Monday, 11 April 2011

A thuismitheoirí / Dear parents

A thuismitheoirí, Beidh laethanta saoire na Cásca ann i gcóir coicís ag tosnú ar an Aoine seo an 15ú Aibreáin. Mar is gnáth ag deireadh téarma, beidh leathlá ann agus beidh na páistí ag dul abhaile ar a 12.00 a chlog.

Iarraim oraibh gan cur isteach ar muintir na háite agus sibh ag pairceáil. Deineadh gearán oifigiúl faoi agus ní theastaíonn uainn cur isteach orthu a thuilleadh.

Beidh cead ag na páistí 2 rud mhilis a thabhairt leo ar scoil arís do cóisir beag ranga agus bréagán oiriúnach. Ní ghá dos na páistí aon breagán a thabhairt isteach agus níl an scoil freagrach as aon damáiste a bhféadfadh tarlú mar sin ná seol aon ceann ró-mhaith isteach.

Beidh cead ag na páistí éadaí dearga a caitheamh ar an Aoine má thogann siad €2 isteach. Táimíd ag tiomsú airgid do aonad CF i CUH an t-am seo agus déanfaimíd síntiús do pháistí Chernobyl as chomh maith. Tá sé deacair “Níl suim” a rá le roinnt carthanachtaí is léir.

Ag anbpoinnte seo ba mhaith liom mo fhíor-bhuíochas a ghabháil libh go léir a d’fhreastal ar socrad m’athair agus a sheol cártaí, bláthanna srl. Is mór dom bhur gcomhbhróin. Go raibh maith agaibh.

Dear parents, We will have a fortnight’s Easter holidays on this Friday, 15th April. As is usual at the end of term, there will be a half day and the children will be going home at 12 o’clock.

I ask you not to upset the local people when you are parking. There was an official complaint made about it and we don’t want to upset them any more.

The children will be allowed to bring 2 extra sweet things with them to school again for a small class party and a suitable toy. The children do not need to bring in a toy, they may do so if they wish but the school isn’t responsible for the damage that could happen so don’t send anything too good in.

The children will have permission to wear red clothes on Friday if they bring in €2. We are raising money for the Cystic Fibrosis unit in CUH this time and we will combine it with monies being raised for the children from Chernobyl coming to Kinsale. It is clearly hard to say “No” to some of these causes!

At this point I would like to express my sincere gratitude to you who attended my father’s funeral and for sending cards, flowers etc. I deeply appreciate your kind gestures. Thank you.