Saturday, 15 February 2020

Rang a 6 - Stairí Áitiúla (14/2/2020)

Bhain rang a 6 taitneamh as an gcuairt a thug Barry Maloney orainn ar an Aoine (14/2/2020). Bhí firicí suimiúla aige faoin gceantar! Go raibh maith agat as teacht, Barry!


Friday, 14 February 2020

Cispheil Rang 5 + 6

Bhí la iontach againn i mBaile an Easpaig ag imirt cluichí chispeile! Go raibh maith agaibh M. Siobhán agus M. Kian don chleachtadh a bhí ar siúl tar éis am scoile!

Rang a 6 KYSS

Bhí lá iontach againn an tseachtain seo chaite sa KYSS café. Bhaineamar ard thaitneamh as bheith ag labhairt le Hugh mar gheall ar meabhairshláinte agus rudaí a mbaineann leis. Míle buíochas le Hugh agus KYSS! Beidh Hugh ag teacht chugainn sa scoil chun labhairt linn níos mó!Gaeilgeoirí na Seachtaine 14.02.2020 !


Ceardlann Ealaíne/ Glucksman


Ghlac na páistí ó Rang 3 agus Rang 4 páirt sa cheardlann Ealaíne ‘See You, See Me’ sa Glucksman i UCC ar an gCéadaoin seo caite. D’Fhéach said ar phíosaí a bhí déanta ag na maisitheoirí leabhair cáiliúla (Chris Judge, Fatti Burke, Niamh Sharkey, Peter Donnelly, Chris Haughton). Bhí na píosaí bunaithe ar téamaí cearta riachtanais na bpáistí- (an ceart d'oideachas, spraoi, dídean…srl). Chruthaigh na páistí a bpíosaí féin freisin, a bheidh le feiscint i dtaispeántais sa Glucksmann ó 20-22 Márta 2020 agus molaimid turas a thógaint chun iad a fheiscint. An-suimiúil! 
The children from rang 3 and 4 had a great time at the exhibition ‘See you, See me’ last Wednesday 05/02/'20 in the Glucksman, UCC. The children looked at pieces based on children’s rights that were created by famous children’s book illustrators such as Chris Judge, Fatti Burke, Niamh Sharkey, Peter Donnelly, Chris Haughton. They also created their own work based on what they saw in the exhibition. The children's work will now be on display in the Glucksman Gallery in UCC from the 20-22nd March 2020 and it would be fantastic to go and see it

Go raibh maith agaibh, Neasa agus Siobhán.         C:\Users\Teacher\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\TempState\Downloads\IMG_20200205_102829 (1).jpg
Wednesday, 12 February 2020

Spotlight on Irish language resources for parents. Is féidir libh!

Spotsolas ar acmhainní Gaeloideachas: Spotlight on Irish for ParentsGaeilge don Naíonra agus Déan Comhrá

A chairde, 
Tá na hacmhainní seo ar fáil le cabhrú libh cur le bhur gcuid Gaeilge. B’fiú go mór eolas a roinnt faoi na hacmhainní thíos atá ar fáil ó Gaeloideachas:

Dear parents, 
Here are some resources available to help you improve your own Gaeilge. They're well worth checking out through the Gaeloideachas website or by following the links below.

Gaeilge don Naíonra  Cé gur forbraíodh an suíomh i dtosach le díriú ar riachtanais teanga mhúinteoirí naíonra, tá scoth na n-acmhainní air is féidir le tuismitheoirí a úsáid chun cur lena stór focal ar ainmhithe, bia, clann, éanlaithe, na séasúir agus go leor eile. Tá go leor liostaí agus sleamhnáin PowerPoint air a d’fhéadfadh an scoil a chur abhaile chun níos mó Gaeilge a spreagadh sa bhaile. Tá amhráin dheasa do pháistí óga ar roinnt de na sleamhnáin nó is féidir le tuismitheoirí triail a bhaint as cuid de na tráthanna ceist (quizlet). Is é naionra an pasfhocal le rochtain a fháil orthu. Bain triail as! 
-Originally produced as support for teachers in Irish language pre-schools, it is also a fantastic source of Irish vocabulary for parents to build on their own bank of words with lists of animals, foods, family, birds, seasons among other useful themes. There's lots of fun things to do and some nice songs you can sing at home with preschoolers to encourage more use of Gaeilge at home. "naoinra" is the password to gain access to these resources. Give it a go and see what you think! 

