Monday, 22 June 2020


A chairde,
Tá go leor obair déanta ag an gcoiste glas i mbliana chun bithéagsúlacht a spreagadh i ngairdín na scoile. Chuir na páistí bláthanna fiáine agus glasraí éagsúla le Máire agus Cheannaigh an Coiste Glas cúpla óstán d'fheithidí agus tithe éin. Baineann bithéagsúlacht le gach rud lasmuigh atá beo – na crainn, na bláthanna fíáine, na míolta beaga, na héin, ainmhithe beaga, abhainneacha, éisc. Ionas gur féidir libh leanúint ar aghaidh ag foghlaim faoi bhithéagsúlacht i rith laethanta saoire an tsamhraidh tá leabhrán álainn faighte againn ó Transition Town Kinsale.

Cliceáil ar an nasc anseo (Bithéagsúlacht) chun teacht ar an leabhrán eolais . Gheobhaidh tú eolas ginearálta faoi bhithéagsúlacht agus conas is féidir leat cabhrú sa bhaile. Glac grianghrafanna nó físeáin de gach rud a dhéanann tú. Bheadh sé go hiontach iad ag fheiceáil! Is féidir libh níos mó eolas a fháil faoi Transition Town Kinsale ar an leathanach Facebook Kinsale Nature Watch.

A chairde, 
The Coiste Glas have done lots of work this year to encourage biodiversity in our school garden. They have planted wild flowers and various vegetables with Máire and bought a bug hotel and some bird houses. Biodiversity is anything outside that is alive – trees, wild flowers, mini-beasts, birds, small animals, rivers and fish. So you can continue learning about Biodiversity during the summer Transition Town Kinsale have sent us a lovely booklet all about biodiversity. 

Click on this link (Biodiversity) to view the booklet. You will get some general advice about Biodiversity and how you can help at home.We would like if students could try maybe one project during the summer months and please share any photos or videos with us. Transition Town Kinsale have more information on their Facebook page Kinsale Nature Watch and they would love to see what you do to promote biodiversity in your own home. 
An Choiste Glas

Cór na Scoile

Éist le seo!!!

Ghlac  roinnt daoine sa chór páirt i tioscnamh le Múinteoir Siún agus éist leis na torthaí! Cliceáil ar an nasc thíos.

Fanfaidh mé ortsa - Cór na Scoile

Tuesday, 16 June 2020

Dé SPRAOIne i nGaelscoil Chionn tSáile!

Bhí páistí Ghaelscoil Chionn tSáile an-gnóthach le déanaí ag bácáil agus ag cócaireacht sa bhaile mar chuid de Dé SPRAOIne. Tá a lán báicéirí agus chefenna inár measc! Mo cheol sibh! 

Páistí enjoyed baking and cooking at home as part of our Dé SPRAOIne Fun Fridays initiative. We have many talented chefs and bakers amongst us! Bravo! (05/06/'20)

    


 

Monday, 8 June 2020

Dé SprAoine 05/06/2020

Bhí lá iontach ag Rang a 2 ag bácáil ar an Aoine. Tá pictiúrí dochreidte feicthe agam, maith sibh gach uile duine a ghlac páirt! Seo fís beag le sámplaí den obair atá déanta acu. 

Rang 2 had a great day baking on Friday. I have seen some amazing pictures, well done all of you for taking part. This is a short video of the work they have done.