Tuesday, 31 January 2012

REMINDER : FUNDRAISER TABLE QUIZ in aid of ACTION BREAST CANCER on FRIDAY 3RD FEBRUARY, 2012

There will be a FUNDRAISER TABLE QUIZ in aid of ACTION BREAST CANCER on FRIDAY 3RD FEBRUARY, 2012 in THE SPANIARD BAR (BACK ROOM) at 7.30pm, Cost is €40.00 per Table of 4 (i.e. €10.00 per person).


ALL proceeds raised on the night will go directly to this very worthy charity. It promises to be a great night so come along and support this fantastic charity. However, if your unable to attend, you can, if you wish make a donation - any money donated is really very much appreciated.


Please contact Emma O' Callaghan 086-3926527 (AKA Crios and Cian's Mam - Rang 1) if you would like to book a table or make a donation. Many thanks. Emma

Blitz Iománaíocht / Hurling Blitz - 3rd Class boys

Beidh an blitz iománaíocht ar siúl in Ádh an Mhaide ar an Aoine seo at 1.00 i halla an phobail. Beidh sé críochnaithe ag 3.30 mar sin beidh síob abhaile ag teastáil uatha ón halla. Beidh seo le socrú agaibh.
Beidh clogad, bríste gearra GAA nó scoile, bróga reatha, deochanna agus snaic breise uatha.
Beidh na léinte spóirt scoile ag teacht amárach le cúnamh Dé. Táimid ag súil go mór len iad a fheiscint.
The hurling blitz will be on this Friday at 1 o clock in Riverstick Community Hall. It will be finished at 3.30 so the boys will need a lift home then. You will have to organise this.
They will need a helmet, GAA or school shorts, runners, drinks and an extra snack.
The school sports shirts will be coming tomorrow, please God. We are really looking forward to seeing them.

Book Covering

School book covering will take place again on Wed. February 15th at the scoil from 7 to 9pm.

Can parents please volunteer as there are lots of books to be covered!!

Remember to bring your own scissors.

Monday, 30 January 2012

COMHGHAIRDEAS A BHUACHAILLÍ !!


COMHGHAIRDEAS A BHUACHAILLÍ !!Bhuaigh Fionn agus Donnacha dúaiseanna i gcomórtas rothaíochta


Míoltóga Gruaige / Head Lice

A thuistí, Cuireadh ar an eolas mé go raibh cás míoltóga ghruaige sa scoil. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Chun na míoltóga gruaige a sheachaint chabhrófar gruaig na gcailíní a chur suas agus banda gruaige leathan a chaitheamh. Go raibh míle maith agaibh!

Dear parents, I have been informed of a case of headlice in the school. Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. To avoid the head lice it would help to put up the girls' hair and for them to wear a wide hairband. Thanking you all in advance!

Kinsale Pink Ribbon Walk - Sunday March 4th, 2012


Will you walk with us? Please join us for Kinsale’s first Pink Ribbon Walk to benefit Action Breast Cancer.

10km Sponsored Walk, Sunday March 4th, 2012.

You can walk or run the route and enjoy plenty of food and entertainment afterwards in Kinsale.

Register on-line: www.pinkribbonwalk.ie

Registration forms available from Kinsale Pharmacy and Finishing Services

Email: info@pinkribbonwalk.ie  Tel: 087-2627387

PA Gardening Club

We are looking for parents to get involved in a school gardening project so that we can develop the grounds in the school and grow vegetables and flowers with the Teachers/Children involvement. All welcome please contact the PA on pa@gaelscoilchionntsaile.ie to express your interest.

IKEA

We are ordering some items for the school and would like to re-coupe on the delivery cost and so we are offering a chance for parents to make an IKEA order, obviously the more who order the cheaper delivery costs will be. So log on and see if you wish to avail of this offer: http://www.ikea.com/.ie

Friday, 27 January 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine 27 Eanair 2012

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine 27 – Eanair - 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine 27 – Eanair - 2012
Previous winners

