Tuesday, 30 April 2019

Boscaí Trócaire / Trócaire Boxes

Má tá airgead bailithe agat i gcóir Trócaire, seo meabhrúcháin chun na boscaí a sheoladh isteach chuig na scoile roimh an Aoine beag seo 3/05/2019.
If you have collected money for Trócaire this is a reminder to send in the Trócaire boxes to the school by this Friday, 3.05.2019.


An dara Brat Glas / The 2nd Green Flag!

Tá fíor áthas orainn a fhógairt go bhfuil an dara brat glas faighte againn, brat an fhuinnimh. Comhghairdeas le cách! Tá an obair déanta ag daltaí, múinteoirí agus ar ndóigh ag ár gCoiste Glas.

We are delighted to announce we have been awarded our second Green Flag for energy, Congratulations to pupils, teachers and of course our Green schools’ committee. 
image.png


Monday, 29 April 2019

Na Dúdanna Bídh/ Food Dudes


Mar is eol daoibh faoin bpointe seo, beidh ár scoil páirteach sa chlár itheacháin sláintiúil "Na Dúdanna Bídh". Tá nóta seolta abhaile inniu le gach páiste le tuilleadh eolais faoi agus táimid go léir ag tnúth leis na rudaí nua a bhlaiseadh!

Beidh an chéad cuid de seo á thosú againn ar an gCéadaoin beag seo (1/5/19). Beidh Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra agus Rang a 1 ag blaiseadh torthaí agus glasraí gach lá thar 16 lá ar dtús agus beidh Rang a 2-6 á blaiseadh le haghaidh 8 lá . Gheobhaidh siad duaiseanna le haghaidh ithe na mbianna seo. Tar éis an chéad babhta seo, beidh seans ag na páistí a dtorthaí agus glasraí féin a thabhairt isteach ón mbaile.

As you may know by now, we will be starting the healthy eating programme 'Food Dudes' soon. Every child received a letter today to bring home with more information about the programme. 
Our first phase of the programme will begin this Wednesday (1/5/19). Naíonáin and Rang a 1 will have 16 'Tasting Days', while R2-6 will have 8, where they can win various prizes and find out more about healthy eating. Phase two will then follow where pupils will have a chance to bring in their own fruit and vegetables from home. We're looking forward to trying new foods and hopefully finding new favourites! 

http://www.fooddudes.ie/


Friday, 12 April 2019

Gaeilgeoirí na Seachtaine !


Bailiúcháin Éadaí / Clothes collection

Shocraíomar dhá bailiúcháin éadaí a bheith againn gach bhliain chun airgead a thiomsú don scoil - ceann amhain i Mí Bealtaine agus Ceann eile i Mí Deireadh Fómhair. Beidh an chéad bailiúchán eile againn ar an 15ú Mí Bealtaine 2019. Mar sin tá alán am againn ar fad chun rudaí a chur le chéile! Coiméad na héadaí srl sa bhaile go dtí timpeall seachtain roimh dáta an bhailiúchán. Ansin piocfaimid áit sa scoil chun na málaí a choimeád don seachtain deirneach. Féach thíos cad tá ceadaithe agus nach bhfuil ceadaithe don bailiúchán.
Ba bhreá linn ar a laghad mála mór amháin ó gach clann. Iarr ar bhur gcomharsana béal dorais/gcairde/ngaolta go léir chun cur leis an mbailiúchán scoile seo le bhur dtoil!

We have decided to have a clothes collection twice every year to fundraise for the school - one in May and the other in October. The next collection will be on the 15th May 2019. We're giving plenty of notice so you'll have time to gather stuff to donate! You may start bringing the bags to the school the week before the collection date. We will pick a collection point in the school and you may leave them there. See below the items allowed and not allowed for the collection.
We're hoping for at least one hip-high bag per family! Ask your neighbours, friends and relations too! The Easter break will be a great time to do a clear out for the Summer! 


GLACANN siad/ They ACCEPT: 
 • Éadaí fear  Men's clothes
 • Éadaí ban  Women's clothes
 • Éadaí páistí  Children's clothes
 • Criosanna Belts
 • Cuirtíní Curtins
 • Túaillí Towels
 • Braillíní Sheets
 • Brógaí péireáilte Paired shoes
 • Málaí Láimhe Handbags
 • Blaincéadaí Blankets
 • Bréagáin boga Soft toys


Faraor NÍ GHLACANN siad le  Unfortunately they DO NOT accept:

 • Éadaí atá salach nó fliuch  Dirty or wet clothes
 • Mataí nó rugaí Floor Mats or Rugs
 • Fabraicí nó fabraicí gearrtha Fabric or cut-offs
 • Duivéanna / piliúirí  Duvets / Pillows
 • Leabhair / CD's / DVD's  Books CD's / DVD's
 • Ríomhairí glúine / gutháin póca Laptops / Mobile phones

