Friday, 29 November 2019

Monday, 25 November 2019

Ceardlann Lego / Lego Workshop

Tháinig www.learnit.ie chuig na scoile an Déardaoin agus an Aoine seo caite chun ceardlann Lego a dhéanamh le gach rang mar chuid don ceiliúradh  i gcomhair Seachtain Eolaíochta. Bhain gach rang ard taitneamh as. Seo roinnt grianghrafanna do Naíonáin Bheaga.

www.learnit.ie came to the school last Thursday and Friday to do Lego workshops with every class. This was part of our celebrations for Science Week. Every class thoroughly enjoyed it. Here are some photos of Naíonáin Bheaga.

Gradam na mBailte Slachtmhara/Kinsale Tidy Towns Schools' prize


Bhuaigh an scoil duais don iarrratas a chuireamar isteach go dtí an Coiste na mBailte Slachtmhara, ag taispeáint an dea-oibre atá ar siúl ag na páistí leis an mbrat glas. Chuaigh an Coiste Glas chun an duais a bhailiú ar an Déardaoin. Tá a lán oibre deanta acu le bithéagsúlacht a fhorbairt i dtimpeallacht na scoile, caomhnú fuinnimh a chur chun agus i ngáidrín na scoile. Tá comhghairdeas tuillte ag gach duine!


Gaelscoil Chionn tSáile have been awarded a prize by the Kinsale Tidy Towns committee They are impressed with all the work the pupils have been doing to be environmentally friendly. The Green Schools committee went to collect the prize on Thursday. The Green Schools committee have done a lot of work to promote biodiversity, to raise energy awareness and in the school garden as well as many other projects. This award is a great achievement, well done to all involved. 

Friday, 22 November 2019

Wednesday, 20 November 2019

Seachtain Eolaíochta i Naíonáin Mhóra

Bhain Naíonáin Mhóra sár-taitneamh as Seachtain Eolaíochta na hÉireann ón 11-17ú Samhain 2019!
Friday, 15 November 2019

Thursday, 14 November 2019

Cuairt Mícheál D. Ó hUiginn 14/11/19

Bhí an t-ádh le roinnt páistí ó rang a 6 dul chuig an bPobal Scoil inniu chun fáilte a chur roimh
Uachtarán na hÉireann go Chionn tSáile

Some children in 6th class were lucky to go to the Community School today to welcome the President of Ireland to Kinsale! 

Seachtain Eolaíochta na hÉireann 2019

Bhí an-lá ar fad ag ranganna a 3 agus a 4 i Réadlann Carraig Dubh, ag céiliúradh Seachtain Eolaíochta na hÉireann 2019. Rinneadar ceardlann roicéid.

3rd and 4th class had great fun at Blackrock Castle Observatory. They completed a rocket workshop as part of our celebrations of Science Week 2019. 

Tuesday, 12 November 2019

Lá Amach Rang a 6 ar an 12/11/19

Bhí lá iontach ag rang a 6 ar an 12/11/19. Bhaineamar an-taitneamh as 'Farmer Pat' a thaispeán na hainmhithe go léir don scoil. Bhí lá iontach againn sa Mharagadh Shasanach i gCorcaigh. Bhí lón álainn againn sa Blue Haven agus ceacht den scoth ó Pearse ón Bullman sa phoball scoil. Thaispeán sé dúinn conas Thai green curry a dhéanamh!

Rang a 6 had a great day on the 12/11/19. We really enjoyed our time with 'Farmer Pat' who showed the animals to the school.We had a great time in the English Market in Cork. We had beautiful lunch in the Blue Haven and had an excellent cooking lesson from Pearce from The Bullman in the pobal scoil. He showed us how to make a Thai green curry!

Buíochas mór chuig Ciaran ón Blue Haven agus Tomás ó Actons as an obair agus eagrú go léir!

Huge thanks to Ciaran from the Blue Haven and Tomás from Actons for the work and the organisation!

More photographs here https://www.facebook.com/kinsalegoodfoodcicle/


Sunday, 10 November 2019

Kinsale Kids Take Over Actons Hotel! 12/11/2019

Beidh páistí rang a 6 ag ghlacadh páirt i 'Take Over' in Actons ar an Máirt ó 5.30 - 7.30! Beidh ar páistí cabhrú leis an gcócaireacht go léir! Táimid ag súil go mbeidh go leor tacaíocht ó tuistí sa scoil. Féach thíos ar na sonraí ag baint leis and oíche

Children in rang a 6 are taking part in a 'Take Over' in Actons Hotel on Tuesday from 5.30 - 7.30. The children will have to help with all the cooking on the night! We are hoping for support from parents of the school.
Please look below for details of the night


Friday, 8 November 2019

Tuesday, 5 November 2019

Bithéagsúlacht/ Biodiveristy agus an Coiste Glas

Cheannaigh an Coiste Glas cúpla óstán d'fheithidí agus tithe éin le crochadh ar scoil. Cabhróidh siad le bithéagsúlacht ar scoil.

Our Green School's committee bought some bird boxes and bug hotels to hang up around the school, to promote biodiversity.