Ranganna Snáimhe Naí Shínsearacha / Senior Infants Swimming Classes

Beidh Rang Múinteoir Aisling (Naíonáin shínsearacha) ag tosnú ag snámh ar an Déardaoin seo chugainn an 2ú Feabhra. Fágfaidh siad an scoil ag a 1.30 i.n. Leanfaidh an rang ar feagh 45 nóiméad. Beidh ort nó ar feighlí do leanbh a bheith sa seomra feisteas ag a 2.40 i.n. ar an spota chun éadaí do leanbh a aistriú. Beidh costas €66 ar na ranganna ar feadh 6 seachtaine. Tá praghas an bhus san aireamh.
Bíodh caipín snáimhe ag gach leanbh agus a néadaí snáimhe faoina néadaí scoile ag teacht ar scoil. Níl cead ag cailíní culaith dhá phíosa a chaitheamh.
Múinteoir Aisling's class (Senior Infants) will be starting swimming lessons next Thursday, the 2nd February. They will leave the school at 1.30 p.m. sharp. The class will be for 45 minutes. You or your child minder should be in the changing room at 2.40 p.m. sharp to change your child's clothes. The classes will cost €66 for the 6 weeks. The price of the bus is included.
Every child must have a swimming cap and swimming togs underneath their school uniform coming to school that day. The girls are not allowed to wear two piece swimming togs.
 
Go raibh míle maith agaibh.

Lost & Found

Tá bosca éadaí 'Lost & Found' san oifig le tamall anuas. Tá seachtain agaibh chun féachaint tríd an bhosca san. Ar an Aoine seo chugainn táimid chun iad a thabhairt don siopa dara láimhe thíos faoin mbaile.

We have a 'Lost & Found' clothes box in the office for the last while. We will give you a week to look through that box. Next Friday we will be bringing any left over clothes to the second hand shop in town.

 

Stoc d'Éadaí Scoile ar díol / School Uniform Stock Sale

Tá sean stoc d'éadaí scoile fós san oifig ó roimh a thugamar gnóth na néadaí scoile do Young Ireland. Tá fáilte romhaibh teacht isteach agus féachaint ar cad atá againn.
Bheimís ana bhuíoch mar táid ag tógaint suas a lán spás.
(Beidh na léinte rugbaí á dhíol ar phraghas íseal - €5. Gach rud eile 20% laighdiú)
There is still an old stock of school uniforms in the office from before we gave the business to Young Ireland. You are welcome to come in and look at what we have.
(The rugby shirts will sold at €5, everything else will have a 20% reduction)
 
 

Thursday, 26 January 2012

Irish Language Courses

Chun chur in iúl daoibh faoi Cúrsaí Gaeilge:
(For your information, Irish Language Courses):
 
GAELCHULTÚR
 
(Dublin, Cork and throughout Ireland)

Tuesday, 24 January 2012

Survey on Internet Safety in advance of Safer Internet Day


We are currently running a Survey on Internet Safety in advance of Safer Internet Day. 

Each year, around the world, Safer Internet Day is celebrated on the second day of the second week of the second month of the year; this year's Safer Internet Day will take place on Tuesday 7th February 2012. 

The event is part of a global drive to promote a safer Internet for users of all ages. In Ireland the campaign is organised by the National Centre for Technology in Education (NCTE) and promoted through Webwise, the Internet Safety initiative of the NCTE.

The theme for Safer Internet Day 2012 is “Discovering the digital world together ….safely”.

We would really appreciate it if you could complete this survey. 

Please pass this email on to the other parents of children in your child’s school. 

Click here to take the survey http://www.surveymonkey.com/s/MBRF25S

Many thanks 
Michelle Davern
PA to CEO

HSE FORMS - Na Naíonáin Shínsearacha agus Shóisearacha / Senior and Junior Infants

Tá foirmeanna Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte seolta abhaile inniu sna málaí scoile na Naíonáin. Líonaigí isteach agus seolaigí ar ais iad le bhur dtola má theastaíonn nó muna dteastaíonn uaibh an seirbhís seo a úsáid.
HSE forms have been sent home in the Infants schoolbags today. Please fill them in and send them back  whether or not you want to use this service.
 