Wednesday, 10 April 2019

An Cóineartú / Confirmation

Fé mar is eol do mhaidrí an baile, bhí ár gCóineartú againn inné. Ba ócáid álainn, spriodálta, snasta, naofa í. Chomhghairdeas mór leis na páistí a chuaigh faoi lámh Easpag Sheáin Ó Buachalla. Ina dhiaidh, bhí cupán tae deas le fáilt in Ionad an Mhainistir. D'oibrigh coiste na dtuistí R3 & R4 go dian chun gach rud a leagadh amach go deas agus bhí gach sórt cáca, briosca agus ceapaire go bhféadfá smaoineamh air ann! Go raibh maith agat leis leis na tuistí ar fad a chabhraigh go mór chun lá speisialta a dhéanamh dos na páistí.

As everyone knows, we had our Confirmation yesterday. It was a beautiful, spiritual, polished, holy occasion. A big congratulations to the children who were confirmed by Bishop John Buckley. Afterwards there was a lovely tea in the Friary Centre. The parents association members from 3rd and 4th class worked hard to lay out everything nicely and there was every sort of cake, biscuit and sandwich that you could think of there! Thanks so much to all the parents that helped greatly to make such a special day for the children.Monday, 8 April 2019

Féile Drámaíochta na hÉireannChomhghairdeas mór lenár n-aisteoirí a ghlac páirt sa chraomh uile Éire do Fhéile Drámaíochta na hEireann ar an Aoine seo chaite, i Muileann gCearr, Co. na hIarmhí. Bhaineamar go léir an taitneamh as, is cuma an toradh a bheidh air. Is buaiteoirí iad uile inár súile cheanna féin. Bhí mé thar a bheith bródúil astu ar an stáitse ach a n-iompar ar na busanna, i Muileann gCearr agus san óstán nuair a stopamar is ea an rud a cur an bród is mó orm. Fé mar go bhfuil taithí againn air bhí na páistí lách agus béasach i ngach slí. Is dóigh liom gur bhain gach duine árd taitneamh agus tairbhe as an eispéireas. Maith sibh Rang 3, Rang 4 & Rang 5 agus go raibh maith agat go speisialta le Múinteoirí Carmel, Siún agus Grace a d'oibrigh chomh dian leis na páistí a ullmhú agus le Múinteoirí Aodán, Michelle agus Neasa a thacaigh leis an gcleachtadh agus mar sin de. Gaelscoil Chionn tSáile abú!

Congratulations and well done to our actors in 3rd, 4th and 5th classes who particpated in the finals of the All-Ireland Drama competition in Mullingar, Co.Westmeath last Friday. We all enjoyed a great day out regardless of the outcome -which will be revealed during the school holidays. Our crew are already winners in our eyes. Their behaviour on the buses, in Mullingar and in the hotel in Tullamore en route home made me so proud and is better than any prize they could win. As we have been able to come to expect, the children were polite and well behaved in every way. Everyone enjoyed the day and the children really benefitted from the whole experience. Well done to you all R3, R4 and R5 and a special word of thanks to Múinteoir Carmel, Múinteoir Siún and Múintoeir Grace for their graft in writing, choreographing and organising the performance but also  Múinteoir Aodán, Múinteoir Michelle and Múinteoir Neasa who facilitated the rehearsals. Gaelscoil Chionn tSáile abú!

Seaicéad in easnamh / Missing jacket

 'Super Dry', dúghorm (navy), mór (bulky) a lán zipeanna (many zips).
Seol chuig oifig na scoile má fheiceann tú é le do thoil.
Please send to the school office if you find it.

Gaeilgeoirí 05/04/2019 !


Thursday, 4 April 2019

Faighte lasmuigh den scoil ar maidin / Found outside school this morning

Tá sé ar fáil san oifig má's leatsa é. / If you own it, you can collect in the office

Wednesday, 3 April 2019

Ealaín i Naíonáin Bheaga / Art in Junior Infants

D'úsáideamar cré don chéad uair i naíonáin bheaga inniu. Bhain siad ar taitneamh as!

We used clay for the first time today in Junior Infants. They really enjoyed it!
Eolaíocht i Naíonáin Bheaga / Science in Junior Infants

Bhíomar an ghnóthach inniu ag úsáid na potaí síolta ó Lidl. Go raibh míle maith agat chuig aintín Maitilde a sheol isteach iad.

We were very busy today using the seed pots from Lidl. Thank you very much to Maitilde's aunt who sent them in.

Tuesday, 2 April 2019

Comhghairdeas le Robyn i Rang a 4

Bhuaigh Robyn bonn airgid sa chomórtas Gleacaíochta Uile Éire a bhí ar siúl i mBaile Átha Cliath ag an deireadh seachtaine. Maith thú Robyn!