Monday, 22 June 2020


A chairde,
Tá go leor obair déanta ag an gcoiste glas i mbliana chun bithéagsúlacht a spreagadh i ngairdín na scoile. Chuir na páistí bláthanna fiáine agus glasraí éagsúla le Máire agus Cheannaigh an Coiste Glas cúpla óstán d'fheithidí agus tithe éin. Baineann bithéagsúlacht le gach rud lasmuigh atá beo – na crainn, na bláthanna fíáine, na míolta beaga, na héin, ainmhithe beaga, abhainneacha, éisc. Ionas gur féidir libh leanúint ar aghaidh ag foghlaim faoi bhithéagsúlacht i rith laethanta saoire an tsamhraidh tá leabhrán álainn faighte againn ó Transition Town Kinsale.

Cliceáil ar an nasc anseo (Bithéagsúlacht) chun teacht ar an leabhrán eolais . Gheobhaidh tú eolas ginearálta faoi bhithéagsúlacht agus conas is féidir leat cabhrú sa bhaile. Glac grianghrafanna nó físeáin de gach rud a dhéanann tú. Bheadh sé go hiontach iad ag fheiceáil! Is féidir libh níos mó eolas a fháil faoi Transition Town Kinsale ar an leathanach Facebook Kinsale Nature Watch.

A chairde, 
The Coiste Glas have done lots of work this year to encourage biodiversity in our school garden. They have planted wild flowers and various vegetables with Máire and bought a bug hotel and some bird houses. Biodiversity is anything outside that is alive – trees, wild flowers, mini-beasts, birds, small animals, rivers and fish. So you can continue learning about Biodiversity during the summer Transition Town Kinsale have sent us a lovely booklet all about biodiversity. 

Click on this link (Biodiversity) to view the booklet. You will get some general advice about Biodiversity and how you can help at home.We would like if students could try maybe one project during the summer months and please share any photos or videos with us. Transition Town Kinsale have more information on their Facebook page Kinsale Nature Watch and they would love to see what you do to promote biodiversity in your own home. 
An Choiste Glas

Cór na Scoile

Éist le seo!!!

Ghlac  roinnt daoine sa chór páirt i tioscnamh le Múinteoir Siún agus éist leis na torthaí! Cliceáil ar an nasc thíos.

Fanfaidh mé ortsa - Cór na Scoile

Tuesday, 16 June 2020

Dé SPRAOIne i nGaelscoil Chionn tSáile!

Bhí páistí Ghaelscoil Chionn tSáile an-gnóthach le déanaí ag bácáil agus ag cócaireacht sa bhaile mar chuid de Dé SPRAOIne. Tá a lán báicéirí agus chefenna inár measc! Mo cheol sibh! 

Páistí enjoyed baking and cooking at home as part of our Dé SPRAOIne Fun Fridays initiative. We have many talented chefs and bakers amongst us! Bravo! (05/06/'20)

    


 

Monday, 8 June 2020

Dé SprAoine 05/06/2020

Bhí lá iontach ag Rang a 2 ag bácáil ar an Aoine. Tá pictiúrí dochreidte feicthe agam, maith sibh gach uile duine a ghlac páirt! Seo fís beag le sámplaí den obair atá déanta acu. 

Rang 2 had a great day baking on Friday. I have seen some amazing pictures, well done all of you for taking part. This is a short video of the work they have done. 

Friday, 29 May 2020

SprAoine 1- Lá Ealaíne- Féach ar an bhfís seo!Féach ar an ealaín ar fad a bhí déanta ag ár bpáistí! Táimid thar a bheith brodúil asaibh go léir. Ná déan dearmad chun do phictúir spóirt a sheoladh chuig do mhúinteoir inniu!

(Look at all the wonderful art that our pupils created! We are so proud of you all. Don't forget to send your Sports Day pictures to your class teacher too!)Link/ NASC: ANSEO- Google Drive

Wednesday, 27 May 2020

Dé SPRAOIne ! Lá Ealaíne 22/05/'20Seo samplaí do roinnt ealaín a rinne rang a 4 Dé SPRAOIne seo caite! 
These are some examples of the lovely art that Rang a 4 produced for last week's FUN FRIDAY Art day! (22/05/'20)


Tuesday, 26 May 2020

Dé SPRAOIne Fun Friday- Lá Spóirt - 29/05/2020


Tá gach duine ag traenáil go dian!

