Friday, 31 May 2019

Wednesday, 29 May 2019

Tríd go dtí an RDS

Comhghairdeas le Juliette Nic an Taoisigh atá imithe tríd chuigh páirt a ghlacadh i Seó Capaill Átha Ciath a bheidh ar siúl san RDS i rith an tsamhradh.
Congratulation to Juliette for qualifying for the main arena at the RDS Dublin Horse Show in August.

Tuesday, 28 May 2019

Turas Scoile Rang 6 / 6th Class School Tour

Bhí an-seachtain ag Rang 6 an tseachtain seo chaite! An turas go Baile Átha Cliath ar dtús agus ansin an turas thar 2 oíche go Gaeltacht Chorca Dhuibhne. Bhí an-am go deo acu ann. Go raibh míle maith agat le múinteoirí Síle, Neasa agus Aodán as ucht teacht ar an turas agus le Rang 6 féin as ucht a bheith chomh dea-mhúinte, béasach ar an turas. Seo roinnt griangrafanna a thógadh agus sinne ar an turas.
Sixth Class had a great week last week! Firstly the trip to Dublin and then the 2-night trip to Gaeltacht Chorca Dhuibhne. They had a wonderful time there. Thank you to teachers Síle, Neasa and Aodán for coming on the trip and to 6th Class themselves for being so well behaved and well mannered throughout. Here are some photgraphs taken while we were on the trip.


Monday, 27 May 2019

R6 JEP

Fé mar is eol daoibh ghlac Múinteoir Síle agus Rang 6 páirt i gclár na bhfiontraí óga (Junior Entrepeneur Program) i mbliana. Chuireadar tús leis i mí na Samhna agus rinneadar táirgí veigeánach, gan plaisteach -seampú soladach agus uachtar láimhe véigeanach. Níor úsáideach aon plaisteach san pacáistiú agus d'oibrigh na páistí chomh crua chun táirgí álainne a dhéanamh. Go raibh maith agaibh leis na tuismitheoirí a chabhraigh leo i rith na mbliana tré aischothú, treoir agus tacaíocht a thabhairt dóibh agus iad i mbun cinní a dhéanamh. Bhí seans acu a dtairge a thaispeáint Dé Luan seo chaite - 20.05.2019 san RDS i mBaile Átha Cliath. Chuaigh an rang suas le Múinteoir Síle agus Múinteoir Grace maraon le mamaí Hannah, mamaí Clara agus mamaí Orla a chuaigh ar an mbus - go raibh maith agat leo! Bhí an-lá acu ag féachaint ar na seastáin eile, ag bualadh le scoláirí eile agus ag míniú a dtionscadal do na daoine a bhí ag freastal ar an taispeántas. Seo roinnt griangrafanna a thógadh ar an lá.
As you know Múinteoir Síle and 6th Class took part in the Junior Entrepreneur Programme this year. They commenced it last November and they made vegan, plastic-free products - solid shampoo and vegan hand cream. There was no plastic in the packaging and the children worked so hard to make beautiful products. Thanks so much to the parents who gave feedback, direction and support to the children as they made various decisions. The class had the opportunity to display their products last Monday, 20.05.2019 at the RDS in Dublin. The class went up with Múinteoir Síle and Múinteoir Grace along with Hannah's, Clara's and Orla's mums - thank you to them all for making the trip possible!. They had a great day looking at the other stands, meeting other students and explaining their project to the people who attended the exhibition. Here are a few photographs that were taken on the day.

Foireann buachaillí scoile Chorcaí faoi 12

Bhí bliain iontach ag Cal ag imirt le Buachaillí scoile Chorcaí faoi 12.
Cal had a fantastic year playing with the Cork Under 12 Schoolboys team.
Maith thú Cal! 

Sacar i gCionn tSáile

Bronnadh gradaim éagsúla ar na himreoirí seo tar éis séasúr iontach le fóirne éagsúla in AFC Chionn tSáile.

These players were awarded different trophies for the great season they have had with Kinsale AFC.
Imreoirí den Scoth!

Ghlac triúr ón nGaelscoil páirt I gcomórtas Eddie Healy faoi 11 le déanaí.
Three pupils from the gaelscoil recently took part in the Eddie Healy under 11's cup.

Wednesday, 22 May 2019

Spóirt na Cathrach / Cork City Sports

Comhghairdeas le na páistí go léir ar éirigh leo dul ar aghaidh go dtí Spórt na Cathrach (Congratulations to all who qualified for City Sports) Tá Spórt na Cathrach 2019 ar siúl i CIT, Corcaigh an Déardaoin seo chugann 30/05/2019. 