Míle buíochas
 
 

Íocaíochtaí & Admháileacha na scoile / School Payments & Receipts

Tá clúdaigh litreach againn anois chun airgead a chur isteach iontu le haghaidh gach costas scoile. Tá siad suite taobh amuigh den oifig. Ba cheart daoibh na sonraí go léir a scríobh amach (Ainm an páiste, an méid, an dáta agus síníú an tuismitheora) Ansin gheobhaidh sibh admháil. Muna bhfuil Hilda san oifig is féidir iad a fhágaint sa bhosca phoist atá lonnaithe faoi na clúdaigh litreach (Go raibh maith agat, Valerie Desmond as ucht an smaoineamh seo!)
Má tá sibh ag íoc as an veidhlín, piano nó ranganna mar sin, is féidir libh na clúdaigh litreacha seo a úsáid chomh maith ach gheobhaidh sibh an admháil ón múinteoir sin.
We now have payment envelopes for all payments to the school. They are available on a shelf outside the office. You should put all the payment details on the envelope (Child's name, the amount, the date and parents signature). Then you will receive a receipt. If Hilda is not in the office you can leave the payment in the post box that is located underneath the envelopes. (Thank you, Valerie Desmond for this idea!).
If you are paying for violin, piano or other such classes, you can still use these envelopes but you will receive a receipt from that teacher.
 
Go raibh maith agaibh!

Parents Association Minutes of Meeting 23rd Jan 2012

Parents Association Minutes of Meeting 23rd Jan 2012

Please find attached link to Minutes from the meeting on the 23rd January at the Gaelscoil.

Please see link to Minutes.

Monday, 23 January 2012

Survey on girls in 2nd and 3rd class

Ruth's Mum, Aisling, has sent home questionnaires to parent's of girls in 2nd and 3rd class. Please could these parents fill in the questionnaire and return as soon as possible. It would be very helpful for Aisling's studies. All is explained on the form that will go home in the schoolbags today.

Friday, 20 January 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine 20 Eanair 2012

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine 20 – Eanair - 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine 20 – Eanair - 2012
Previous winners
Nuacht na Scoile - 19 Eanair 2012 / School News – 19 January 2012


Click here for Nuacht na Scoile - 19 Eanair 2012 / School News – 19 January 2012Fundraiser Table Quiz in aid of Action Breast Cancer on Friday 3rd Feb, 2012

There will be a FUNDRAISER TABLE QUIZ in aid of ACTION BREAST CANCER on FRIDAY 3RD FEBRUARY, 2012 in THE SPANIARD BAR (BACK ROOM) at 7.30pm, Cost is €40.00 per Table of 4 (i.e. €10.00 per person).

ALL proceeds raised on the night will go directly to this very worthy charity. It promises to be a great night so come along and support this fantastic charity. However, if your unable to attend, you can, if you wish make a donation - any money donated is really very much appreciated.

Please contact Emma O' Callaghan 086-3926527 (AKA Crios and Cian's Mam - Rang 1) if you would like to book a table or make a donation. Many thanks. Emma

Thursday, 19 January 2012

Comórtas iománaíocht Sciath na Scol - Buachaillí Rang 3

Tá buachaillí rang 3 ag glacadh páirt i gComórtas iománaíocht Sciath na Scol. Beidh an gcomórtas i Halla Riverstick ar an Aoine 3 Feabhra ag 2pm.
Beidh traeneáil le haghaidh an gcomórtas ar an Luan 23 Eanair agus 30 Eanair, 9-10am i Halla Multose. Ar mhiste leis na buachaillí a gclogadaí a thógaint ar scoil leo ar na laethannta seo, más é bhur dtola é.
Tá an taisteal socraithe go dtí an halla, mar is eol daoibh, mar sin bígí ar scoil ag an ghnáth am ar maidin.
 
The 3rd class boys have been entered in the Sciath na Scol indoor hurling blitz, which takes place in Riverstick Hall on Friday Feb 3rd at 2pm.
To prepare for this, there will be indoor hurling training for the boys, on Mon Jan 23rd and Mon Jan 30th, from 9 to 10am at St Multose hall, so could the boys bring in their helmets to school on these two days please.
The transport to St. Multose is arranged, so just come to school at the usual time in the morning.
 
Míle buíochas.

Setanta book clubs

Féach thíos....leabhair álainn...agus airgead le haghaidh an scoil!
See below....beautiful books...and money for the school!