IrishForParents Bíonn an-tóir i gcónaí ar an suíomh seo. Tá na hacmhainní foghlama anseo go hiomlán dírithe ar riachtanais an tuismitheora agus pléitear téamaí ar nós an páiste, an tuismitheoir, an baile, an scoil, agus cúrsaí bia agus sláinte. Tá tascanna éisteachta, cuardach focal, cluichí agus cuir i láthair ann le cur le leibhéal Gaeilge agus muinín an tuismitheora.
-This is always a popular site for parents. All the resources on this site are aimed at the needs of parents of Irish -medium education school go-ers with themes like the child, the parent, at home, in school, food and health. There are listening tasks, wordsearches, games and presentations on the site that will help every parent, regardless of their level of Gaeilge.

DeanComhra Tá an leabhrán seo lán le foclóir úsáideach agus frásaí simplí do thuismitheoirí atá ag iarraidh níos mó Gaeilge a shní isteach ina saol laethúil. Má tá an tuismitheoir ag iarraidh teacht ar bheannachtaí le húsáid le tuismitheoirí eile, nó frásaí do nótaí chuig an múinteoir ranga, frásaí Gaeilge le moladh a thabhairt dá bpáiste, tiocfaidh siad ar leaganacha Gaeilge in Déan Comhrá. Tá cóipeanna crua ar fáil do thuismitheoirí tríd scoileanna a bhfuil ballraíocht acu le Gaeloideachas. 
Tabhair cuairt ar Rannóg na dTuismitheoirí ar shuíomh Gaeloideachas. Gaeloideachas Parents Page

-This is the online version of the book "Déan Comhrá" -for parents who would like to get more Irish into their daily lives. If you'd like to learn ways to greet other parents, to compose a note to the class teacher or to simply praise your child in Irish this is the book for you. There are hard copies of this book available and may be ordered through the school. Check out the parents' section of the Gaeloideachas site by clicking the link above.

Friday, 7 February 2020

Monday, 3 February 2020

Páirc Musgrave!

Bhí an-am ag ár bpaistí ó Rang 6 a fuair an seans mion-chluiche rugbaí a imirt ag leath am ag an gcluiche faoi 20 idir Éire agus Albain i bPáirc Musgrave Dé hAoine seo chaite 31/01/'20.
Some of our 6th class children got the chance to play a mini game of rugby at half time at the u-20s Ireland v Scotland game on Friday night in Musgrave Park 31/01/'20. They all had a great time

Friday, 31 January 2020

Oll-Toghcháin/General Election 08/02/'20

Toghcháin 08/02/'20

A chairde, 
Is cinnte go mbeidh alán polaiteoirí ag teacht chuig ár ndoirse idir seo agus toghchán an Sathairn seo chugainn. Bheadh sé iontach an deis a úsáid chun cás Gaelscoil Chionn tSáile a bhrú ar aghaidh. Iarr orthu an mbeidh siad in ann cabhrú linn ár bhfoirgnimh a fhail níos tapúla dúinn. Go dtí seo tá litreacha scríofa agus freagraí faighte ach i ndáiríre níl déanta acu ach sinne a choimead ciúin. Níl aon achar ama tugtha dúinn ach tar éis a rá go bhfuilimís "sa phróiséas" Táimíd ann anois le 5 bliana agus gan aon pioc níos giorra le foirgnimh buan a fháil.
An dara príoracht ná méid na ranganna a laighdiú: Tá an t-ádh le cúpla ranganna sa scoil go bhfuil níos lú na 20 paiste iontu ach gan amhras tá míbhuntáiste ag baint leis chomh maith -braitheann líon múinteoirí sa scoil ar cé mhéid páiste atá sa scoil agus níl aon dabht ann ach go gcaillfimíd múinteoirí muna dtiteann an gcoimheas páistí: múinteoirí. Faoi laithir tá coimheas 26:1 agus an méid molta ná 20:1. Bheadh laghdú ar an gcoimheas an-cabhrach don nGaelscoil (& do gach scoil eile sa tír) 
Bheadh sé go maith roinnt brú a cur ar na polaiteoirí seo! Dá bhféadfadh aon duine acu obair dúinn nó cabhrú linn bheadh sé ar fheabhas.


Dear parents, 
With the general election drawing closer we're all sure to have canvassers calling over the weekend. I think it'd be a great opportunity for us all to try to push the agenda of Gaelscoil Chionn tSáile. I will be asking what they can do to help us to progress our new building, as promised, back in 2015. We have written letter and to their credit, we have gotten replies from most of the politicians approached but nothing concrete beyond that we are "in the process" Frankly we have made very little progress in 5 years and it's very frustrating when we have our site and the ambition to drive on. Can these local representatives help us? No harm to remind them about us anyway...
The second area of priority is a reduction in class size. We have 2 classes below 20 in the Gaelscoil which is great for them but unfortunately, it has a negative effect also -the number of classroom teachers depends on enrolment figures. At the moment there is a pupil:teacher ratio of 26:1, making it  the second highest in Europe. The recommended ratio is 20:1. A reduction in our p:t ratio would be very helpful to Gaelscoil Chionn tSáile (and every school in the country).
It's no harm to put some pressure on these public representatives! If any of them could help our situation it would be fantastic!
Príomhoide Sinéad


Gaeilgeoirí 31.01.2020


Thursday, 30 January 2020

Vex Robotics 2020


Vex Robotics:

Ghlac Ranganna a 5 agus a 6 páirt sa chomórtas Vex Robotics le déanaí, a bhí ar siúl i CIT ar an 16/01/'20. D'eirigh go hiontach linn sa chomórtas. Shroicheamar an chluiche cheannais don chéad uair.

