Monday, 16 January 2012

An Chéad Comaoineach / First Holy Communion

A thuismitheoirí,
Mar is eol do thuismitheoirí páistí atá ag ullmhú don gcéad comaoineach i mbliana tá an dáta socraithe don gCéad Comaoineach. 'Sí an Sathairn an Sathairn an 19ú Bealtaine. Tá na hullmhúcháin faoi lánseoil faoi láithir agus guím gach rath orthu. Is dócha go bhfuil daoine ag déanamh a n-ullmhúcháin féin don ocáid agus tá cloiste agam nach bhfuil daoine cinnte faoi cad a bheidh á caitheamh ag na leanaí ar an lá. Shocraidh an Bord Bainistíochta anuiridh go mbeadh na buachaillí ar fad ag caitheamh an éide scoile le bléasar roghnach agus go mbeadh cead ag na cailíní an éide scoile a chaitheamh (le bléasar roghnach) nó an gúna traduisiúnta a chaitheamh. Chuaigh mé i dteangbháil le Marks and Spencers faoin mbléasar agus dúradar nach bhfuil cinn acu faoi láithir ach go mbeidís ag teacht isteach nó go bhféadfaí iad a ordú gan deacracht. Tá súil agam go soiléireann sé sin cúrsaí éadaí do dhaoine.
Dear parents,
As the parents of children preparing for First Holy Communion this year know, the date for the First Holy Communion is set, Saturday 19th May. The preparations are well underway now and I wish them all the best. I presume people are doing their own preparations for the occasion and I have heard that people aren't sure about what the children will be wearing on the day. The Board of Management decided last year that all the boys would be wearing the school uniform with an optional blaser and the girls would be allowed to wear the school uniform (with an optional blaser) or the traditional dress.
I contacted Marks and Spensers about the blaser and they said they don't have them at present but that they would be coming in or they could be ordered without difficulty. I hope that this clarifies the clothes issue for people.