Date: Wed, Jan 18, 2012 at 1:28 PM
Subject: Setanta book clubs

Dear Parents,

Thank you for taking the time to learn a little about Setanta Book Clubs. Our book Clubs are the perfect way to get children reading. Your children can make great savings on their favourite books while earning FREE BOOKS for their school.

For every €1 spent 20c goes back to your school in free books.

·                     Great books from only €2
·                     Free books for your school
·                     Free P&P for orders over €30 to home addresses
·                     Free P&P on all orders delivered to schools
·                     No obligation to order

Each time you order you will be prompted to enter the school telephone number of your child's school (Gealscoil Choinn tSaile 0214773731) and this will ask you to confirm your school choice and allocate your commission to this school.

This is very beneficial to parents, children and teachers.

Please click on the link attached to start shopping www.setantabookclubs.ie

Kind Regards

Caroline Reddin
Setanta Book Clubs
Tel no. 1800 272 321


Tuesday, 17 January 2012

Reminder: Parents Association Meeting Monday 23rd of January 2012 8pm

The next Parents Association Meeting will take place on Monday 23rd of January 2012 8pm at the Scoil.

As always all are welcome!

Please see link to Agenda.

Monday, 16 January 2012

Bandon Easter Camp (Hockey)

Southern Fried Hockey
BANDON EASTER CAMP
Bandon Grammar School
April 10-13
A Camp for boys and girls, aged 8-16 of all skill levels
Booking Information:
Melvin Beamish
Sarah Rice
087 0517139 / sazgf@yahoo.com
Online booking available at:
http://academy.southernfriedhockey.com

€100 family discounts available

An Chéad Comaoineach / First Holy Communion

A thuismitheoirí,
Mar is eol do thuismitheoirí páistí atá ag ullmhú don gcéad comaoineach i mbliana tá an dáta socraithe don gCéad Comaoineach. 'Sí an Sathairn an Sathairn an 19ú Bealtaine. Tá na hullmhúcháin faoi lánseoil faoi láithir agus guím gach rath orthu. Is dócha go bhfuil daoine ag déanamh a n-ullmhúcháin féin don ocáid agus tá cloiste agam nach bhfuil daoine cinnte faoi cad a bheidh á caitheamh ag na leanaí ar an lá. Shocraidh an Bord Bainistíochta anuiridh go mbeadh na buachaillí ar fad ag caitheamh an éide scoile le bléasar roghnach agus go mbeadh cead ag na cailíní an éide scoile a chaitheamh (le bléasar roghnach) nó an gúna traduisiúnta a chaitheamh. Chuaigh mé i dteangbháil le Marks and Spencers faoin mbléasar agus dúradar nach bhfuil cinn acu faoi láithir ach go mbeidís ag teacht isteach nó go bhféadfaí iad a ordú gan deacracht. Tá súil agam go soiléireann sé sin cúrsaí éadaí do dhaoine.
Dear parents,
As the parents of children preparing for First Holy Communion this year know, the date for the First Holy Communion is set, Saturday 19th May. The preparations are well underway now and I wish them all the best. I presume people are doing their own preparations for the occasion and I have heard that people aren't sure about what the children will be wearing on the day. The Board of Management decided last year that all the boys would be wearing the school uniform with an optional blaser and the girls would be allowed to wear the school uniform (with an optional blaser) or the traditional dress.
I contacted Marks and Spensers about the blaser and they said they don't have them at present but that they would be coming in or they could be ordered without difficulty. I hope that this clarifies the clothes issue for people.

Friday, 13 January 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine 13 Eanair 2012

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine 13 – Eanair - 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine 13 – Eanair - 2012
Previous winners

Ceachtanna Pianó / Piano lessons

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí

Beidh ceachtanna pianó ag tosnú ag Múinteoir Alma sa scoil Dé Luain 6/2/12 agus Dé Céadaoin 8/2/12 . Leanfaidh na ceachtanna ar feadh 10 seachtaine.  Cuirfidh Múinteoir Alma deis ar fail ar bheith ag éisteacht le ceol agus  ag freagairt dó, ar bheith ag canadh agus ag casadh ceoil, ar bheith ag léamh agus ag scríobh ceoil. Leanfaidh na ranganna ó Feabhra go mí Bealtaine. Beidh lion na spásanna teoranta ar chostas €150 . Má tá suim agat do pháiste a chlárú seol an fhoirm seo agus an táille chuig Múinteoir Alma.