Fuaireamar árd-mholadh ó EMC as an tionscadal a rinneamar, bhí sé bunaithe ar phlaisteach san fharraige agus tá sé á thaispeaint againn anois in aice le oifig Hilda má ta suim ag aon tuismitheoir féachaint air.
Táimid fíor bhuíoch as an gcomhairle go léir a thug an phobal scoil dúinn go háirithe na h-iar dhaltaí Gaelscoil Chionn tSáile a bhí ag cabhrú linn! Ár mbuíochas chomh maith le múinteoirí Jennifer and Aodán as ucht a gcuid oibre. 


5th and 6th class participated in Vex Robotics competition recently in CIT. Both teams did very well and reached the final. We received high praise from EMC for our written project also, which is now on display outside the school office for parents to view if they wish. 
We are grateful to the Community school and especially our former pupils for providing extra support to us with our robots. Our thanks also to múinteoirí Jennifer and Aodán for all their work. 

Maith sibh Ranganna a 5 + 6!
Gaelscoil Chionn tSáile Abú!

Friday, 24 January 2020

Tuesday, 21 January 2020

Sciath na Scol Iománaíocht + Camógaíocht 2020

Beidh traenáil iománaíocht agus camógaíochta Rang 5 + 6 ag tosnú amárach Dé Céadaoin an 22/1/20 ó 2.30 - 3.30. Beidh sé ar siúl gach Céadaoin ag braithint ar an aimsir. Tabhair leat clogad, camán agus buaitisí.

There will be camogie and hurling training for 5th and 6th classes tomorrow (Wednesday the 22/1/20) after school from 2.30-3.30. We will continue with it every Wednesday weather permitting. Bring a helmet, hurley and boots.

Go raibh maith agaibh,
Selina, Alex agus Aodán 

Image result for gaa clip art

Friday, 17 January 2020

Wednesday, 15 January 2020

Rang a 5 + 6 Vex - 16/1/20

 Ranganna 5 & 6

Bí ar scoil amárach ag 7:50. Bus ag fágaint ag 8. Ag súil le bheith ar ais ag a 4. Comórtas ar súil i Nexus Hall, CIT ó 9.30 - 3.30.

Be at school tomorrow at 7.50 for bus to CIT at 8. Hoping to return by 4pm. Competition being held in Nexus Hall, CIT from 9.30 - 3.30

Go raibh maith agaibh,
M. Jennifer agus M. Aodán

Tuesday, 14 January 2020

Updated Comhghairdeas/ Congratulations to KCS & our past pupils


Gaelscoil Chionn tSáile would like to congratulate Kinsale Community School on their recent success of claiming the "Best Overall School" award at the BT Young Scientist and Technology Exhibition in Dublin last week. Along with our own past pupils (4th years) Ailís Ní Chéilleacháin, Kenzie Ní Dheasúnaigh, Eva Ní Chruallaíoch, Grace Ní Mhanacháin, 2nd year Ellen Ní Chruallaíoch (who came 2nd in the Social and Behavioural category for her project titled "The Latte Levy"!),1st years Ian Ó Cuilleanáin (whose group came 1st in the Junior Group Technology category for their project "Energy Efficient Fridge"!) and Aonghus Prís. Chomhghairdeas libh uile and well done on your fantastic scientific achievements to date.

Thursday, 9 January 2020

Foireann Díospóireachta Scoile/ School Debate Team 2019


Árd-mholadh dár bhfoireann Díospóireachta! Comhghairdeas le daltaí R6, Indra, Eoin, Meera, Philippa, Liam agus Catherine. Ghlac siad páirt i ndíospóireacht i gcoinne SN Ardfield agus SN Barryroe. Ár mbuíochas le múinteoir Jennifer a d'oibrigh leo.

High praise given to our wonderful debate team! Well done to the 6th class pupils Indra, Eoin, Meera, Philippa, Liam and Catherine who took part in a schools debating competition against Ardfield NS and Barryroe NS. They were excellent. Our thanks to Múinteoir Jennifer for coaching them.Gaeilgeoirí na Seachtaine 10.01.2020