Monday, 24 October 2011

Peil i ndiaidh na scoile / Football Training 25 DF 2011

A chara,
Beidh Múinteoir Ciara agus Múinteoir Siobhán ag cuir tús le treenail peile tráthnóna amárach 25 DF 2011 tar éis scoil. Leanfaidh sé ar aghaidh ar feadh uair a chloig agus beidh ar na tuismitheoirí na páistí a bhailiú ar 3.30pm. Tá sé seo ar fáil do Rang a 2 agus Rang a 3 amháin. (Cailíní agus Buachaillí san áireamh) Níl aon brú ar aon páiste páirt a ghlacadh ach a bheith eolasach go bhfuil sé ar fáil.
Tóg éide spoirt agus bróga reatha i mála breise. Athróidh siad tar éis am scoile. Go dtí san.

Dear parents,
Múinteoir Ciara and Múinteoir Siobhán will be starting football training tomorrow afternoon 25th Oct 2011 after school. It will be for an hour and the parents will have to collect the children at 3.30pm. This is for 2nd and 3rd Class only. (girls and boys included) There is no pressure on any child to take part but as long as you know that it’s available.
Bring sports clothes and runners in a spare bag. They will change after school.