Parents/ Guardians
Piano lessons will commence with Múinteoir Alma in the school Monday 6/2/12 and  Wednesday 8/2/12  . The lessons will continue for 10 weeks ( from February to May).She'll provide children with a means of listening and responding to music, singing and playing music and reading and writing music.  There will be a limited number of spaces available in both Monday and Wednesday's classes.
Piano will be taught individually and twenty minutes will be assigned to each child.
Times will be allocated on a first come first served basis. Please contact Muinteoir Alma on 086 3247515.
To secure a place for your child please forward the attached form and fee payable to Alma Ní Riain . Míle buíochas!

Ranganna Ceoil
Ainm an Pháiste _________________
Lá:        Máirt                Deardaoin
Rang:    ____________
Uimhir Gutháin:
Siniú an tuismithoira/Caomhnóra ________________________

Would you like to learn or improve and practice your Gaeilge?

Ar mhaith leat Gaeilge a fhoghlaim nó a fheabhsú is a chleachtadh?
Tá fáilte roimh cách chuig ciorcal comhrá Chionn tSáile. Sa chioral comhrá seo beidh deis agat an Ghaeilge a fhoghlaim, a fheabhsú nó a chleachtadh. Beidh fáilte roimh gach caighdeán. Beidh an ciorcal comhrá go hiomlán neamhfhoirmiúil is an aidhm is mó a bheidh ann ná craic is spraoi trí Ghaeilge beo. Beidh topaicí éagsúla á phlé againn gach seachtain. Beidh an ciorcal comhrá ar siúl sa Ghaelscoil gach tráthnóna Dé hAoine 6.00in-7.00in. Má tá suim agat fág d'ainm is d'uimhir le Hilda san oifig is beimid i dteangmháil leat.
Tá an ciorcal comhrá saor in aisce.
Braitheann tús an chiorcail ar an éileamh.

Would you like to learn or improve and practice your Gaeilge?
You are very welcome to join Kinsale Irish conversational circle. This will be an excellent and enjoyable opportunity for you to learn or improve your Gaeilge and put it to real practice. Every level will be catered for and more than welcome. The conversational circle will be completely informal and we will chat about different topics weekly. The main aim will be craic through Gaeilge as a real living language. The circle will take place every Friday evening 6.00-7.00pm in the Gaelscoil. If you are interested please leave your name and number with Hilda in the office and we will be in contact.
The conversational circle will be free to join.
The circle commencement will depend on demand.

Like to Relearn the Irish Songs you Learned at School?

Ar mhaith leat píosa craic is na hamhráin scoile is fearr leatsa agus Coicís na Gaeilge a cheiliúradh? Beidh ranganna amhránaíochta do dhaoine fásta ag tosnú arís. Beidh siad go hiomlán neamhfhoirmiúil is saor in aisce is beidh fáilte roimh gach uile ghuth.  Beidh siad ar siúl sa Ghaelscoil gach oíche Dé Máirt ag 7.30-8.30in. ó 24ú Eanáir go dtí  20ú Márta. Beidh sé d'aidhm againn amhráin Gaeilge cosúil le 'Báidín Fheilimí', 'Trasna na dTonnta' is 'Oró, Sé do Bheatha Abhaile' a athfhoghlaim is cúlra na n-amhrán a iniúchadh. An sprioc a bheidh againn ná na hamhráin a chanadh in Ospidéal an Bhaile agus i Haven Bay, i rith Coicíse na Gaeilge. Má tá suim agat seol téasc chugam, Siobhán Ní Bhruacháin, ag 087-9982981. Ar ndóigh beidh fáilte roimh gach saghas uirlis cheoil chomh maith. Fáilte roimh cách.
Would you like to have a bit of craic with the favourite Irish songs you learned at school and celebrate Seachtain na Gaeilge (now renamed Coicís na Gaeilge as it lasts for the fortnight before St. Patrick's Day)? Adult Irish singing classes will resume again. The classes will be very informal, completely free of charge and open to ALL voices— The classes will take place in the Gaelscoil at 7.30-8.30pm every Tuesday night from Janurary 24th until March 20th. The aim will be to relearn and explore the backgrounds of our favourite Irish school songs including, 'Báidín Fheilimí', 'Trasna na dTonnta', is 'Oró, Sé Do Bheatha Abhaile' and to learn some new songs. We would aim to sing the songs in the Kinsale Community Hospital and in the Haven Bay Centre during Coicís na Gaeilge, some day near St. Patrick's Day. If you are interested please text me, Siobhán Ní Bhruacháin, at 087-9982981. All musical instruments would of course be very welcome. Everyone welcome.

