Wednesday, 30 November 2011

'Annuals' na Nollag (Súgradh, Spraoi srl.)

Tá na 'Annuals' réidh san oifig. Is féidir libh teacht isteach dóibh (na daoine a d'ordaigh iad)
The Christmas Annuals are ready for collection in the office. You can come and collect them (Those who ordered them)