pic for school closed

A chairde, 
Meabhrúcháin go meidh an scoil dúnta ar an Aoine seo chugainn 08/02/'19 dos na páistí le haghaidh lá inseirbhíse múinteoirí. Osclóidh sí arís ar an Luain 11/02/'19.

Dear parents, 
A reminder that the school will close to facilitate a teacher inservice day next Friday 08/02/'19. It will reopen as usual on Monday 11/02/'19.

Gaeilgeoirí na Seachtaine 01.02.2019!