Friday, 16 December 2022

Thursday, 15 December 2022

🎄🎄🎵🎵Canaigí Linn! 🎵🎵🎄🎄
Meabhrúchán go mbeidh an cór ag dul ag canadh sna laethanta romhainn. Mórbhuíochas le Múinteoir Siún as ucht an obair ar fad atá déanta aici ach leis na múinteoirí eile as ucht tacú léi chomh maith, go hairithe múinteoir Shane a chabhraigh go mór léi. Gan amhras buíochas mór le Róisín, mamaí le Síofra, as ucht a bheith linn chomh maith!

Our choir will be doing the rounds in the coming days! Huge GRMA to Múinteoir Siún for all the hard work she's put in over the last few weeks, GRMA to the teachers who supported this work in their timetables etc, especially Múinteoir Shane  who stepped in whenever Múinteoir Siún had to step out of her class to help other classes. Teamwork makes the dream work! A huge GRMMA to Róisín, Síofra's mum, for being with us too. We're very blessed with all this talent available to us!

 

Dé hAoine 16/12/'22 -SuperValu @4.00  -fáilte roimh cách!                                                        Friday 16th Dec '22 SuperValu @4.00 -all welcome to come along!

Dé Luan 19/12/'22 - Ospidéal Chionn tSáile                                                                     Monday 19 Dec '22 Kinsale Hospital 

Dé Máirt 20/12/'22 -Aefort Chorcaí @ 10.00 -fáilte roimh cách!                                                  Tuesday 20th Dec '22 Cork International airport @10.00 -all welcome to come along!

Dé Máirt 20/12/'22  -Lidl @12.15 (timpeall an ama san)  -fáilte roimh cách!    Tuesday 20th Dec '22 -Lidl @12.15 (approx time, after the airport!) -all welcome to come along!

Wednesday, 14 December 2022

Cake Sale/ Maidin Caife 15/12/22 Curtha Siar/ Postponed

A chairde, 

Toisc an rabhadh aimsire atá ann do amárach 15/12/'22 táimíd den tuairim gur fearr an maidin chaife a chur ar ceall chomh maith. Déanfaimíd arís é sa bhliain nua -socróimíd dáta oiriúnach nuair a fhillfimíd. Ní bhaineann fhadhb daoine gan dídean leis an Nollag amháin, bíonn cabhair ag teastáil uathu i gcónaí mar sin beimíd in ann maitheas a dhéanamh sa bhliain nua chomh maith.

 

Due to the orange weather warning in place we are of the opinion that we should postpone tomorrow's coffee morning in aid of the Simon Community. We will set a new date for it after the Christmas holidays. The plight of homelessness is a year-round problem therefore we will be able to help their cause in the New Year too. 

Tá brón orainn for any inconvenience and disappointment caused by this postponement.

Monday, 12 December 2022

Cork Simon Community Cake Sale Thursday 15th Decembe

 

The students of 5th and 6th Class at Gaelscoil Chionn tSáile
will be hosting a cake sale in aid of the 
Cork Simon Community 
in the Temperence Hall this Thursday 15th December 
between 9am and 1pm
Please come along to support
Friday, 9 December 2022

Siúlóid Staire Ranganna 5+6

 Féach ar Seo

 

Gaeilgeoir na Seachtaine
09/12/2022