Charity Fashion Event - In aid of Straight Ahead/Crumlin Children's Hospital

Charity Fashion Event - In aid of Straight Ahead/Crumlin Children's Hospital

Silver Springs Moran Hotel, Cork
Friday, 9th March 2012, 7:30pm

For details see event poster.

http://www.straightaheadireland.ie/
https://www.facebook.com/pages/Straight-Ahead-Fashion-Event/290103774358301

Thursday, 12 January 2012

"SISTER STAN" founder of Focus Ireland, to visit Kinsale Peace Project on Thursday January 26th 8pm

It is with great pleasure to announce on behalf of the kinsale peace project, that Sister Stanislaus Kennedy will be our guest speaker next month, on January 26th.

Sister Stan as she is affectionately known is a visionary and social innovator and a member of the congregation of religious sisters of charity since 1958.  She also set up the charity “Focus Ireland” many years ago. Sister Stan has received numerous award and tributes for her outstanding work for the marginalized in society.

Sister Stan has written several books on poverty and meditation. She recently published her own book about her life, called “The Road Home “ and is available in all bookshops

Thursday 26th of January 8pm
The Friary Centre
Kinsale
Admission free all are welcome

Donations to the project welcome on the night.  We also hope to bring her to several schools in the area.


Regards


Kinsale Peace Project
www.kinsalepeaceproject.com

Calling all Mad Scientists!


Where: St Multose Hall, Kinsale commencing Fri 13th January
When: Friday afternoons, 6-8 year olds 3.30pm.-4.30pm.  Over 8’s 4.45-5.45 pm
What: New experiments for a new year! Investigate properties of electronics, soil, pendulums, and forces, and make models, such as rockets, traffic lights and fossils.
How Much: €100 for 10 weeks, class size limited,
Contact: Siobhan Devlin 087 9506527 or fill in on line booking form on www.handsonscience.ie

Wednesday, 11 January 2012

Dia Dhuit, Bonjour, Hola, Buongiorno, 您好(Nín hǎo)

Le French Club runs an after school language club in the Gael Scoil.
French, Spanish, Italian and Chinese Mandarin classes are available for children age 4 and up. The Languages are taught in a fun, effective way through games, arts & crafts, songs, role play, Children are also introduced to culture, customs and celebrations.

Group adult Classes can be organised on demand. Please see link.

For more information contact: lefunfrenchclub@gmailcom or 086-1921261 / 087-6443574

2012 le French Club Poster

SURVEY FOR PARENTS


Dear NPC Member

We are currently running a Survey on Internet Safety in advance of Safer Internet Day.

Each year, around the world, Safer Internet Day is celebrated on the second day of the second week of the second month of the year; this year's Safer Internet Day will take place on Tuesday 7th February 2012.

The event is part of a global drive to promote a safer Internet for users of all ages. In Ireland the campaign is organised by the National Centre for Technology in Education (NCTE) and promoted through Webwise, the Internet Safety initiative of the NCTE.

The theme for Safer Internet Day 2012 is “Discovering the digital world together ….safely”.

We would really appreciate it if you could complete this survey.

Please pass this email on to the other parents of children in your child’s school.

Click here to take the survey http://www.surveymonkey.com/s/MBRF25S

Many thanks
Michelle Davern
PA to CEO

Monday, 9 January 2012

Parents Association Meeting - Monday 23rd of January 8pm

The next Parents Association Meeting will take place on Monday 23rd of January 2012 8pm at the Scoil.

As always all are welcome!

Please see link to Agenda.

Violin Classes resume tomorrow

Ranganna Suzuki Violin ag tosnú arís amárach, Dé Máirt ,10ú Eanair.
Suzuki Violin Classes starting again tomorrow, Tuesday, January 10th.