Saturday, 8 January 2011

Athoscailt/Reopening

A thuismitheoirí,
Athbhliain faoi mhaise daoibh go léir!
Beidh an scoil ag oscailt ar an Luan 10/01/'11 ag 08.50 mar is gnáth. Mar atá cloiste agaibh ar an nuacht, táim cinnte, ta go leoir cásanna fliú na muice (H1N1) tar éis teacht chun cinn arís le déanaí. Tá an sobal láimhe cuí sa scoil cheanna féin agus rachaidh na múinteoirí tríd na céimeanna cearta leis na páistí. Ní bheidh aon ghá le ciarsúirí breise ag na páistí ach, gan amhras, má theastaíonn uaibh iad a cur isteach sna málaí scoile níl aon fhadhb leis sin. Má tá do pháiste breoite nó má tá slaighdeán ar do pháiste iarraim oraibh iad a choinneál sa bhaile go dtí go bhfuil biseach orthu. Seachas sin feicfidh mé ar an Luan sibh!
Dear parents,
Happy New Year to you all!
The school will reopen on Monday 10/01/'11 at 08.50 as usual. I'm sure you have all heard about the re-emergence of the H1N1 virus/Swine Flu on the news etc. We are prepared in the school -the handgel dispensers in place and tissues etc are available for the children to use as needed. The teachers will also go through the recommended steps for minimising the spread of germs. The children won't need to bring any extra gels or tissues but if you would like to put some into your child's bag that's fine. If your child has any cold or flu like symptoms I ask that they be kept at home as a precautionary measure until they are fully recovered. See you Monday!