Tuesday, 30 August 2011

A cháirde / Dear parents

A cháirde,

Tá an lá nachmór buailte linn arís agus beidh na páistí ag filleadh ar an nGaelscoil arís! Táim cinnte go bhfuil siad go léir an-sceitimíneach faoin a gcairde go léir a fheiscint arís. Tá ullmhúcháin na múinteoirí faoi lán seol anois agus sinne go léir ag tsnúth le bliain nua a thosnú. Beidh beirt nua ag teacht ar an bhfoireann i mbliana- duine i gcóir Múinteoir Áine atá imithe ag taisteal agus múinteoir tacaíocht foghlaime, déanfar an ceapacháin chomh luath agus is féidir ach idir an dá linn beidh Múinteoir Siobhán Ní Bhruacháin ag tógaint rang na Naíonáin Shinsearacha.

Beidh geataí na scoile ag oscailt ag 08.30 mar is gnách ar Déardaoin an 1ú Mean Fomhair agus beidh Rang 1, 2 & 3 ag dul abhaile ag 2.30. Beidh na Naíonáin Shinsearacha ag dul abhaile ag 1.30. Beidh na Naíonáin Shóisearacha ag críochnú ar 11.30 ar an Déardaoin & an Aoine. Ón Luain an 5ú go dtí Dé hAoine an 23ú Mean Fomhair críochnóidh na Naí Shóisearacha ag 12.30 agus ón Luain an 26ú críochnóidh siad ag 1.30 go dtí deireadh na bliana.

Feicfidh sibh go luath nach bhfuil na foirgnimh nua ullamh fós. Is de bharr moill ón Roinn é seo agus cuireann sé go mór isteach ar gach éinne, na múinteoirí agus páistí ach go háirithe. Ní feidir liom ach geallúint go gcuirfear oideachas den árdchaighdeán céanna ar fáil dos na páistí agus iarraidh oraibh a bheith foighneach go dtí go bhfuil an obair críochnaithe, tuairim is 2 nó 3 seachtain uainn. Nuair a bheidh sé críochnaithe beimíd uile sásta!

Tá roinnt cabhair ag teastáil uaim chun cláracha bána a chrochadh arís. Cur glaoch orm ag 086.8074974 más feidir leat cabhrú. Míle buíochas!

Go dtí an Déardaoin!


Dear parents!

The day has nearly come that the children will be returning to school! I'm sure they are all excited about seeing their pals again and starting in a new class. All the teachers are busy with their preparations and are eager to get another new year started. We will be appointing two new teachers this year -one to temporarily replace Áine who is taking a year out to travel and one permanent teacher who will take up Learning Support/ Resource. These appointments will be made as soon as possible but in the meantime qualified teachers will take these positions. Múinteoir Siobhán Ní Bhruacháin will take Senior Infants initially and the LS/R is to be decided.

The school gates will open at 08.30 on Thurs 1st September. 1st, 2nd & 3rd (!) classes will finish up at the normal time of 2.30. Senior Infants will finish up at 1.30 as usual. The new Junior Infants will finish at 11.30 on Thurs & Fri of this week. From Mon 5th - Fri 23rd Sept the Juniors will finish at 12.30 and from Mon 26th Sept to the end of the school year, the Juniors will finish at the normal time of 13.30.

You will see on Thursday that the new building is not finished. This is 100% due to a delay on the part of the Dept of Education and really inconveniences us all -the teachers and children, in particular. I can only promise that the children will continue to receive the high standard of education they are accustomed to and ask for your patience until the work is completed which is expected to be within 2-3 weeks. It'll be worth it in the end!

I will need help before Thursday to re-hang 2 marker-(white)boards. Please phone me on 086.8074974 if you can help.

Until Thursday!

** Updated ** Naíonáin Shóisearacha / Junior Infants 2011/2012

Seo a leanas briseadh síos ranganna na Naíonáin Shóisearacha 2011/2012. Táimid ag súil le bualadh libh ar an gcéad lá do Mheán Fhómhair!

The following is the 2011/2012 Junior Infants class break down. We are looking forward to meeting you all on the 1st of September!


