Thursday, 10 November 2011

Christmas Annuals

Samplaí 'Súgradh', 'Spraoi', 'Siamsa' agus 'Sonas' le feiceáil sa scoil. Is féidir libh ordú a chur isteach le Hilda san oifig as seo amach. €4 an ceann.
There are samples of the Christmas Annuals, 'Súgradh', 'Spraoi', 'Siamsa' and 'Sonas' , for you to see in school near the front door. If you would like to order them, you can do so with Hilda in the office, €4 each.