Thursday, 16 March 2023

Comhghairdeas Gaeilgeoir na Seachtine

Gaeilgeoir na Seachtine

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘


 15/03/2023
☘☘☘☘☘☘

Tuesday, 14 March 2023

Ceardlann 'Leave no Trace' i Rang a 5

 Ár mbuíochas le Sinéad Pollock Orr a rinne ceardlann le Rang a 5 'Leave no trace.' Bhí a lán gníomhaíochtaí agus cluichí i gceist agus bhain siad árd taitneamh as. 

Our thanks to Sinéad Pollock Orr who did a 'Leave no Trace' workshop with Rang a 5. There were many activities and games involved and the páistí really enjoyed it.
Friday, 10 March 2023

Caifé Gaelach


☘☘☘☘☘ Go raibh maith agaibh go léir a tháinig amach chun Seachtain na Gaeilge a chéiliúradh linn i Halla an Bhaile ar an nDéardaoin, (9/3/23) in ainneoin an bháisteach ar fad! Comghairdeas lenár bpáistí iontacha a rinne na cácaí, an tae agus caife, a mhúin Gaeilge leis na cuairteoirí, a rinne postaeir agus a mhaisigh an áit! Tá súil againn gur bhain sibh taitneamh as! ☘☘☘☘☘ 


Thanks to all who came out to celebrate Seachtain na Gaeilge with us in the Temperance Hall on Thursday- despite all the rain! Well done to all the fantastic pupils who made the cakes, the tea and coffee, that taught some Irish to our visitors and decorated the hall so well! We hope you all enjoyed it! 

Tráth na gCeist Comhar Creidmheasa

 Thar an deireadh seachtaine bhí an babhta ceannais tráth na gCeist Comhar Creidmheas ar siúl. D'éirigh go h-iontach lenár bhfoireann. Maith Sibh!Cic agus Poc Fada, Seachtain na Gaeilge 2023

Seo iad buaiteoirí an Cic Fada agus an Poc Fada. Bhain gach rang taitneamh as an dúshlán. 

Seachtain na Gaeilge 2023- filíocht agus bricfeasta ar scoil
SEACHTAIN NA GAEILGE 2023Ag scríobh dánta i Rang a 3
Bricfeasta ar scoil! Bhain ranganna a 1 agus a 2 árd taitneamh as. 

 

RANGANNA a 5 agus a 6 ag céiliúradh seachtain na Gaeilge 2023
Wednesday, 8 March 2023

FAI Sacar 8/3/2021 Cailíní

 

Bhí lá iontach againn i gCarraig Uí Leighin. Shroicheamar chluiche leathcheannais! Bhaineamh an-thaitneamh as! Míle buíochas leis na tuismitheoirí a thug síob dúinn ar an lá - táimid fíor-bhuíoch!

We had a great day out in Carrigaline. We reached two semi finals! We really enjoyed it! Big thank you to the parents who drove us there and back today - we are extremely grateful!
Seachtain na nInnealltóirí 2023!
Bhí t-áth le daltaí Gaelscoil Chionn tSáile ceardlann innealltóra íontach speisiúla a fháil ó Coiste na Tuismitheoirí. D'fhoghlaimíomar go leor faoi na sórt postanna agus tascanna a dhéanann innealltóirí, Ansin rinneamar ár dturgnamh féin ag úsáid ár scileanna nua. Bhaineamar sár taitneamh as. 😁


The students of Gaelscoil Chionn tSáile were very lucky to have had an engineers workshop from the Parents Association recently. We learnt about the work of an engineer and the types of jobs that they have. Then we conducted our own experiments using all of the new skills that we learned. We really enjoyed it. 😁 

Monday, 6 March 2023

Caife Gaelach - Déardaoin 9ú Márta ó 9.30 - 12 ~ Coffee Morning


Please come along to practice your Gaeilge and enjoy a cup of tea/coffee 

for Seachtaine na Gaeilge!

Thursday 9th March