Múinteoir:Michelle Ní Riagáin
Joshua Andarsan
Seán De Lóndra
Sam Cantalún
Elsa Nic Sheáin
Fionn Lichstinn ó Dúghaill
Genevieve Nic Eochaidh-Nic an Phíora
Dáithí Mac Cárthaigh
Eva Nic Sheáin
Pádraig Mac Giolla Choda
Eimhear Nic Sheoin
Fionnuala Nic Aodha
Isobelle Ní Bhriain
Abby Nic an Bhaird
Clara Ní Fhicheallaigh
Lúsaí Ní Bheoláin
Lúsaí-Áine Ní Ghrianáin
Maisie Ní Chéilleacháin
Orla Ní Iarlaithe
Cáit Ní Chiarba 
Áine Ní Mhurchú
Kessandra Ní Dhubháin
Dáithí Ó Brudair
Gabrielle Ní Shúilleabháin
Pádraig Ó Cochláin
Máire-Cáit Ní Shúilleabháin
Jeaic Ó Conchubhair
Cian Ó Cadhla
Ian Ó Cuileannáin
Niall Ó Dálaigh
Wan Rio Ó Dálaigh
Alex Ó Doibhlín
Seánán Ó hEathírn
Evan Ó Donnabháin
Jason Ó Foghlú
Rúán Ó Donnchú
Noah Ó Maoileoin
Noah Ó Riain
Isaac Ó Raithile- Ó Scolaí
James Mac Donncha
Aonghus Prís
Niall Óg de Barra
 

Tuesday, 23 August 2011

Subscribe to Nuacht Gael Scoil Chionn tSáile via email.

Tá Scoil nuachta ar fáil i e-mail. Cliceáil "Nuacht via email".

To receive school news automatically via email click the "Nuacht via email" link on the school website.

http://www.gaelscoilchionntsaile.ie/subscribe


Contact webmaster@gaelscoilchionntsaile.ie if you have any problems setting the alerts up.

Sunday, 21 August 2011

Parents Association - Class Reps needed!

We are looking for two class reps from each class this year. It will not involve attending any of the meetings but will be more like work you can do on your own time. The school needs help from everyone in some shape or form and I think there are a lot of people out there who might be prepared to give a small amount of time to the school without getting involved in committees!

Please contact Miriam Kiely at the following email: pa@gaelscoilchionntsaile.ie if you want to find out more.

Saturday, 20 August 2011

Naíonáin Shóisearacha / Junior Infants 2011/2012

Seo a leanas briseadh síos ranganna na Naíonáin Shóisearacha 2011/2012.  Táimid ag súil le bualadh libh ar an gcéad lá do Mheán Fhómhair!

 The following is the 2011/2012 Junior Infants class break down.  We are looking forward to meeting you all on the 1st of September!

Múinteoir: Sinéad Ní Mhurchú                         
Múinteoir: Michelle Ní Riagáin
Joshua Andarsan
Seán De Lóndra
Sam Cantalún
James Mac Donncha
Fionn Lichstinn ó Dúghaill
Genevieve Nic Eochaidh-Nic an Phíora
Dáithí Mac Cárthaigh
Eva Nic Sheáin
Pádraig Mac Giolla Choda
Eimhear Nic Sheoin
Fionnuala Nic Aodha
Isobelle Ní Bhriain
Abby Nic an Bhaird
Clara Ní Fhicheallaigh
Lúsaí Ní Bheoláin
Lúsaí-Áine Ní Ghrianáin
Maisie Ní Chéilleacháin
Orla Ní Iarlaithe
Cáit Ní Chiarba 
Áine Ní Mhurchú
Kessandra Ní Dhubháin
Dáithí Ó Brudair
Gabrielle Ní Shúilleabháin
Pádraig Ó Cochláin
Máire-Cáit Ní Shúilleabháin
Jeaic Ó Conchubhair
Cian Ó Cadhla
Ian Ó Cuileannáin
Niall Ó Dálaigh
Wan Rio Ó Dálaigh
Alex Ó Doibhlín
Seánán Ó hEathírn
Evan Ó Donnabháin
Jason Ó Foghlú
Rúán Ó Donnchú
Noah Ó Maoileoin
Noah Ó Riain
Isaac Ó Raithile- Ó Scolaí
Elsa Nic Sheáin
Aonghus Prís

 Michelle Ní Riagáin
19/08/2011

Friday, 19 August 2011

A Thuismitheoirí / Dear Parents

A Thuismitheoirí,Táimid ag druidim í dtreo tús scoil bhliain nua eile í nGaelscoil Chionn tSáile mar sin seo h’iad na socruithe atá déanta againn í dtaobh ranganna: 

Naí Shóisearacha - Sinéad & Michelle 
Naí Shinsearacha - Múinteoir le ceapadh go luath
Rang 1 & 2 - Ciara
Rang 2 & 3 - Siobhán
Acmhainne - Múinteoir le ceapadh go luath
Tacaíocht foghlaime páirt aimseartha -Dara


Dear Parents,
I hope you are enjoying the long holiday!! We are moving ever closer to yet another new academic year in Gaelscoil Chionn tSáile therefore the following are class arrangements we have put in place:


Junior Infants- Sinéad & Michelle   
Senior Infants- Teacher to be appointed shortly 
1st&2nd  class – Ciara
2nd & 3rd class – Siobhán
Resource – Teacher to be appointed shortly
Part time Learning Support – Dara