Tuesday, 12 March 2019

Lá Mór i Naíonáin Bheaga / A Big Day in Junior Infants

A thuismitheoirí,
Bhí lá mór againn sa rang inné. Thosaíomar ag scríobh inár gcóipleabhar don chéad uair! Rinne na páistí sár-jab leis.

We had a big day in class yesterday. We started writing in our copies for the first time! The children did a great job.
Mairéad