Monday, 18 May 2020

Rang a 2 sa bhaile

Táim an-bhródúil as an obair iontach a rinne rang a 2 an tseachtain seo. Cóiméad suas é rang a 2! Rinneamar tionscnamh bunaithe ar contaetha na hÉireann, bhí páistí ag foghlaim faoin spás agus ag obair go dian ag scríobh agus ag bácáil
I am so proud of the amazing work Rang a 2 have completed this week. Keep it up Rang a 2! We did a project on some of the counties of Ireland, some children were learning about space and working hard writing and baking! 

Múinteoir Alex

Físeán- linkTaidghe ar chontaetha na hÉireann.

Tá taighde iontach ar siúl i Rang a 2 ar chontaetha na hÉireann. Tá sár-iarracht déanta acu! 

Rang 2 have been doing lots of brilliant research on the counties of Ireland recently. They have done great work! 


Saturday, 16 May 2020

Teachtaireacht do Rang a do!


Dé Sathairn 16 Bealtaine 2020

Bhí Céad Chomaoineach Rang 2 eagraithe don lá inniu ach faraor cuireadh siar é mar go bhfuilimid sa bhaile ag fanacht slán. Táimid go léír ag smaoineamh ar buachaillí agus cailíní Rang 2 inniu go speisialta. Beidh ceiliúradh na sacraiminte againn amach anseo le cúnamh Dé
Tá an tAthair Roibeárd agus gach duine i nGaelscoil Chionn tSáile ag tnúth go mór libh a fheiceáil go luath. Mar a deir an seanfhocal ‘beidh lá eile ag an bpaorach’ agus beimid ar fad ag súil le ceiliúradh le Rang 2 ansin!

Today Rang 2 would have undertaken the sacrament of An Chéad Chomaoineach, it has been postponed as we are all at home staying safe. We are all thinking of the boys and girls of Rang 2 today especially. We really look forward to celebrating the sacrament with you in the future. 
Fr Robert and all at Gaelscoil Chionn tSáile are looking forward to seeing you soon. As the seanfhocal says ‘beidh lá eile ag an bpaorach’ and we’ll all be excited to celebrate with Rang 2!Thursday, 14 May 2020

Saturday, 11 April 2020

Cáisc 2020 Shona daoibh!Dea Scéal! Cáisc Shona daoibh uile!

Monday, 6 April 2020

Saturday, 4 April 2020

How to Save Your Planet FROM HOME!

Good morning

We are launching a series of You Tube live events from Monday 6th at 11am on our Change by Degrees channel to engage families over the holidays with fun learning challenges linked to every day objects, from toilet roll to trainers.

We would love to get families around the country involved and know only to well the challenge that lie ahead in entertaining kids from home over the holidays – with not even school work for distraction.

Our promo video went live last night  https://youtu.be/mjrQ8HV2RX0


 Tara and Madeleine


Thursday, 19 March 2020

Dúshlán Lego Lá 1

 Féach ar seo! Rinne Séamus (N.Mh) teach álainn! 


 

Comórtas Scríbhneoireacht / Short Story Competition

Chuir scríbhneoir, John Boyne, comórtas scríbhneoireacht ar siúl do pháistí nuair atá siad sa bhaile faoi láthair. Lean an nasc chun níos mó sonraí a fháil:

https://johnboyne.com/short-story-competition/
Writer, John Boyne, is running a short-story competition while children are at home from school. Follow the link above for more details.

Go n-éirí libh!

Wednesday, 18 March 2020

Dúshlán Lego Lá 2 - Bád a snámhann

Maith sibh!!!

Bhí na innealtóirí ag obair go dian inniu ag cruthú bád a snámhann.  

The engineers were hard at work today creating a boat that floats!

Lá ‘le Pádraig 2020

A chairde,
Tá súil agam gur bhain sibh taitneamh as Lá ‘le Pádraig inné. Seo físeán do chailín i Rang 5 agus a beirt deirfiuracha -iarscoláirí Ghaelscoil Chionn tSáile - ag seinnt ceoil inné. Tá súil agam go mbaineann sibh taitneamh as. Go raibh míle maith agaibh, muintir Uí Chrualaíoch.