Tá na buachaillí ar siúl ar maidin ag bualadh ag a 11:00 (Boys meeting no later than 11:00)
Tá na cailíní ar siúl um thráthnóna ag bualadh ag a 12:45 (Girls meeting no later than 12:45)

Buachaillí agus cailíní ag bualadh lasmuigh den 'Nimbus Centre' (Meeting outside the Nimbus Centre) in aice le Leisure World i mBaile an Easpaig. (Just before Leisure World, Bishpstown)

Seol chugham aon cheist atá agaibh.

Múinteoir Aodán

Friday, 17 May 2019

Monday, 13 May 2019

Dúdanna Bídh/ Food Dudes R2-6Tá an chéad babhta de Dúdanna Bídh anois bainte amach ag Rang 2- Rang 6! Maith sibh ar fad a bhlais agus a thriall gach rud! Táimíd ag bogadh ar aghaidh anois chuig babhta a 2!
Tá bosca lóin torthaí agus glasraí anois faighte ag na páistí sna ranganna sin. Beidh na páistí ag tabhairt isteach a dtorthaí agus glasraí féin chun ticeanna a bhaint amach ar an gcairt balla ar scoil chun teastais a shaothrú. Cabhróidh é seo leis na páistí súil a choiméad ar an méid torthaí agus glasraí a itheann siad agus b'fhéidir go bhfaighidh siad smaointí ó na rudaí éagsúla atá i mboscaí lóin a gcairde comh maith!
Beidh Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra agus Rang a 1 ag léanúint ar aghaidh leis an gcéad babhta go dtí an 24ú Bealtaine.


Rang a 2- Rang a 6 have now finished Phase 1 of Food Dudes. Each day in Phase 1, fruit and vegetables were pre-prepared and given out to pupils to taste. Well done to all for tasting and trying all the new flavours! We hope you have all found new favourites! Each pupil in these classes has received a new Food Dudes lunchbox for Phase 2. The emphasis will now be on the pupils to bring in their own fruit and vegetables from home to gain ticks in school and eventually to win various certificates. This will allow pupils to monitor their own fruit and veg intake and hopefully inspire them to continue to try new things when they see what other pupils are bringing in.
Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra and Rang a 1 will continue with Phase 1 (fruit and veg being given in school) until Friday 24th of May.

Maith sibh agus leanaigí oraibh!Bailiúcháin Éadaí - seans deirneach / Clothes collection - last chance!

Míle buíochas as na málaí go léir a tháinig isteach. Seans deirneach chun rudaí a bhailiú anocht agus iad a thógaint isteach amárach. Féachaigí an bhfuil fiú bráiliní, tuáillí, blaincéidí, cuirtíní sna chofraí agaibh. Glagann siad leo..
Many thanks for all the bags that have come in for the collection. Last chance tonight to collect stuff and bring in tomorrow. See id you can even find some old sheets, towels, blankets or curtains in the cupboards that you could get rid of. They are accepted too..

Info/eolas

Friday, 10 May 2019

Deireadh Seachtaine deirneach don Bailiúchán Éadaí ! / Last weekend for the clothes collection !

...chun an glanadh amach a dhéanamh agus airgead a thiomsú don scoil!
An-chuid tagtha cheanna féin (sár obair) agus is féidir linn i bhfad níos mó a thógaint. 
Scaip an scéal!

....to do a last clear out and raise money for the school !
Much has already come in (great job) and we can still take a lot more...
Spread the message amongst your neighbours, friends, WhatsApp groups, Facebook....!


Gaeilgeoirí na Seachtaine !


Wednesday, 8 May 2019

Meabhrúchán / Reminder


Meabhrúchán beag deirneach faoi na boscaí trócaire. Seol isteach ar scoil iad má tá siad fós agaibh.
A small final reminder about the trócaire boxes. If you still have them at home, please send them in.

Friday, 3 May 2019

Wednesday, 1 May 2019

Bailiúchán Éadaí - Meabhruchán / Clothes Collection - ReminderTá a fhios againn go bhfuil málaí curtha le céile fós ag daoine thar laethannta saoire na Cásca. Maith sibh!
Beimid ag glacadh le málaí ón gCéadaoin seo chugainn 08/05/2019 go dtí an Máirt dar gcionn 14/05/2019 - fós go leoir am!
We know that people have already collected bags of clothes over the Easter holidays - well done!
We will be accepting the bags from next Wednesday 08/05/2019 to the following Tuesday 14/05/2019 - still plenty of time!

Meabhrúchán faoina rudaí a bhfuil glacadh leo - cliceáil anseo / A reminder of what items are accepted - click here