Wednesday, 7 December 2011

Sochrúcháin agus Ullmhúcháin i gcóir Drámaí na Nollag / Arrangements and Preparations for the Christmas Plays

Beidh 'Dress Rehearsal' ag rang Sinéad, Siobhán agus Michelle amárach. Déan cinnte de go bhfuil éadaí ag do leanbh.

Sinéad, Siobhán and Michelle's classes will have a Dress Rehearsal tomorrow. Make sure that your child has his/her costume.


Fé mar is eol daoibh, tá Seó na Nollag ar siúl ar an 21ú Nollag i Halla Phobail Béal Átha an Spidéal. Tosnófar le seó Sóisearacha ag a 6 ar an spota. Is féidir leis na leanaí teacht ag a 5.30. Beidh ar na naíonáin agus a dtuismitheoirí fágaint tar éis an seó chun spás a dhéanamh don seó sínsireacha.

Beidh an seó seo ag tosnú ag a 7.15, mar sin is féidir leis na leanaí teacht ag a 7.00. Ba chóir go mbeadh an seó sínsir críochnaithe roimh a 9.

Go raibh míle maith agaibh as an gcomh oibriú.

Ní bheidh Naí Shíns ag glacadh páirt I ndráma na Nollag i mbliana mar sin ní ghá do na tuismitheoirí san freastal ar an ndráma.

Beidh Rang na Naí Shínsearacha & Rang 2 iomlán ag dul go dtí ionad na Seanóirí Haven Bay ar an Aoine, an 16ú Nollag chun carúil na Nollag a canadh.

 

As you know, the Christmas show is on the 21st December in Ballinspittle Community Centre. The Junior Infants show will start at 6 on the spot. The children can come at 5.30. All the Junior Infants and their parents will be leaving after this show to make space for the Senior classes. This show will be starting at 7.15, so the children can come at 7pm. The Senior show should be finished around 9. Thank you very much for your cooperation.

The Senior Infants won't be taking part in the Christmas play this year so their parents need not go.

The Senior Infants and all 2nd Class will be going to Haven Bay Retirement Home to sing Christmas Carols for them.


Tuismitheoirí Rang 2

Fé mar is eol daoibh, tá drámaí na Nollag á chleachtadh againn sa scoil faoi láthair. Ní dhéanfaidh Rang a dó dráma de ghnáth ach toisc dáileadh na ranganna i mbliana thug na múinteoirí rogha dóibh páirteanna éagsúla a ghlacadh sa seó idir drámaíocht, ullmhúcháin agus bainistíocht stáitse. Mar sin tá fáilte rómhaibh go léir teacht agus sásamh a bhaint as an oíche linn. Is suas chughaibh fhéin go hiomlán atá sé.

Parents of 2nd Class

As you know, we are practicing the Christmas plays at school at the moment. 2nd class won't normally have a play but because of the split class this year the teachers gave them the choice of participating in the show by acting, preparing or stage management. So you are all welcome to come and enjoy the night with us. It's totally up to yourselves.