Saturday, 24 October 2020

Oíche Shamhna i Naíonáin Mhóra

Féach ar ár bhfeistis agus an spraoi a bhí againn inniu!

(Look at our outfits and the fun we had today!) Bíodh seachtain deas, réchúiseach, sábháilte agaibh uilig!🎃🦇


Friday, 23 October 2020

Wednesday, 21 October 2020

Seachtain Spáis/ Space Week 2020

 

Sheol Rang a 4 ceisteanna chuig an spásaire Dan Tani agus d'fhreagair sé iad i rith a bheochraoladh ar youtube ! Bhíomar ar bís! (Astronaut Dan Tani answered some of our questions during his livestream and he said hello to Rang a 4 in Gaelscoil Chionn tSáile, we were delighted!)

Rinneamar turgnamh chomh maith sa rang ag foghlaim mar gheall ar fhórsaí agus domhantarraingt (forses and gravity) agus rinneamar héileacaptair, thriallamar iad lasmuigh chomh maith, tá cúpla ceann ar an ndíon ar ndóigh! (we made helicopters and tried them out outside, a few helicopters worked too well and ended up on the roof!)

Friday, 16 October 2020

Seachtain Mata 2020

Bhaineamar go léír sa scoil árd-thaitneamh as Seachtain Mata 2020. Bhíomar an-ghnóthach gach lá le achmhainní mata, cluichí srl! Grianghraif thíos!


We all had a great week for Maths Week 2020. We were kept very busy all week with maths resources, games and trails etc! Photos below!

 

 

Féach ar Seo ! Gaeilgeoirí na Seachtaine

 
Seachtain Mata 2020 i Rang a 5

Bhí spraoi iontach againn i Rang a Cúig ag ceiliúradh Seachtain Mata 2020. Chuamar ar tóraíocht mata timpeall na scoile agus d'oibríomar inár Pods chun na ceisteanna ar fad a réiteach 😀
Freisin, bhí deis againn na iPads a úsáid chun tráth na gceist a dhéanamh ar Kahoot, agus cluichí mata a imirt comh maith.

We had great fun in Rang a Cúig celebrating Maths Week 2020. We went on a maths trail around the school and worked in our Pods to solve all of the questions. We also used the iPads have a class quiz on Kahoot and played math games too. Rinne an buachaill seo plean iontach don scoil nua freisin, táimid ag éirí an-sceitimíneach 😀
This 5th class pupil created a brilliant plan for our new school too, we're getting very excited