Dear parents,
I hope you all had a pleasant St Patrick’s Day. Here’s a video of one of our 5th class pupils and her two sisters -past pupils of Gaelscoil Chionn tSáile -playing some beautiful music yesterday - Amazing Grace leading into Inis Oírr. I hope you enjoy it as much as I did. Go raibh maith agaibh do mhuintir Uí Chrualaíoch.

Sinéad Ní Mhurchú


Tuesday, 17 March 2020

Agus an aimn nua ná.....

Neadar!

Maith thú Cian Mac Cárthaigh, Naí Mhóra!


Dúshlán Lego

Lá Fhéile Pádraig sona dhaoibh!

Tá dúshlán nua againn daoibh! Táimid ag tosnú le "Lá 1" inniu (17/3/20). Ná déan dearmad grianghraf a roinnt liomsa! Bainigí taitneamh as!
Monday, 16 March 2020

Nathair nimhe

Le cúpla seachtain anuas, chaith roinnt páistí am ag obair ar an nathair nimhe seo le Múinteoir Siún. Nach bhfuil sé ar fheabhas?! Ní bheidh deis aige dul sa mhórshiúl i mbliana, ach

“Beidh lá eile ag an bPaorach!”


An feidir libh cabhrú linn ainm a chur air? Seol ríomhphost chugam (siun@gaelscoilchionntsaile.ie) le bhur smaointí roimh meánlae amárach, Lá le Pádraig, agus piocfaidh na múinteoirí an aimn is fearr. Go néirí libh!For the last few weeks, children have been working on this snake with Múinteoir Siún. Isn't is fantastic?! He won't have a change to participate in the the parade this year, but we'll rise again!

Can you help to name him? Email me (siun@gaelscoilchionntsaile.ie) with your ideas before midday tomorrow, St. Patrick's Day, and the teachers will pick the best entry. Good luck!


 

Wednesday, 11 March 2020

Comórtas Ealaíne Lá 'le Pádraig/ Art competition results

Maith sibh leis na páistí uile a chuir isteach ar an gcomórtas ealíne Lá 'le Pádraig Chionn tSáile. D'eirigh le go leoir paistí duaiseanna a bhaint amach sna rannóga éagsúla mar a fheiceann sibh thíos. Chomhghairdeas le Seán Ó Ciardubháin Naí Mhóra, Anna NIc Aodha (Naí Mhóra) Aoife Ní Fhearghusa (Rang 4) Alanna Nic Ghiolla Phádraig (R6) agus Mia Nic an Easpaig (R2) Chomhghairdeas abhalmhór áfach le Phillipa Nic an Taoisigh (R6) a bhuaigh an comórtas iomlán! Táimíd millte leis na healaínteoirí uile atá againn sa Ghaelscoil. Gaelscoil Chionn tSáile abúúúú! 

Well done to all the children who participated in the Kinsale St Patrick's Day art competition. We had some winners in a few of the categories! Congratulations to Seán Ó Ciardubháin and Anna Nic Aodha from Senior Infants, Aoife Ní Fhearghusa (4th class) Alanna Nic Giolla Phádraig (6th class) and Mia Nic an Easpaig (Rang 2). A huge congratulations to Philippa Nic an Taoisigh, 6th class, whose entry was the overall winner of the whole competition! We're blessed to have so many budding artists in Gaelscoil Chionn tSáile. Gaelscoil Chionn tSáile abúúúúú!

11/03/20 Seachtain na Gaeilge

Bhain na ranganna ar fad árd-taitneamh as píosa spraoi inniu, ag imirt cluiche biongó Gaeilge.

Seo roinnt pictúir:Chuir roinnt ranganna isteach ar chomórtas náisiúnta le haghaidh Seachtain na Gaeilge comh maith- seo Naíonáin Mhóra lena bpictúir bunaithe ar "Gaeilge i mo bhaile féin."
Táimid ag tnúth go mór le Zumba trí Ghaeilge amárach!